(publikavo Girte) Rockstar paskelb?, kad GTA IV bus išleistas asmeniniams kompiuteriams Amerikoje lapkri?io 18 dien?, o Europoje – lapkri?io 21.

 

"Mes labai džiaugiam?s, kad gal?sim išleisti GTA IV versij? asmeniniams kompiuteriams," teig? Sam Houser, Rockstar Games ?k?r?jas. "Visa komanda šiuo metu dirba, kad žaidimas b?t? perkeltas iš konsoli? ? PC kuo geriau. Jau dabar asmeniniuose kompiuteriuose žaidimas atrodo puikiai ir smagiai žaidžiasi. Nekantraujame, kada žaid?jai patys gal?s išbandyti."

Vert?t? atkreipti d?mes?, kad su PC versija taip pat atkeliaus ir patobulintas Multiplayer režimas, leidžiantis žaisti kartu su savo draugais internetu. Rockstar taip pat prieš kelet? savai?i? paskelb? GTA: Chinatown Wars, kuris bus išleistas DS konsolei ši? žiem?. Žaidimas bus panašus ? GTA Advance; sp?jama, kad geresnis.

(paraš? ir publikavo ArnasUK)
Košmaras Ryt? Europoje
„Resident Evil 4“ — š? pavadinim? jau tur?jote dažnai gird?ti, kai kalbama apie geriausius žaidimus. Taip, tai naujai pasirod?s k?rinys asmeniniams kompiuteriams. Bet j?s visiškai b?site teis?s teigdami, kad didžiausias panegirikas iš koleg? gird?jote jau prieš por? met?. ?ia jums konsoli? žaid?jai ims ?rodin?ti savo platform? pranašumus, nes „GameCube“ sistemai išleistas ir „PlayStation 2“ perleistas RE4, ? PC rink? ?žengia tik dabar. Pasitikite ?empion?!

Dingsta Amerikos prezidento dukra. Užuot pasiunt? pus? ginkluoto pasaulio jos ieškoti taip, kaip dar? vienas toks prezidentas persekiodamas šutv? terorist?, šis apsiriboja vienu agentu, kuris veikt? slaptai ir nesukelt? panikos, o kartu ir išsaugot? dukros gyvyb?. Manoma, kad ji gali b?ti kažkur Ryt? Europoje, tad nusikelsime ne ? tok? jau svetim? kraštovaizd?, kuris pastaruoju metu tampa itin populiari aplinka siaubo filmams ir žaidimams („Hostel“, „S.T.A.L.K.E.R.“).

(paraš? ir publikavo ArnasUK)
Kartais ir Dievas miršta
Ši? apžvalg? prad?jau rašyti tik k? pabaig?s žaisti ši? met? nauj?j? žaidim?, kuris buvo reklamuojamas kaip vienas iš didžiausiu hit?, juk vis d?lto, šis žaidimas buvo kuriamas net dešimt? met?, kai kuriems tai yra hitas, kai kuriems, tai tik eilinis žaidimas, kur? galima tiesiog žaisti. Man tai - pastarasis variantas.

Gav?s ? rankas d?žut?, tik?jausi labai daug, juk žaidimas kuriamas vos ne tiek pat laiko, kaip Duke Nukem forever, o Duke tikrai labai laukiamas. Paleidau disk?, labai gražiai buvo pristatyti žaidimo k?r?jai „Silicon knights“ ir išvydau meniu, kur? turiu pamin?ti šioje apžvalgoje, nes meniu tikrai vertas d?mesio. Tai milžiniška patalpa, kurios viduryje stovi milžiniškas medis. Pasidom?j?s radau informacij? jog tai - ?žuolas. Paspaudus „start“, vaizdas pritraukiamas prie ?žuolo apa?ios, kur stovi tarsi šulinys, kuris žaidime atliks labai svarb? vaidmen?. Šulinio dešin?je yra tvarkingai išd?styti visi mygtukai, o jo vandenyje matosi moters veidas.,

(paraš? ir publikavo ArnasUK) Holivudiškai nusiteik? dinozaurai
?vertinti k? mums bandys si?lyti naujasis „Turok“ žaidimas galime vien pažvelg? ? jo leid?j?. Filmais besidomintys žaid?jai arba tiesiog daugiau j? ži?rintys manau tikrai bus gird?j? „Touchstone“ kino kompanij?, priklausian?i? „Disney“ imperijai. Tod?l nenustebkite, jeigu prad?jus žaisti pasijusite lyg filme, juk pats „Turok“ yra paremtas tikr? tikriausiu filmo scenarijumi. Serijoms m?g?jams galime priminti, kad tai bus pirmasis žaidimas po beveik 6 met? pertraukos ir š?kart pagrindin? istorija jau koncentruosis ne apie keliavim? laiku. Dabar mums teks išgyventi kosminio laivo sudužim? nepaž?stamoje ateivi? planetoje, pilnoje didžiuli? išalkusi? dinozaur?. O dar prid?kime daugyb? veiksmo, paž?stam? istorijos vingi?. Argi neprimena naujausio didelio biudžeto Holivudo filmo?

 Overlord – žaidimas, kuriame j?s valdysite prisik?lus? tamsos valdov?. Šis žaidimas jums suteiks daug linksm? akimirk?, kadangi ?ia rasite tiek juokeli?, tiek ?vairiausi? išdaig?, valdysite savo goblinus ir bandysite atstatyti savo sugriuvus? bokšt? rinkdami ?vairiausius ingredientus.

Bet apie visk? nuo pradži?. Overlord - blogas vyrukas, kuris tikrai n?ra draugiškas ir ketina užimti karalystes. Vardo jis neturi, tod?l dažniausiai vadinamas Master. Žaidime yra penkios karalyst?s: Mellow Hills, Evernight, Heaven‘s Peak, Golden Halls ir Ruborian Desert. J?s startuojate savo bokšte, pereinate apmokymus, pažaidžiate su minionais ir štai pradedate keliauti per karalystes, pirmoji iš j? Mellow hills...

 

Subkategorijos