1. Jaunikio ir jo mamos šokis
1. Jaunikio ir jo mamos šokis
2. Draugiškos muštyn?s
2. Draugiškos muštyn?s
3. Link?jimai iš švedijos kaimo
3. Link?jimai iš švedijos kaimo
4. B?sima žvaigžd?
4. B?sima žvaigžd?

1. Protingas katinas
1. Protingas katinas
2. Parkour and freerunning
2. Parkour and freerunning
3. Stereo klipas (suvesk du taškus akimis ? tris ir g?r?kis 3D)
3. Stereo klipas (suvesk du taškus akimis
? tris ir g?r?kis 3D)
4. Nuo likimo nepab?gsi
4. Nuo likimo nepab?gsi
 

1. Ne?tik?tini sugeb?jimai
1. Ne?tik?tini sugeb?jimai
2. Nestov?k po str?le!
2. Nestov?k po str?le!
3. Boobs Test Drive
3. Boobs Test Drive
4. Ne moteris, o deiv?!
4. Ne moteris, o deiv?!

1. Prikolai su traktoriais (rinkinys)
1. Prikolai su traktoriais (rinkinys)
2. Purvo vonios
2. Purvo vonios
3. Prie geležies prilip?s liežuvis (slapta kamera)
3. Prie geležies prilip?s liežuvis (slapta kamera)
4. Sniego lavina
4. Sniego lavina

1. Per fuks? gavosi superinis driftas
1. Per fuks? gavosi superinis driftas
2. Va kur s?kminga ž?kl?!
2. Va kur s?kminga ž?kl?!
3. Trumpai ir aiškiai apie Rusij?
3. Trumpai ir aiškiai apie Rusij?
4. Žiaurus metalo smulkintuvas
4. Žiaurus metalo smulkintuvas

1. Dešimt nauj? fokus?, kuri? pagalba bare laim?si alaus
1. Dešimt nauj? fokus?, kuri? pagalba bare laim?si alaus
2. Kaip teisingai sudaužyti šampano butel? (sau ? galv?)
2. Kaip teisingai sudaužyti šampano butel? (sau ? galv?)
3. Keptas alus
3. Keptas alus
4. Drezin? transportas
4. Drezin? transportas

1. Nuogalius gatv?je
1. Nuogalius gatv?je
2. Ne?tik?tino dydžio laimikis
2. Ne?tik?tino dydžio laimikis
3. Su plaktuku ledas valosi geriau
3. Su plaktuku ledas valosi geriau
4. Labai kokybiškas bumerangas
4. Labai kokybiškas bumerangas

1. Teilor prieš karatist?
1. Teilor prieš karatist?
2. Trololo tiesioginiame eteryje
2. Trololo tiesioginiame eteryje
3. Su taranu ir automatais prieš pensinink?
3. Su taranu ir automatais prieš pensinink?
4. Nauji žaidimai google akiniuose
4. Nauji žaidimai google akiniuose

1. Nelaim?s ir nes?km?s (rinkinys)
1. Nelaim?s ir nes?km?s (rinkinys)
2. Miklios kojos (rinkinys)
2. Miklios kojos (rinkinys)
3. Bach?ras demonstruoja rankos protez?
3. Bach?ras demonstruoja rankos protez?
4. Kirvis - geriausias vaistas nuo nerv?
4. Kirvis - geriausias vaistas nuo nerv?

1. Pastabumo testas (slapta kamera)
1. Pastabumo testas (slapta kamera)
2. Kreditas (Uralo Kold?nai)
2. Kreditas (Uralo Kold?nai)
3. Viking? palikuonys stebi lenktynes
3. Viking? palikuonys stebi lenktynes
4. Šun? tramdytojas
4. Šun? tramdytojas

1. Costa Concordia kapitonas rado nauj? darb?
1. Costa Concordia kapitonas rado nauj? darb?
2. Biliardo triukai su erotikos elementais
2. Biliardo triukai su erotikos elementais
3. Google akiniai gaisrininkams
3. Google akiniai gaisrininkams
4. Geras video montažas
4. Geras video montažas

1. Kaip teisingai nufilmuoti mergin?
1. Kaip teisingai nufilmuoti mergin?
2. Kaip teisingai nuraminti mergin?
2. Kaip teisingai nuraminti mergin?
3. Juokingi pingvin? gyvenimo momentai
3. Juokingi pingvin? gyvenimo momentai
4. Hipno gif? rinkinys
4. Hipno gif? rinkinys

1. Stulpas išgelb?jo gyvyb?
1. Stulpas išgelb?jo gyvyb?
2. Sunku važiuoti pachmielingam
2. Sunku važiuoti pachmielingam
3. Kapucino mergait?s ?domiai kibina berniukus
3. Kapucino mergait?s ?domiai kibina berniukus
4. Linksmas tenisas
4. Linksmas tenisas

1. Muzikali? pap?g? rinkinys
1. Muzikali? pap?g? rinkinys
2. Muštyn?s l?ktuve
2. Muštyn?s l?ktuve
3. Katinas žino- dabar gerai nebus
3. Katinas žino- dabar gerai nebus
4. Baisi lovos gyventoja
4. Baisi lovos gyventoja

1. Nušauk savo katin?
1. Nušauk savo katin?
2. O, geras kadras!
2. O, geras kadras!
3. Ir v?l pilvakalbis užsuko ? metro
3. Ir v?l pilvakalbis užsuko ? metro
4. Protingas vaikas
4. Protingas vaikas

1. Super išradimas medžiotojams
1. Super išradimas medžiotojams
2. Ut?lius kasosi lyg šokt?
2. Ut?lius kasosi lyg šokt?
3. Sunku b?ti negru Ukrainoje
3. Sunku b?ti negru Ukrainoje
4. Uralo kold?nai: Egzaminas
4. Uralo kold?nai: Egzaminas

1. Bandom atsp?ti kada gi bus jo laidotuv?s
1. Bandom atsp?ti kada gi bus jo laidotuv?s
2. BMX triukai važiuojan?iame sunkvežimyje
2. BMX triukai važiuojan?iame sunkvežimyje
3. Atiduok pinigus!!! (slapta kamera)
3. Atiduok pinigus!!! (slapta kamera)
4. DubStep dvikova
4. DubStep dvikova

1. Kaip dažnai merginos stebi vaikin? tarpukoj?
1. Kaip dažnai merginos stebi vaikin? tarpukoj?
2. Geriausias vis? laik? žadintuvas
2. Geriausias vis? laik? žadintuvas
3. Imtynininkas - džedajus
3. Imtynininkas - džedajus
4. Kai mamos n?ra šalia
4. Kai mamos n?ra šalia

1.Kaip numarinti gaid? per tris sekundes
1.Kaip numarinti gaid? per tris sekundes
2. Ne ?iaupas,o tikras F1 bolidas
2. Ne ?iaupas,o tikras F1 bolidas
3. Kat? atsisako šalti letenas
3. Kat? atsisako šalti letenas
4. Konteineri? barža audros metu
4. Konteineri? barža audros metu

1. Nes?km?s ž?kl?s metu
1. Nes?km?s ž?kl?s metu (rinkinys)
2. Iš gyv?n? gyvenimo (rinkinys)
2. Iš gyv?n? gyvenimo (rinkinys)
3. Stalinas žaidžia šachmatais
3. Stalinas žaidžia šachmatais
4. Šimtas zuiki? susirinko,net žalia girel? linko
4. Šimtas zuiki? susirinko,net žalia girel? linko