1. Savižudis (slapta kamera)
1. Savižudis (slapta kamera)
2. Pinigai ar telefonas? (slapta kamera)
2. Pinigai ar telefonas? (slapta kamera)
3. Saldžiausias bu?inys gyvenime (slapta kamera)
3. Saldžiausias bu?inys gyvenime (slapta kamera)
4. Nes?kmingos piršlybos (slapta kamera)
4. Nes?kmingos piršlybos (slapta kamera)

1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
2. Superinis prikolas darbe
2. Superinis prikolas darbe
3. Superinis prikolas viešajame tualete
3. Superinis prikolas viešajame tualete
4. Perduok rož? (slapta kamera)
4. Perduok rož? (slapta kamera)

1. Kaip ?sivaryti lengvik? ? vilkik?
1. Kaip ?sivaryti lengvik? ? vilkik?
2. Elnio gelb?jimas
2. Elnio gelb?jimas
3. Johano Vofgango Get?s universiteto griovimas sprogdinant
3. Johano Vofgango Get?s universiteto
griovimas sprogdinant
4. Kai tokie draugai tai ir prieš? nebereikia
4. Kai tokie draugai tai ir prieš? nebereikia
 

1. Maniakas ?met? mergin? kanalizacijon
1. Maniakas ?met? mergin? kanalizacijon
2. Namin? lap?
2. Namin? lap?
3. Kuo geresnis auto - tuo toliau eiti traktoriaus
3. Kuo geresnis auto - tuo toliau eiti traktoriaus
4. On the Floor - nauja blogiausia daina Pasaulyje
4. On the Floor - nauja blogiausia daina Pasaulyje

1. Skausmingas kritimas
1. Skausmingas kritimas
2. Paskambink, duosiu valgyt
2. Paskambink, duosiu valgyt
3. Ukrainie?io poži?ris ? Ukrainos policij?
3. Ukrainie?io poži?ris ? Ukrainos policij?
4. Uralo kold?nai verda džinsus
4. Uralo kold?nai verda džinsus

1. Chytras pensininkas
1. Chytras pensininkas
2. Daugiau nesipuikuos
2. Daugiau nesipuikuos

3. JAV - tik skelbia,kad ten yra žmoni? laisv?.
Pasiži?r?kime kaip su žmon?mis elgiamasi Tomo
Džefersono memoriale

4. Nelegalus šuolis tarpeklin

 

1. Linksm? nutikim? rinkinys
1. Linksm? nutikim? rinkinys
2. Spuogui ant ledo - du su puse
2. Spuogui ant ledo - du su puse
3. Shakira ir Rihanna be fonogramos
3. Shakira ir Rihanna be fonogramos
4. Namo gelb?jimas UK
4. Namo gelb?jimas UK

1. Star Wars in Sochi winter Olympics
1. Star Wars in Sochi winter Olympics
2. Žmon?s ant Ledo (rinkinys)
2. Žmon?s ant Ledo (rinkinys)
3. Tikroviškas sulankstytos skardin?s piešimas
3. Tikroviškas sulankstytos skardin?s piešimas
4. Žurnalistikos pavojai
4. Žurnalistikos pavojai

DIENOS VIDEO: Su šv. Valentino diena!

Gražus video, šaunios švent?s proga.

1. Sudauž? t?vo automobil? ir apsimyžo
1. Sudauž? t?vo automobil? ir apsimyžo
2. Realistiškai padaryta akis
2. Realistiškai padaryta akis
3. Šuolis ? r?k?
3. Šuolis ? r?k?
4. Pingvinas - prielipa
4. Pingvinas - prielipa

1. Nuo policijos dvira?iu nepab?gsi
1. Nuo policijos dvira?iu nepab?gsi
2. Olimpinis ryžtas nugal?ti
2. Olimpinis ryžtas nugal?ti
3. Fermeris kiauli? garde rado GoPro kamer?
3. Fermeris kiauli? garde rado GoPro kamer?
4. 500 metr? uola ?veikta be saugumo priemoni?
4. 500 metr? uola ?veikta be saugumo priemoni?

1. Geriausi paskutin?s savait?s prikolai
1. Geriausi paskutin?s savait?s prikolai
2. Nelaimi? rinkinys
2. Nelaimi? rinkinys
3. Feilas krepšinio aikštel?je
3. Feilas krepšinio aikštel?je
4. Nes?kmingas b?gimas ledu
4. Nes?kmingas b?gimas ledu

1. Nokautas pirmose žaidimo sekund?se
1. Nokautas pirmose žaidimo sekund?se
2. Pensininkai dar turi oro dumpl?se
2. Pensininkai dar turi oro dumpl?se
3. Sniego lavina vos nesugriov? kaim?
3. Sniego lavina vos nesugriov? kaim?
4. Šeši kadrai: Žiemos žaidyn?s 2014
4. Šeši kadrai: Žiemos žaidyn?s 2014

1. Transvestitas (slapta kamera)
1. Transvestitas (slapta kamera)
2. Traktoristas - prikolistas
2. Traktoristas - prikolistas
3. Žiaurus UAZiko stabdymo kelias
3. Žiaurus UAZiko stabdymo kelias
4. Visuomenin? akcija: StopCham
4. Visuomenin? akcija: StopCham

1. Nes?kmingas stogo valymas
1. Nes?kmingas stogo valymas
2. Užsirov? ant senuko karatisto
2. Užsirov? ant senuko karatisto
3. Stipriausi RedBull sportininkai
3. Stipriausi RedBull sportininkai
4. Netik?tai slidus kelias
4. Netik?tai slidus kelias

1. Protingas ciuckis
1. Protingas ciuckis
2. Profesionaliai nutupdytas l?ktuvas
2. Profesionaliai nutupdytas l?ktuvas
3. Šaolinio vienuolyno aukl?tinis: Kai Hou
3. Šaolinio vienuolyno aukl?tinis: Kai Hou
4. B?t? nesigyr?s- b?t? žuvien?s išsivir?s
4. B?t? nesigyr?s- b?t? žuvien?s išsivir?s

1. Gyvi numir?liai (slapta kamera)
1. Gyvi numir?liai (slapta kamera)
2. Išg?zdink savo artim? (rinkinys)
2. Išg?zdink savo artim? (rinkinys)
3. ? k? Rusija investuoja pinigus
3. ? k? Rusija investuoja pinigus
4. Nes?kmingas skrydis
4. Nes?kmingas skrydis

1. Dvylikametis sustabd? apipl?šim?
1. Dvylikametis sustabd? apipl?šim?
2. Ukrainos Berkut'as - Maskvos pakalikai
2. Ukrainos Berkut'as - Maskvos pakalikai
3. Adriano ?elentano - elegantiškas chuliganas
3. Adriano ?elentano - elegantiškas chuliganas
4. Gamtini? duj? sprogimas virtuv?je (sul?tintai)
4. Gamtini? duj? sprogimas virtuv?je (sul?tintai)

1. Jaunikio ir jo mamos šokis
1. Jaunikio ir jo mamos šokis
2. Draugiškos muštyn?s
2. Draugiškos muštyn?s
3. Link?jimai iš švedijos kaimo
3. Link?jimai iš švedijos kaimo
4. B?sima žvaigžd?
4. B?sima žvaigžd?

1. Protingas katinas
1. Protingas katinas
2. Parkour and freerunning
2. Parkour and freerunning
3. Stereo klipas (suvesk du taškus akimis ? tris ir g?r?kis 3D)
3. Stereo klipas (suvesk du taškus akimis
? tris ir g?r?kis 3D)
4. Nuo likimo nepab?gsi
4. Nuo likimo nepab?gsi
 

1. Ne?tik?tini sugeb?jimai
1. Ne?tik?tini sugeb?jimai
2. Nestov?k po str?le!
2. Nestov?k po str?le!
3. Boobs Test Drive
3. Boobs Test Drive
4. Ne moteris, o deiv?!
4. Ne moteris, o deiv?!

1. Prikolai su traktoriais (rinkinys)
1. Prikolai su traktoriais (rinkinys)
2. Purvo vonios
2. Purvo vonios
3. Prie geležies prilip?s liežuvis (slapta kamera)
3. Prie geležies prilip?s liežuvis (slapta kamera)
4. Sniego lavina
4. Sniego lavina

1. Per fuks? gavosi superinis driftas
1. Per fuks? gavosi superinis driftas
2. Va kur s?kminga ž?kl?!
2. Va kur s?kminga ž?kl?!
3. Trumpai ir aiškiai apie Rusij?
3. Trumpai ir aiškiai apie Rusij?
4. Žiaurus metalo smulkintuvas
4. Žiaurus metalo smulkintuvas

1. Dešimt nauj? fokus?, kuri? pagalba bare laim?si alaus
1. Dešimt nauj? fokus?, kuri? pagalba bare laim?si alaus
2. Kaip teisingai sudaužyti šampano butel? (sau ? galv?)
2. Kaip teisingai sudaužyti šampano butel? (sau ? galv?)
3. Keptas alus
3. Keptas alus
4. Drezin? transportas
4. Drezin? transportas

1. Nuogalius gatv?je
1. Nuogalius gatv?je
2. Ne?tik?tino dydžio laimikis
2. Ne?tik?tino dydžio laimikis
3. Su plaktuku ledas valosi geriau
3. Su plaktuku ledas valosi geriau
4. Labai kokybiškas bumerangas
4. Labai kokybiškas bumerangas

1. Teilor prieš karatist?
1. Teilor prieš karatist?
2. Trololo tiesioginiame eteryje
2. Trololo tiesioginiame eteryje
3. Su taranu ir automatais prieš pensinink?
3. Su taranu ir automatais prieš pensinink?
4. Nauji žaidimai google akiniuose
4. Nauji žaidimai google akiniuose

1. Nelaim?s ir nes?km?s (rinkinys)
1. Nelaim?s ir nes?km?s (rinkinys)
2. Miklios kojos (rinkinys)
2. Miklios kojos (rinkinys)
3. Bach?ras demonstruoja rankos protez?
3. Bach?ras demonstruoja rankos protez?
4. Kirvis - geriausias vaistas nuo nerv?
4. Kirvis - geriausias vaistas nuo nerv?

1. Pastabumo testas (slapta kamera)
1. Pastabumo testas (slapta kamera)
2. Kreditas (Uralo Kold?nai)
2. Kreditas (Uralo Kold?nai)
3. Viking? palikuonys stebi lenktynes
3. Viking? palikuonys stebi lenktynes
4. Šun? tramdytojas
4. Šun? tramdytojas

1. Costa Concordia kapitonas rado nauj? darb?
1. Costa Concordia kapitonas rado nauj? darb?
2. Biliardo triukai su erotikos elementais
2. Biliardo triukai su erotikos elementais
3. Google akiniai gaisrininkams
3. Google akiniai gaisrininkams
4. Geras video montažas
4. Geras video montažas

1. Kaip teisingai nufilmuoti mergin?
1. Kaip teisingai nufilmuoti mergin?
2. Kaip teisingai nuraminti mergin?
2. Kaip teisingai nuraminti mergin?
3. Juokingi pingvin? gyvenimo momentai
3. Juokingi pingvin? gyvenimo momentai
4. Hipno gif? rinkinys
4. Hipno gif? rinkinys

1. Stulpas išgelb?jo gyvyb?
1. Stulpas išgelb?jo gyvyb?
2. Sunku važiuoti pachmielingam
2. Sunku važiuoti pachmielingam
3. Kapucino mergait?s ?domiai kibina berniukus
3. Kapucino mergait?s ?domiai kibina berniukus
4. Linksmas tenisas
4. Linksmas tenisas