Nor??iau palink?ti kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Visada šypsokit?s, b?kit visada laimingi, myl?kit vienas kit?.
Po eglute linkiu rasti pa?i? brangiausi? dovan?:
Nauj? min?i?, skamban?i? dien?, stipryb?s, svaj?..
Uždekit žvakeles prie k??i? stalo, be pyk?io ir skriaud?

Puoškite kartu eglut? su gražiais, linksmais žaisliukais,
Raskite žaisliukuose laim? ir džiaugsm?, atšv?skite linksmai Šv. Kal?das!

B?kime kartu!

dykai.lt važiuoja ? nauj? server?
Mieli lankytojai, did?jant J?s? gretoms ir lankomumui, esamas serveris jau nebesusitvarko su poreikiais, tod?l dykai.lt pakuojasi daiktus, dedasi ? lagamin? ir ruošiasi išvažiuoti ? nauj?, dvigubai našesn? server?.
2012 kovo 13 dien?, po penkioliktos valandos dykai.lt bus nepasiekiamas por? valand?.
2012 kovo 14 dien?, po dvidešimtos valandos - dykai.lt v?l pakvies pasiži?r?ti linksm? naujien?.

flash pokštai: Kovo 8-toji (flash)

 

Pati nuostabiausia ir reikalingiausia švent? Žem?je! Svarbiausia- teisingai pasveikinti!

flash pokštai: Su Moters diena!

 

Du iškankinti pavasarinio mor?iaus katinai sveikina visas merginas su kovo aštunt?ja!

Sunki moters dalia...(flash)

Kiekvienai merginai po princ?,
Kiekvienai merginai po nor? išsipildym?!
Ir lai Vidurnakty nepavirsta karieta ? moli?g?...