1. Fokusai šunims
1. Fokusai šunims
2. Prijaukinta žuvis
2. Prijaukinta žuvis
3. Praeivis sustabd? peštukus
3. Praeivis sustabd? peštukus
4. Žiauri trauma
4. Žiauri trauma

1. Jei visi gyv?nai b?t? stori
1. Jei visi gyv?nai b?t? stori
2. Ice Ice Baby
2. Ice Ice Baby
3. Šimtas penkiasdešimt pel?kaut?
3. Šimtas penkiasdešimt pel?kaut?
4. Daugiau g?zdinti nenor?s
4. Daugiau g?zdinti nenor?s

1. Propaganda iš KVN
1. Propaganda iš KVN
2. Gražiausi koralai ir kempin?s
2. Gražiausi koralai ir kempin?s
3. Nelaim? ant batuto
3. Nelaim? ant batuto
4. Mergina - jogas
4. Mergina - jogas

1. Nelaimi? ir prikol? rinkinys
1. Nelaimi? ir prikol? rinkinys
2. Reklama su apgaule
2. Reklama su apgaule
3. Netik?tas vaizdelis videoregistratoriuje
3. Netik?tas vaizdelis videoregistratoriuje
4. TOP-5 video apie krepšin?
4. TOP-5 video apie krepšin?

1. SuperBeždžion?s
1. SuperBeždžion?s
2. Vairuotojai prieš p?s?iuosius
2. Vairuotojai prieš p?s?iuosius
3. Aštuonkojo pab?gimas
3. Aštuonkojo pab?gimas
4. 1000 met? europos istorijos
4. 1000 met? europos istorijos

1. SuperMo?iut?
1. SuperMo?iut?
2. Japoniška reklama
2. Japoniška reklama
3. Putinas grasina okupuoti Lietuv?
3. Putinas grasina okupuoti Lietuv?
4. O pas mus iš krano vos teka
4. O pas mus iš krano vos teka

1. Dresiruota karv?
1. Dresiruota karv?
2. Kerintis pasirodymas
2. Kerintis pasirodymas
3. Ekstremal?s pakilimai ir nusileidimai
3. Ekstremal?s pakilimai ir nusileidimai
4. Didžiulis 3D ekranas
4. Didžiulis 3D ekranas

1. Elitini? kari? paruošimas
1. Elitini? kari? paruošimas
2. Bando pakilti mojuodamas ausimis
2. Bando pakilti mojuodamas ausimis
3. Degtin? ir alus-kas gali b?ti stipriau?
3. Degtin? ir alus-kas gali b?ti stipriau?
4. Cirkas,tai pastovios repeticijos
4. Cirkas,tai pastovios repeticijos

1. Robinhud? mokykla
1. Robinhud? mokykla
2. Televed?j? repas
2. Televed?j? repas
3. Ryklys gina savo medžiokl?s plotus
3. Ryklys gina savo medžiokl?s plotus
4. Žmogus + pieštukas = fotoaparatas
4. Žmogus + pieštukas = fotoaparatas

1. Pelikanas - bosas
1. Pelikanas - bosas
2. Prisiskraid?...
2. Prisiskraid?...
3. Polit agitacija per referendum? Kryme
3. Polit agitacija per referendum? Kryme
4. Realiai nerealus ?vartis
4. Realiai nerealus ?vartis

1. Negraži pražanga regbyje
1. Negraži pražanga regbyje
2. Nerealus taiklumas
2. Nerealus taiklumas
3. Pareikalavo 0,5 mln. USD už m?lyn? ant užpakalio
3. Pareikalavo 0,5 mln. USD už m?lyn? ant užpakalio
4. Kinai prad?jo prekyb? už rublius
4. Kinai prad?jo prekyb? už rublius

1. Geriausias galvos panaudojimas
1. Geriausias galvos panaudojimas
2. Biški saliarka pasibaig?...
2. Biški saliarka pasibaig?...
3. Dviej? ekstremal? susid?rimas ore
3. Dviej? ekstremal? susid?rimas ore
4. Dar viena Rusijos informacin? ataka prieš Lietuv?
4. Dar viena Rusijos informacin? ataka prieš Lietuv?

1. Nuo JAV policijos lengvai nepab?gsi
1. Nuo JAV policijos lengvai nepab?gsi
2. Kaimo linksmyb?s
2. Kaimo linksmyb?s
3. Šitam tvanas nebaisus
3. Šitam tvanas nebaisus
4. Laso dievai
4. Laso dievai

1. Vaiduoklis lifte (japon? show)
1. Vaiduoklis lifte (japon? show)
2. Šlov? Ukrainai!
2. Šlov? Ukrainai!
3. Snaiperiškas š?vis
3. Snaiperiškas š?vis
4. Žuvy?i? vagis
4. Žuvy?i? vagis

1. Komediinis nuogali? šokis
1. Komediinis nuogali? šokis
2. Lenkimas su žiauria pabaiga
DDDDDDDDDDDD
3. Bausm? besiparkuojantiems per dvi vietas
3. Bausm? besiparkuojantiems per dvi vietas
4. Kaip atrakinti spyn? pe rakto
DDDDDDDDDDDD

1. Nelaimi? rinkinys
1. Nelaimi? rinkinys
2. Sak?- neik per gatv?...
2. Sak?- neik per gatv?...
3. Muštyn?s l?ktuve (su subtitrais)
3. Muštyn?s l?ktuve (su subtitrais)
4. ?simintiniausios vieneri? met? sekund?s
4. ?simintiniausios vieneri? met? sekund?s

1. Nutikimas Kinijos metropolitene
1. Nutikimas Kinijos metropolitene
2. Suktas ?vartis
2. Suktas ?vartis
3. Už?jo su ginklu ? bar?
3. Už?jo su ginklu ? bar?
4. Netik?ta eityni? pabaiga
4. Netik?ta eityni? pabaiga

1. "Afigenna draka" autobuse
1. "Afigenna draka" autobuse
2. Išmaud? kaip ka?iuk?
2. Išmaud? kaip ka?iuk?
3. Nesk?stan?io telefono reklama
3. Nesk?stan?io telefono reklama
4. Yra ir Rusijoje šviesi? prot?
4. Yra ir Rusijoje šviesi? prot?

1. Noriu bu?iuotis, ma reik švelnumo...
1. Noriu bu?iuotis, ma reik švelnumo...
2. Prašantis išmaldos jakas
2. Prašantis išmaldos jakas
3. Pirmoji pažintis su keltuvu
3. Pirmoji pažintis su keltuvu
4. Užsikaifav?s ciuckis
4. Užsikaifav?s ciuckis

1. Mergina su kablukais + štanga = seksualu
1. Mergina su kablukais + štanga = seksualu
2. Ar troleibusas gali užtempti lengvuk??
2. Ar troleibusas gali užtempti lengvuk??
3. Filmo "Gravitacija" filmavimo paslaptys
3. Filmo "Gravitacija" filmavimo paslaptys
4. Hard Rock - violan?el?mis!
4. Hard Rock - violan?el?mis!

1. Kari? ruošimas kinijoje
1. Kari? ruošimas kinijoje
2. Klientas visados teisus?
2. Klientas visados teisus?
3. Bach?rui išjung? švies? iš pirmo karto
3. Bach?rui išjung? švies? iš pirmo karto
4. Jaun?j? šokis Moldavijoje
4. Jaun?j? šokis Moldovoje

1. Sniego žmogus (slapta kamera)
1. Sniego žmogus (slapta kamera)
2. O ?ia tai kliovas !
2. O ?ia tai kliovas !
3. Taip gal?jo nutikti tik Rusijoje
3. Taip gal?jo nutikti tik Rusijoje
4. Apmaudžiai nepavyk?s rekordas Flappy Bird žaidime
4. Apmaudžiai nepavyk?s rekordas Flappy Bird žaidime

1. Savait?s Nelaimi? TOP-10
1. Savait?s Nelaimi? TOP-10
2. Dar kiek ir b?t? nusisuk?s sprand?
2. Dar kiek ir b?t? nusisuk?s sprand?
3. Žiaurus susid?rimas kaktomuša
3. Žiaurus susid?rimas kaktomuša
4. Tegyvuoja didysis rus? miestas Sevastopolis!!!
4. Tegyvuoja didysis rus? miestas Sevastopolis!!!

1. Idiot? ir idiotizm? rinkinys
1. Idiot? ir idiotizm? rinkinys
2. ?domi? fokus? rinkinys
2. ?domi? fokus? rinkinys
3. Kiorlingas Braziliškai
3. Kiorlingas Braziliškai
4. ?domus moteriškas fitnesas
4. ?domus moteriškas fitnesas

1. Begemotas kuris bijojo skiep?
1. Begemotas kuris bijojo skiep?
2. Grei?iausias Pasaulio reperis
2. Grei?iausias Pasaulio reperis
3. Ekstremalo šuolis nuo 5-aukš?io stogo
3. Ekstremalo šuolis nuo 5-aukš?io stogo
4. Bokso ringe - keng?ra
4. Bokso ringe - keng?ra

1. Pap?ga maitina šun?
1. Pap?ga maitina šun?
2. Netik?tas ?vartis
2. Netik?tas ?vartis
3. Serbijos sirgali? palaikymo grup?
3. Serbijos sirgali? palaikymo grup?
4. Labai skausmingas kritimas
4. Labai skausmingas kritimas

1. Žongliruojan?ios merginos šokis
1. Žongliruojan?ios merginos šokis
2. Šuo benzopj?klas
2. Šuo benzopj?klas
3. Socialinis eksperimentas Norvegijoje
3. Socialinis eksperimentas Norvegijoje
4. Tingiausias Pasaulyje picos išvežiotojas
4. Tingiausias Pasaulyje picos išvežiotojas

1. Atsimazino nuo bu?ini? kameros
1. Atsimazino nuo bu?ini? kameros
2. 3D ekranas Sochi Olimpiadoje
2. 3D ekranas Sochi Olimpiadoje
3. Gyvenimas Šiaur?je
3. Gyvenimas Šiaur?je
4. Gyv?nai pasisako prieš bu?inius
4. Gyv?nai pasisako prieš bu?inius

1. O štai ir vestuvinis tortas!
1. O štai ir vestuvinis tortas!
2. Neužaugai dav? pašaudyt
2. Neužaugai dav? pašaudyt
3. Kvailos laiptin?s durys - sp?stai
3. Kvailos laiptin?s durys - sp?stai
4. Hip-Hop evoliucija
4. Hip-Hop evoliucija

1. Žiaurus žaisliukas vaikams
1. Žiaurus žaisliukas vaikams
2. Savižud?s gelb?jimas
2. Savižud?s gelb?jimas
3. Stebuklinga paskutin? rungtyni? minut? tarp Watford ir Leicester
3. Stebuklinga paskutin? rungtyni? minut? tarp
Watford ir Leicester

4. Visuomen? kovoja su parduotuv?mis prekiaujan?iomis
produktais su pasibaigusiu galiojimu

dienos video: DIENOS VIDEO: Du girti rusai veda tre?i? namoMatomai buvo graži švent?, kad tre?ias prig?r? iki... paskendimo...
Gerai, kad g?r? su tikrais draugais - tie nepaliko voliotis, pasi?m? su savimi.