anekdotaiGerai, jei visoje firmoje yra tik vienas "ožys"
Blogai, jei tas "ožys" - tai j?s.
Dar blogiau, jei tas "ožys" - atpirkimo.
Visai blogai, jei firma - bankrutuojanti.

*** =***

Žmona sako vyrui, kad nori pasidaryti kr?tin?s implantacij?.
Vyras:
- Bet tai labai brangu. Tu geriau paimk tualetinio popieriaus ir trink juo tarp kr?t?.
- Ir k?, jos nuo to padid?s?
- Nu bent jau ant tavo užpakalio tai suveik?.

Muzikos pasaulio Naujienos

 

"Weekends" susik?r? 2001-aisiais Ukmerg?je, o jau 2002 m. “Radiocentro” apdovanojimuose jie buvo nominuoti apdovanojimui “Geriausios roko grup?s” kategorijoje. Per tuos metus Kornas, Marius ir Ignas sugrojo kelis šimtus koncert? miest? švent?se, student? festivaliuose ir klubuose.

Bene žinomiausiu "Weekends" k?riniu tapo prieš 2006 met? Pasaulio futbolo ?empionato Europos zonos atrankos varžybas ?rašytas euforiškas k?rinys “Ateities ?empionai”. Kornelijaus Šišlos sukurt? himn? kartu su “vykendsais” atliko Marijonas Mikutavi?ius, Tomas Krivickas ("Psichas") bei nacionalin?s futbolo rinktin?s žaid?jai. 

Muzikos agent?ra BonusFX, tik dykai.lt lankytojams pristato visiškai nauj? grup?s "WEEKENDS" dain? "Kal?dos". Gero klausymo!

Muzikos pasaulio Naujienos

Muzikos pasaulyje: "Nauja grup?s “Natas” daina"

Jau netrukus bus galima išgirsti nauj? grup?s "Natas" dain? "Aš b?siu ?ia", kuri? daugiau nei prieš 10 met? suk?r? grup?s "Afiša" iš Ukmerg?s lyderis Jonas Takarevi?ius - Lietus.
Jonas Takarevi?ius - Lietus, pasivadin?s slapyvardžiu "Lietus", jau yra pasitrauk?s iš šio pasaulio, ta?iau jo sukurti dain? tekstai ir eil?s iki šiol žavi ne tik klausytojus, bet ir pa?ius atlik?jus. Kad šios nenugrimzt? užmarštin, ne viena grup? jau yra perdainavusi "Lietaus" dainas. Be atlik?jo Nato, tai yra padariusi ir grup? "Mango", kuri atlieka Jono sukurt? k?rin? "Svetimi".
"Ši? dain? pasirinkau ne tik tod?l, kad ji yra graži ir man patinka, bet ir d?l to kad manau, jog ji yra gyva." - pasakojo Natas.
Per pirmasias Jono min?jimo metines, jo draugai suorganizavo didžiul? festival? Ukmerg?je, kur ?vairios grup?s atliko jo k?rinius. Ir kaip tik tuo metu, kai skamb?jo daina "Aš b?siu ?ia" prad?jo lyti. Tai buvo tarsi ženklas, kad Jonas Lietus tada buvo ten su visais, tarsi jo nebyl?s žodžiai "Aš ?ia". Daugelis ži?rov? tuomet nesl?p? ašar? savo veiduose. Ši? dain? taip pat bus galima rasti netrukus pasirodysian?iame debiutiniame grup?s Natas albume.
DAIN?, MP3 FORMATU RASITE KLEKTEL?J? "SKAITYTI TOLIAU"