1. Griovy surado girt? Chuck Norris'?
1. Griovy surado girt? Chuck Norris'?
2. D?žtan?i? krepšinio lent? rinkinys
2. D?žtan?i? krepšinio lent? rinkinys
3. Nevyk?liai pl?šia juvelyrin?
3. Nevyk?liai pl?šia juvelyrin?
4. Laukin? lap? kvie?ia šun? pažaist
4. Laukin? lap? kvie?ia šun? pažaist

1. Vagis ?kliuvo nes nepasteb?jo video kameros
1. Vagis ?kliuvo nes nepasteb?jo video kameros
2. Smag?s šuoliai nuo tramplyno
2. Smag?s šuoliai nuo tramplyno
3. Magiškos 3D projekcijos
3. Magiškos 3D projekcijos
4. "Pulp Fiction" per 60 sekundži?
4. "Pulp Fiction" per 60 sekundži?

1. Porsche 911 Hellendoorn rallyje išsilakst? ? gabalus
1. Porsche 911 Hellendoorn rallyje išsilakst? ? gabalus
2. Originalus b?das sulaikyti vag?
2. Originalus b?das sulaikyti vag?
3. Sustabdyti galima bet k?,net autobus?
3. Sustabdyti galima bet k?,net autobus?
4. Skraidanti ragana halovynui
4. Skraidanti ragana halovynui

1. Merginos filmuoja klip?
1. Merginos filmuoja klip?
2. Kat?s m?to daiktus
2. Kat?s m?to daiktus
3. Kate Upton VS Jimmy Fallon
3. Kate Upton VS Jimmy Fallon
4. Keistas žmogus
4. Keistas žmogus

1. Dviems psichams viename bute - ankštoka
1. Dviems psichams viename bute - ankštoka
2. iPhone 5s galimyb? filmuoti sul?tintai
2. iPhone 5s galimyb? filmuoti sul?tintai
3. Geras derinukas galvomis
3. Geras derinukas galvomis
4. Ir tušinukas ir žaisliukas
4. Ir tušinukas ir žaisliukas

1. Bajeriukai gimtadieniui su skystu azotu
1. Bajeriukai gimtadieniui su skystu azotu
2. D?žut? su charakteriu
2. D?žut? su charakteriu
3. Balvonas
3. Balvonas
4. Asmeninis sargas
4. Asmeninis sargas

1. Išlipt tai išlipo, o kaip atgal???
1. Išlipt tai išlipo, o kaip atgal???
2. Ekstremalus šuolis
2. Ekstremalus šuolis
3. Drambliuko gelb?jimas
3. Drambliuko gelb?jimas
4. ?domi gyvoji gamta
4. ?domi gyvoji gamta

1. Mirtinas eksperimentas su traukiniu
1. Mirtinas eksperimentas su traukiniu
2. Jei blondin? tai nuo vaikyst?s
2. Jei blondin? tai nuo vaikyst?s
3. Kat? atsived? 16 ka?iuk?
3. Kat? atsived? 16 ka?iuk?
4. Rusiški lokiai ubagauja keliuose
4. Rusiški lokiai ubagauja keliuose

1. Pergalingas dvigubas sm?gis
1. Pergalingas dvigubas sm?gis
2. Žiauri avarija f?risto akimis
2. Žiauri avarija f?risto akimis
3. Volkswagen pa?m? reklamai AHA dain? "Take on Me"
3. Volkswagen pa?m? reklamai AHA dain? "Take on Me"
4. Vaiko akimis iOS-7 yra blogis
4. Vaiko akimis iOS-7 yra blogis

1. Best fails of the week
1. Best fails of the week
2. Baisiai šustra pavard?...
2. Baisiai šustra pavard?...
3. Gav?s pl?šikišk? s?skait? už stov?jim? - 60$ apmok?jo 5 ir 10 ct. monetomis
3. Gav?s pl?šikišk? s?skait? už stov?jim? -
60$ apmok?jo 5 ir 10 ct. monetomis
4. Jackie Chan atkartoti tiesiog ne?manoma
4. Jackie Chan atkartoti tiesiog ne?manoma
 

1. Juokingai atrodantis japoniškas metalas
1. Juokingai atrodantis japoniškas metalas
2. Juokinga mergait?s reakcija
2. Juokinga mergait?s reakcija
3. Ledo ritulininko Patrick Kane demonstracija
3. Ledo ritulininko Patrick Kane demonstracija
4. Muzikinis duetas groja tušinukais
4. Muzikinis duetas groja tušinukais

1. Reality Show: K? mamos kalba savo vaikams
1. Reality Show: K? mamos kalba savo vaikams
2. Pas j? tik du variantai: dirbti arba miegoti
2. Pas j? tik du variantai: dirbti arba miegoti
3. Pro armwrestler VS pro bodybuilder
3. Pro armwrestler VS pro bodybuilder
4. Štanga - štanga - ?vartis!
4. Štanga - štanga - ?vartis!

1. Spec. padalinys patverk? banko pl?šikus
1. Spec. padalinys patverk? banko pl?šikus
2. Stjarnan F.C. džiaugsmingi ?var?iai
2. Stjarnan F.C. džiaugsmingi ?var?iai
3. Žingeidus katinas gavo gyvenimo pamok?
3. Žingeidus katinas gavo gyvenimo pamok?
4. Skausmingi kritimai nuo motociklo
4. Skausmingi kritimai nuo motociklo

1. Sunku buvusiam futbolo ?empionui žaisti rajono komandoje
1. Sunku buvusiam futbolo ?empionui žaisti
rajono komandoje
2. Stulbinantys filmo efektai
2. Stulbinantys filmo efektai
 
3. Šuniukai,ka?iukai ir atvaizdas veidrodyje
3. Šuniukai,ka?iukai ir atvaizdas veidrodyje
4. Rusija kair?je, JAV dešin?je
4. Rusija kair?je, JAV dešin?je

(slapta kamera)
1. Žmogaus su benzopj?klu ir kauke puldin?jimas
penktadienio 13-tos vakare (slapta kamera)
 (amerikietiška versija)
2. Nenoriu aš ?ia nei keiktis,nei chujaiktis
(amerikietiška versija)
3. Niekados neatsakyk vargstan?iam
3. Niekados neatsakyk vargstan?iam
4. Pulo asas
4. Pulo asas

1. Mergina išsidirbin?ja važiuodama ant baiko
1. Mergina išsidirbin?ja važiuodama ant baiko
2. Leopardo relaksas
2. Leopardo relaksas
3. Ir kam tos padangos reikalingos?..
3. Ir kam tos padangos reikalingos?..
4. Miley Cyrus wrecking ball Nicolas Cage edition
4. Miley Cyrus wrecking ball Nicolas Cage edition

1. Fast food industrija (animacija)
1. Fast food industrija (animacija)
2. Kažkokia tai atvirkštin? reakcija
2. Kažkokia tai atvirkštin? reakcija
3. Bon Jovi pasikviet? ant scenos 11-kos met? fan?
3. Bon Jovi pasikviet? ant scenos 11-kos met? fan?
4. Gražus avarijos išvengimas
4. Gražus avarijos išvengimas

Gyv?n? riedlentinink? rinkinys
1. Gyv?n? riedlentinink? rinkinys
2. Afigennas grojimas l?kšt?mis
2. Afigennas grojimas l?kšt?mis
3. Avinas mokina jaut? kam naudojami ragai
3. Avinas mokina jaut? kam naudojami ragai
4. Papras?iausias monet? r?šiuotuvas
4. Papras?iausias monet? r?šiuotuvas

1. Linksmiausia šios vasaros daina: What the fox say?
1. Linksmiausia šios vasaros daina: What the fox say?
2. Maža pelyt? apgyn? savo garb?
2. Maža pelyt? apgyn? savo garb?
3. Milijardieriaus namas Singap?re
3. Milijardieriaus namas Singap?re
4. Ne kiekvienas vaikas taip sugeb?t?
4. Ne kiekvienas vaikas taip sugeb?t?

1. Profesionalumas plius s?km?
1. Profesionalumas plius s?km?
2. Pavojingos ir ginkluotos
2. Pavojingos ir ginkluotos
3. Šarvuoto stiklo testavimas
3. Šarvuoto stiklo testavimas
4. Taiklus metimas iš 98 metr?
4. Taiklus metimas iš 98 metr?

DIENOS VIDEO: Cheminio ginklo panaudojimas Sirijoje


? internet? papuol? video siužetas apie chemin? ataka Sirijoje.
Š? video siužet? pirmieji paleido ? eter? Alžyro telekanalas "Algerie-1".
Paži?r?jus dar neaiškiau tampa kas gi atliko ši? atak?: Sukil?liai ar Armija...

1. Ekstremal?s idiotai
1. Ekstremal?s idiotai
2. Beprotiškas šuolis nuo penkiaaukš?io stogo
2. Beprotiškas šuolis nuo penkiaaukš?io stogo
3. 96 met? diedukas mokina jaunim? žaisti
3. 96 met? diedukas mokina jaunim? žaisti
 
4. Armagedonas per darbo interviu (slapta kamera)
4. Armagedonas per darbo interviu (slapta kamera)
SUPERINIS VIDEO !!!

1. ?domioji chemija su paaiškinimais
1. ?domioji chemija su paaiškinimais
2. K? daro zombiai?
2. K? daro zombiai?
3. Jei ištraukiu tavo sugalvot? kort? - išteki už man?s (kort? magija)
3. Jei ištraukiu tavo sugalvot? kort? - išteki už man?s
(kort? magija)
4. ?domus pasirodymas su žaidybiniais kauliukais ir puodeliu
4. ?domus pasirodymas su žaidybiniais kauliukais ir puodeliu

1. Lazdavoja žmones komentatoriaus balsu (slapta kamera)
1. Lazdavoja žmones komentatoriaus balsu
(slapta kamera)
2. Katinas m?gsta lakstyti aukštelnikas
2. Katinas m?gsta lakstyti aukštelnikas
 
3. Parkour su kamera ant galvos
3. Parkour su kamera ant galvos
4. Naujas vamzdžiadauži? broli? gabalas
4. Naujas vamzdžiadauži? broli? gabalas

1. Keisti garsai lifte (slapta kamera)
1. Keisti garsai lifte (slapta kamera)
2. Ž?kl? ?ernobilyje
2. Ž?kl? ?ernobilyje
3. Statula išg?zdino moterišk?
3. Statula išg?zdino moterišk?
4. Vietnamo veteranas prieš ginkluot? pl?šik?
4. Vietnamo veteranas prieš ginkluot? pl?šik?

DIENOS VIDEO: David Copperfield per?jo kiaurai Didži?j? Kinijos sien?

  David Copperfield visiems matant atliko ne?manom? triuk? - per?jo kiaurai storiausio m?ro sien?.

1. Best fails of this week
1. Best fails of this week
2. Ekstremalo laisvadienis
2. Ekstremalo laisvadienis
3. Futbolistas apsiverk? kai fanas ?žeid? jo nesenai mirusi? mam?
3. Futbolistas apsiverk? kai fanas ?žeid?
jo nesenai mirusi? mam?
4. Bolidu užmies?io keliukais
4. Bolidu užmies?io keliukais
 

1. Greenpeace okupavo Shell
1. Greenpeace okupavo Shell
2. Nedaryk kitam blogo
2. Nedaryk kitam blogo
3. Mergina darosi savo pirm?j? tattoo
3. Mergina darosi savo pirm?j? tattoo
4. Nacionalinio parko gaisras (timelapse)
4. Nacionalinio parko gaisras (timelapse)

1. Vaikiško juoko rinkinys
1. Vaikiško juoko rinkinys
2. Trys ?var?iai mažiau nei per tris minutes
2. Trys ?var?iai mažiau nei per tris minutes
3. Niekados nebandyk fort?nos kantryb?s
3. Niekados nebandyk fort?nos kantryb?s
4. Žol?s pjovimas be vargo
4. Žol?s pjovimas be vargo

DIENOS VIDEO: Europos islamizacija

Viskas labai paprasta. Šalis priima išsk?stomis rankomis, krikš?ionyb?s priešus.
Tie, gi susiburia rajonais, išsirenka balsavimo metu savus, kurie po truput? pradeda stumti reikiamus ?statymus miesto tarybose ir seime...
Ir nereikia joki? karo veiksm?, kad užimti svetim? šal? :)
Na, o jeigu kas nors pradeda trukdyti - prasideda persekiojimas. Kaip, kad šiame video.

1. Pupa, duokš bu?k?!
1. Pupa, duokš bu?k?!
2. Neimlus mokslams
2. Neimlus mokslams
3. Nam? gamybos elektrin? gitara
3. Nam? gamybos elektrin? gitara
4. Va kaip daromi kokybiški keliai
4. Va kaip daromi kokybiški keliai