1. Rusijoje atsiv?r? pragaro vartai
1. Rusijoje atsiv?r? pragaro vartai
2. Šuo padeda susinešti malkas
2. Šuo padeda susinešti malkas
3. Nes?mon?s tiesioginiame eteryje (Lapkritis)
3. Nes?mon?s tiesioginiame eteryje (Lapkritis)
4. Pasaulinio vandenyno duob?s ir kalnai
4. Pasaulinio vandenyno duob?s ir kalnai

1. Dainuojanti vienuol? (gri?k iš juoko)
1. Dainuojanti vienuol? (gri?k iš juoko)
2. Graž?s momentai sporte
2. Graž?s momentai sporte
3. Matyt užkiet?j?s narkomanas,kad net migdomuosius leidžiasi pats
3. Matyt užkiet?j?s narkomanas,kad net
migdomuosius leidžiasi pats
4. Dvikojis šuo
4. Dvikojis šuo
 

1. Kaip ištraukti automobil? iš po ledo
1. Kaip ištraukti automobil? iš po ledo
2. Katinas ir šeš?li? teatras
2. Katinas ir šeš?li? teatras
3. ?kvepian?ios ir motyvuojan?ios treniruot?s
3. ?kvepian?ios ir motyvuojan?ios treniruot?s
4. ?rodymas,kad žmon?s yra geri
4. ?rodymas,kad žmon?s yra geri

1. Katinas panikoje,kad draugas iškris per lang?
1. Katinas panikoje,kad draugas iškris per lang?
2. Kawasaki Ninja ZX-10R vs Audi RS6 ABT
2. Kawasaki Ninja ZX-10R vs Audi RS6 ABT
3. Neprasilenk? kelyje
3. Neprasilenk? kelyje
4. Šeši faktai apie PlayStation
4. Šeši faktai apie PlayStation

1. Techno, žaisline d?dele
1. Techno, žaisline d?dele
2. Tik pagreitinus matosi kokios jos ?drios
2. Tik pagreitinus matosi kokios jos ?drios
3. Siurprizas filmuojant II pasaulinio karo scen?, Lenkijoje
3. Siurprizas filmuojant II pasaulinio karo scen?, Lenkijoje
4. Vienu žodžiu - alus nugal?jo
4. Vienu žodžiu - alus nugal?jo

1. Gyvas kr?mas parke (slapta kamera)
1. Gyvas kr?mas parke (slapta kamera)
2. Jei lemta nutikt nelaimei- nepab?gsi
2. Jei lemta nutikt nelaimei- nepab?gsi
3. Narkoman? vaikai žaislus gaminasi iš švirkšt?
3. Narkoman? vaikai žaislus gaminasi iš švirkšt?
4. Fejerverk? švent?je kažkas netaip
4. Fejerverk? švent?je kažkas netaip

1. Pasaulinis lygsvaros meistras
1. Pasaulinis lygsvaros meistras
2. Tarantulas kei?ia apdar?
2. Tarantulas kei?ia apdar?
3. Pirmieji neišnešioto vaiko metai
3. Pirmieji neišnešioto vaiko metai
4. Ugnikalnio Etna prabudimas
4. Ugnikalnio Etna prabudimas

1. Avarija važiuojant 300 km/h (186 mph)
1. Avarija važiuojant 300 km/h (186 mph)
2. Baidykl? stotel?je (slapta kamera)
2. Baidykl? stotel?je (slapta kamera)
3. Alia gražiai plyšo...
3. Alia gražiai plyšo...
4. Delfinai žaidžia kamuoliu
4. Delfinai žaidžia kamuoliu

1. iDiots
1. iDiots
2. Ekstremalus vežim?lis
2. Ekstremalus vežim?lis
3. Harvardo studentai nežino Kanados sostin?s
3. Harvardo studentai nežino Kanados sostin?s
4. Kat? priži?ri ka?iukus kaip savus
4. Kat? priži?ri ka?iukus kaip savus

1. Mokinam?s magišk? triuk?
1. Mokinam?s magišk? triuk?
2. Prieš 30 met? tai buvo labai kieti šokiai
2. Prieš 30 met? tai buvo labai kieti šokiai
3. Radiobanginio l?ktuv?lio avarija ir baisiausiai juokinga pabaiga
3. Radiobanginio l?ktuv?lio avarija ir
baisiausiai juokinga pabaiga

4. Patys grei?iausi aukš?iausi linksmiausi
vandens kalneliai pasaulyje

1. Tai apie k? šiandien naujienos, apie prostitutes ar apie seim??
1. Tai apie k? šiandien naujienos, apie prostitutes
ar apie seim??
2. Sinchroninio vaikš?iojimo rungtyn?s Japonijoje
2. Sinchroninio vaikš?iojimo rungtyn?s Japonijoje
 
3. Taiklus pasas
3. Taiklus pasas
4. Taiklumo rekordai
4. Taiklumo rekordai

1. Kari?nas pasiš?dino, bet nepasimet?
1. Kari?nas pasiš?dino, bet nepasimet?
2. Labai protinga karv?
2. Labai protinga karv?
3. Medyje išdegintas Daryl Dixon portretas iš serialo "The Walking Death"
3. Medyje išdegintas Daryl Dixon portretas
iš serialo "The Walking Death"
4. 503 dienos motociklu
4. 503 dienos motociklu
 

1. Rasistiniai juokeliai X Faktoriuje
DDDDDDDDDDDD
2. R?st? pjaustymo ?empionatas
2. R?st? pjaustymo ?empionatas
3. Naminis gyn?n?lis - dinozauras
3. Naminis gyn?n?lis - dinozauras
4. Neprofesionalai
4. Neprofesionalai

1. Skaudi atatranka
1. Skaudi atatranka
2. Vos neišprot?jo nuo priz? krušos
2. Vos neišprot?jo nuo priz? krušos
3. Triukas kaip persidurti rank? be skausmo
3. Triukas kaip persidurti rank? be skausmo
4. Teniso kamuoliuko dydžio led? kruša
4. Teniso kamuoliuko dydžio led? kruša

1. Ofrouderiai
1. Ofrouderiai
2. Seni krienai šoka pagal betkoki? muzik?
2. Seni krienai šoka pagal betkoki? muzik?
3. Kelion? aplink pasaul? grojant smuiku
3. Kelion? aplink pasaul? grojant smuiku
4. Keista varna žaidžia su šuniuku
4. Keista varna žaidžia su šuniuku

1. Jei girtas - b?k savo vietoje
1. Jei girtas - b?k savo vietoje
2. Gražus ta?daunas
2. Gražus ta?daunas
3. Serialo "Breaking Bads" alternatyvi pabaiga
3. Serialo "Breaking Bads" alternatyvi pabaiga
4. Dvynuk? maudyn?s
4. Dvynuk? maudyn?s

1. Petardos sprogimas šaldytuve
1. Petardos sprogimas šaldytuve
2. Šauni alkoholio reklama
2. Šauni alkoholio reklama
3. Pergalingas metimas likus dešimt?jai sekund?s
3. Pergalingas metimas likus dešimt?jai sekund?s
4. Penkiametis skeitbordistas Gonzalo Morales
4. Penkiametis skeitbordistas Gonzalo Morales

1. Slapta kamera Ik?jos parduotuv?je
1. Slapta kamera Ik?jos parduotuv?je
2. Standartin?s razbork?s Rusijos kelyje
2. Standartin?s razbork?s Rusijos kelyje
3. Šuniškas užpakalio šokis
3. Šuniškas užpakalio šokis
4. WTF A Cappella cover of skrillex
4. WTF A Cappella cover of skrillex

1. Geriausi savait?s nutikimai
1. Geriausi savait?s nutikimai
2. Ei, katine, duok penkis!
2. Ei, katine, duok penkis!
3. Iki apsiv?mimo skani grietin?l?
3. Iki apsiv?mimo skani grietin?l?
4. Bambuk? menas Hon Kong'e
4. Bambuk? menas Hon Kong'e

1. Išeitis Lietuvai:kaip su 4 žvak?m prisišildyti kambar?
1. Išeitis Lietuvai:kaip su 4 žvak?m prisišildyti kambar?
2. Laimingai praslydo
2. Laimingai praslydo
3. Kasdien po sekund? ir taip 10 m?nesi?
3. Kasdien po sekund? ir taip 10 m?nesi?
4. Kaip ? traukin? ?lipa 80 lvl keleivis
4. Kaip ? traukin? ?lipa 80 lvl keleivis

1. Ot tai smagus šuolis k?lvirs?ia
1. Ot tai smagus šuolis k?lvirs?ia
2. Linksma kiaušinien?
2. Linksma kiaušinien?
3. Norvegas Carl Christensen išspaud? 475kg
3. Norvegas Carl Christensen išspaud? 475kg
4. Taip neb?na!
4. Taip neb?na!

1. Video apie ping-pong peilius demaskavimas
1. Video apie ping-pong peilius demaskavimas
2. Timelapse iš 100'000 fotografij?
2. Timelapse iš 100'000 fotografij?
3. Vienas smartfonas atstoja minimum 30 daikt?
3. Vienas smartfonas atstoja minimum 30 daikt?
4. Žmogaus galioms rib? n?ra
4. Žmogaus galioms rib? n?ra

1. Jei vietoje fotografavimo prad?tum filmuoti
1. Jei vietoje fotografavimo prad?tum filmuoti
2. Bezdalius gatv?je 2
2. Bezdalius gatv?je 2
3. Ekstremalus nusileidimas
3. Ekstremalus nusileidimas
4. Beimant al? užgeso šviesa
4. Beimant al? užgeso šviesa

1. Juokingai prisiparkavo (rinkinys)
1. Juokingai prisiparkavo (rinkinys)
2. Katinas Džordžas moka sveikintis
2. Katinas Džordžas moka sveikintis
3. Kod?l afrikie?iai neatsako ? telefono skambut??
3. Kod?l afrikie?iai neatsako ? telefono skambut??
4. Kiemo kosmonautas
4. Kiemo kosmonautas

1. Mergina šoka su gydytojais prieš abiej? kr?t? mastektomij?
1. Mergina šoka su gydytojais prieš abiej?
kr?t? mastektomij?
2. Nervuotas d?dorius
2. Nervuotas d?dorius
 
3. Sibire jau žiema
3. Sibire jau žiema
4. Neblogas taiklumas
4. Neblogas taiklumas

1. Kiaulei nulis šans? likt gyvai
1. Kiaulei nulis šans? likt gyvai
2. Neken?iu bjauri? mergai?i?!!!
2. Neken?iu bjauri? mergai?i?!!!
3. Nufilmuotas l?ktuv? susid?rimas
3. Nufilmuotas l?ktuv? susid?rimas
4. Šunys m?gsta uostyti
4. Šunys m?gsta uostyti

1. Faini triukai naudojant video montaž?
1. Faini triukai naudojant video montaž?
2. Kaip nereikia rauti kelmo
2. Kaip nereikia rauti kelmo
3. Matomai kin? gamybos?..
3. Matomai kin? gamybos?..
4. Jei krepšininkai b?t? mokytojais
4. Jei krepšininkai b?t? mokytojais

1. Bentski šuolis
1. Bentski šuolis
2. Perkrova 8 kartus viršyjanti žem?s trauk?
2. Perkrova 8 kartus viršyjanti žem?s trauk?
3. Awesome a capella cover of Daft punk hits by Pentatonix
3. Awesome a capella cover of Daft punk hits
by Pentatonix
4. Didvyris ar išprot?j?s?
4. Didvyris ar išprot?j?s?
 

1. best of October fails
1. best of October fails
2. Didelis elektros kamuolys keliauja laidais
2. Didelis elektros kamuolys keliauja laidais
3. Du frykai poilsiauja atsip?t?
3. Du frykai poilsiauja atsip?t?
4. ?jo g?zdinti o patys dar labiau išsigando
4. ?jo g?zdinti o patys dar labiau išsigando

1. Justin Bieber gavo buteliu per koncert? San Paule, Brazilijoje
1. Justin Bieber gavo buteliu per koncert?
San Paule, Brazilijoje

2. K? dainuoja 6 vokie?iai išg?r? 6 alaus
 
3. Imk 200 eur? ir pasirodyk man nuoga
3. Imk 200 eur? ir pasirodyk man nuoga
4. Iki ko priveda druskos stygius
4. Iki ko priveda druskos stygius

1. Kas tai yra šalti nervai
1. Kas tai yra šalti nervai
2. K? nupieš? fejerverkai (vaikams geriau neži?r?t)
2. K? nupieš? fejerverkai (vaikams geriau neži?r?t)
3. Pav?jui ir vartininkas ?muša ?vart?
3. Pav?jui ir vartininkas ?muša ?vart?
4. Kod?l žaisti žaidimus telefone yra nes?mon?
4. Kod?l žaisti žaidimus telefone yra nes?mon?