1. Muzikali? pap?g? rinkinys
1. Muzikali? pap?g? rinkinys
2. Muštyn?s l?ktuve
2. Muštyn?s l?ktuve
3. Katinas žino- dabar gerai nebus
3. Katinas žino- dabar gerai nebus
4. Baisi lovos gyventoja
4. Baisi lovos gyventoja

1. Nušauk savo katin?
1. Nušauk savo katin?
2. O, geras kadras!
2. O, geras kadras!
3. Ir v?l pilvakalbis užsuko ? metro
3. Ir v?l pilvakalbis užsuko ? metro
4. Protingas vaikas
4. Protingas vaikas

1. Super išradimas medžiotojams
1. Super išradimas medžiotojams
2. Ut?lius kasosi lyg šokt?
2. Ut?lius kasosi lyg šokt?
3. Sunku b?ti negru Ukrainoje
3. Sunku b?ti negru Ukrainoje
4. Uralo kold?nai: Egzaminas
4. Uralo kold?nai: Egzaminas

1. Bandom atsp?ti kada gi bus jo laidotuv?s
1. Bandom atsp?ti kada gi bus jo laidotuv?s
2. BMX triukai važiuojan?iame sunkvežimyje
2. BMX triukai važiuojan?iame sunkvežimyje
3. Atiduok pinigus!!! (slapta kamera)
3. Atiduok pinigus!!! (slapta kamera)
4. DubStep dvikova
4. DubStep dvikova

1. Kaip dažnai merginos stebi vaikin? tarpukoj?
1. Kaip dažnai merginos stebi vaikin? tarpukoj?
2. Geriausias vis? laik? žadintuvas
2. Geriausias vis? laik? žadintuvas
3. Imtynininkas - džedajus
3. Imtynininkas - džedajus
4. Kai mamos n?ra šalia
4. Kai mamos n?ra šalia

1.Kaip numarinti gaid? per tris sekundes
1.Kaip numarinti gaid? per tris sekundes
2. Ne ?iaupas,o tikras F1 bolidas
2. Ne ?iaupas,o tikras F1 bolidas
3. Kat? atsisako šalti letenas
3. Kat? atsisako šalti letenas
4. Konteineri? barža audros metu
4. Konteineri? barža audros metu

1. Nes?km?s ž?kl?s metu
1. Nes?km?s ž?kl?s metu (rinkinys)
2. Iš gyv?n? gyvenimo (rinkinys)
2. Iš gyv?n? gyvenimo (rinkinys)
3. Stalinas žaidžia šachmatais
3. Stalinas žaidžia šachmatais
4. Šimtas zuiki? susirinko,net žalia girel? linko
4. Šimtas zuiki? susirinko,net žalia girel? linko

1. Duok penkis! (rinkinys)
1. Duok penkis! (rinkinys)
2. Kartais ir riedlentininkams pasiseka
2. Kartais ir riedlentininkams pasiseka
3. Gera reakcija gelbsti gyvybes
3. Gera reakcija gelbsti gyvybes
4. Kai kunigui futbolas svarbiau už tarnyst?
4. Kai kunigui futbolas svarbiau už tarnyst?

1. Magija ant pulo stalo
1. Magija ant pulo stalo
2. Mergina testuoja vibratori?
2. Mergina testuoja vibratori?
3. Girtam kapitonui up? per siaura
3. Girtam kapitonui up? per siaura
4. Negimk gražia...
4. Negimk gražia...

1.Netik?tai atsid?r? aukštu žemiau
1.Netik?tai atsid?r? aukštu žemiau
2. Paštininkui nesekasi
2. Paštininkui nesekasi
3. Pasipiršo spektaklio metu
3. Pasipiršo spektaklio metu
4. Ciuckis nenori atgal ? narv?
4. Ciuckis nenori atgal ? narv?

1. Žiaurus prikolas gatv?je
1. Žiaurus prikolas gatv?je
2. Pavojingas salto
2. Pavojingas salto
3. Pati nepatogiausia poza miegojimui
3. Pati nepatogiausia poza miegojimui
4. Šunys neleidžia peštis katinams
4. Šunys neleidžia peštis katinams

1. Ar tik J?zus gali vaikš?ioti vandens paviršiumi?
1. Ar tik J?zus gali vaikš?ioti vandens paviršiumi?
2. Geizerio išsiveržimas minusin?je temperat?roje
2. Geizerio išsiveržimas minusin?je temperat?roje
3. Gaisrininkas ir gipskartonio siena
3. Gaisrininkas ir gipskartonio siena
4. Apsikabinkime!
4. Apsikabinkime!

1. Pilvakalbis kabina merginas
1. Pilvakalbis kabina merginas
2. Pasity?iojo i? viešai besimylin?i?
2. Pasity?iojo iš viešai besimylin?i?
3. Ledo kamuoliai Mi?igano ežere
3. Ledo kamuoliai Mi?igano ežere
4. Spiritas plius jodas
4. Spiritas plius jodas

1.Su boba geriau automobilio nepardavin?t
1.Su boba geriau automobilio nepardavin?t
2. Policija gaudo riedlentinink?
2. Policija gaudo riedlentinink?
3. Šaudymas vandeniu šaltyje
3. Šaudymas vandeniu šaltyje
4. Policinink? gelb?ja k?dik?
4. Policinink? gelb?ja k?dik?

1. Zyl?s šildosi ant kapoto
1. Zyl?s šildosi ant kapoto
2. Taiklioji rankel?
2. Taiklioji rankel?
3. Šuo šoka sals?
3. Šuo šoka sals?
4. Žiauri nemokšos ataka
4. Žiauri nemokšos ataka

1. Atsargiai, laiptin?je zombis!
1. Atsargiai, laiptin?je zombis!
2. Iš bado lap?s ?da net snikerius
2. Iš bado lap?s ?da net snikerius
3. Juokinga šuns reakcija ? siren?
3. Juokinga šuns reakcija ? siren?
4. Kaip Peintu nupiešti Sen? Šalt?
4. Kaip Peintu nupiešti Sen? Šalt?

1. Žemas startas
1. Žemas startas
2. Automobilis - chameleonas
2. Automobilis - chameleonas
3. Juokinga voro reakcija ? garsus
3. Juokinga voro reakcija ? garsus
4. Pabu?iuok tu viršai?iui ? B#$&...
4. Pabu?iuok tu viršai?iui ? B#$&...

1. Kin? kalbos ?patumai
1. Kin? kalbos ?patumai
2. Blondin? ir durys
2. Blondin? ir durys
3. Dvejinasi? Ne, keturinasi!
3. Dvejinasi? Ne, keturinasi!
4. Auksin?s Mike Tyson kovos
4. Auksin?s Mike Tyson kovos

1. Slavikai, duok prisidegt!
1. Slavikai, duok prisidegt!
2. Vaiko reakcija ? bitboks?
2. Vaiko reakcija ? bitboks?
3. Nuodingas brazilijos pakran?i? gyventojas
3. Nuodingas brazilijos pakran?i? gyventojas
4. Muštyn?s moteriškame chok?juje
4. Muštyn?s moteriškame chok?juje

1. Darbo diena pasibaig? anks?iau laiko
1. Darbo diena pasibaig? anks?iau laiko
2. Juokingai pasibaig?s šuolis
2. Juokingai pasibaig?s šuolis
3. Juodasis džampingas
3. Juodasis džampingas
4. Galingas uolos sprogdinimas
4. Galingas uolos sprogdinimas

1. Made in China?
1. Made in China?
2. Ka?iokas
2. Ka?iokas
3. Kaip kaukazie?iai baudžia neištikimas merginas
3. Kaip kaukazie?iai baudžia neištikimas merginas
4. Lot neišmokino, tik keiktis
4. Lot neišmokino, tik keiktis

1.Taiklus sm?gis ? barzd?
1.Taiklus sm?gis ? barzd?
2. T?vas tikras nindzia
2. T?vas tikras nindzia
3. Naujas j?gos prisitraukim? pasaulio rekordas - 21
3. Naujas j?gos prisitraukim? pasaulio rekordas - 21
4. Rusai pagaliau išmoko kloti plyteles
4. Rusai pagaliau išmoko kloti plyteles

Prisijunk prie šio VideoChato. --> www.videochatas.lt

Galima prisijungti Google , Facebook paskyra arba tiesiog prisiregistruoti ? pat? videochatas.lt puslap?.

Tai vienintelis VideoChatas Lietuvoje, kur Jums kaupiasi pinigai vien tik už s?d?jim?.

Iki pasimatymo chate!

 

1. Dešimtmet?s šokis
1. Dešimtmet?s šokis
2. Dviej? kaim? karas raketomis
2. Dviej? kaim? karas raketomis
3. Kaip pasivogti televizori??
3. Kaip pasivogti televizori??
4. Kaip JAV valomi keliai
4. Kaip JAV valomi keliai

1. Kal?dini? feil? rinkinys
1. Kal?dini? feil? rinkinys
2. Nepataikei - teks b?gti
2. Nepataikei - teks b?gti
3. Nerealiai išg?sdino t?v?
3. Nerealiai išg?sdino t?v?
4. Vover? vagilka užsirov? ant katino
4. Vover? vagilka užsirov? ant katino

1. Prikolnas šokis
1. Prikolnas šokis
2. Ralistas pamet? šturman?
2. Ralistas pamet? šturman?
3. Panel? giriasi nauja mokykline uniforma
3. Panel? giriasi nauja mokykline uniforma
4. Protingas kubas
4. Protingas kubas

1. Blogas berniukas ?lipo ne ? t? autobus?
1. Blogas berniukas ?lipo ne ? t? autobus?
2. Kal?dinio sveikinimo mašina
2. Kal?dinio sveikinimo mašina
3. 20 dien? šunytis kaukia kaip vilkas
3. 20 dien? šunytis kaukia kaip vilkas
4. Kal?dinis sveikinimas iš 2000 iPhon?
4. Kal?dinis sveikinimas iš 2000 iPhon?

1. Nelaimi? kal?dine tematika rinkinys
1. Nelaimi? kal?dine tematika rinkinys
2. Kreatyvios id?jos kaip supakuoti dovanas
2. Kreatyvios id?jos kaip supakuoti dovanas
3. Kal?din? dovan?l? šuniui
3. Kal?din? dovan?l? šuniui
4. Keli b?dai užmušti besmegen?
4. Keli b?dai užmušti besmegen?

1. Nerealiai pasisek?
1. Nerealiai pasisek?
2. Pikta kal?d? egl?
2. Pikta kal?d? egl?
3. Žmogus kapela atlieka "Higher ground" by Stevie Wonder
3. Žmogus kapela atlieka "Higher ground"
by Stevie Wonder
4. Nuo sm?gio dantys sulindo ? smegenis...
4. Nuo sm?gio dantys sulindo ? smegenis...
 


1. Afigennai pozityvus šokis
2. Dailusis ?iuožimas automobiliais
2. Dailusis ?iuožimas automobiliais
3. Kai persekioja nes?km?s
3. Kai persekioja nes?km?s
4. Gatv?s sportinink?s
4. Gatv?s sportinink?s

1. Žiaurus prikolas draugui - permiegojo su girta jo mama
1. Žiaurus prikolas draugui - permiegojo
su girta jo mama
2. Pavog? viaduk? per 15 valand?
2. Pavog? viaduk? per 15 valand?
 
3. Muzikos mašina - tik sp?k suktis
3. Muzikos mašina - tik sp?k suktis
4. Vasar? riedlent?s- žiem? rogut?s
4. Vasar? riedlent?s- žiem? rogut?s