1. Žiaurus žaisliukas vaikams
1. Žiaurus žaisliukas vaikams
2. Savižud?s gelb?jimas
2. Savižud?s gelb?jimas
3. Stebuklinga paskutin? rungtyni? minut? tarp Watford ir Leicester
3. Stebuklinga paskutin? rungtyni? minut? tarp
Watford ir Leicester

4. Visuomen? kovoja su parduotuv?mis prekiaujan?iomis
produktais su pasibaigusiu galiojimu

dienos video: DIENOS VIDEO: Du girti rusai veda tre?i? namoMatomai buvo graži švent?, kad tre?ias prig?r? iki... paskendimo...
Gerai, kad g?r? su tikrais draugais - tie nepaliko voliotis, pasi?m? su savimi.

1. Savižudis (slapta kamera)
1. Savižudis (slapta kamera)
2. Pinigai ar telefonas? (slapta kamera)
2. Pinigai ar telefonas? (slapta kamera)
3. Saldžiausias bu?inys gyvenime (slapta kamera)
3. Saldžiausias bu?inys gyvenime (slapta kamera)
4. Nes?kmingos piršlybos (slapta kamera)
4. Nes?kmingos piršlybos (slapta kamera)

1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
2. Superinis prikolas darbe
2. Superinis prikolas darbe
3. Superinis prikolas viešajame tualete
3. Superinis prikolas viešajame tualete
4. Perduok rož? (slapta kamera)
4. Perduok rož? (slapta kamera)

1. Kaip ?sivaryti lengvik? ? vilkik?
1. Kaip ?sivaryti lengvik? ? vilkik?
2. Elnio gelb?jimas
2. Elnio gelb?jimas
3. Johano Vofgango Get?s universiteto griovimas sprogdinant
3. Johano Vofgango Get?s universiteto
griovimas sprogdinant
4. Kai tokie draugai tai ir prieš? nebereikia
4. Kai tokie draugai tai ir prieš? nebereikia
 

1. Maniakas ?met? mergin? kanalizacijon
1. Maniakas ?met? mergin? kanalizacijon
2. Namin? lap?
2. Namin? lap?
3. Kuo geresnis auto - tuo toliau eiti traktoriaus
3. Kuo geresnis auto - tuo toliau eiti traktoriaus
4. On the Floor - nauja blogiausia daina Pasaulyje
4. On the Floor - nauja blogiausia daina Pasaulyje

1. Skausmingas kritimas
1. Skausmingas kritimas
2. Paskambink, duosiu valgyt
2. Paskambink, duosiu valgyt
3. Ukrainie?io poži?ris ? Ukrainos policij?
3. Ukrainie?io poži?ris ? Ukrainos policij?
4. Uralo kold?nai verda džinsus
4. Uralo kold?nai verda džinsus

1. Chytras pensininkas
1. Chytras pensininkas
2. Daugiau nesipuikuos
2. Daugiau nesipuikuos

3. JAV - tik skelbia,kad ten yra žmoni? laisv?.
Pasiži?r?kime kaip su žmon?mis elgiamasi Tomo
Džefersono memoriale

4. Nelegalus šuolis tarpeklin

 

1. Linksm? nutikim? rinkinys
1. Linksm? nutikim? rinkinys
2. Spuogui ant ledo - du su puse
2. Spuogui ant ledo - du su puse
3. Shakira ir Rihanna be fonogramos
3. Shakira ir Rihanna be fonogramos
4. Namo gelb?jimas UK
4. Namo gelb?jimas UK

1. Star Wars in Sochi winter Olympics
1. Star Wars in Sochi winter Olympics
2. Žmon?s ant Ledo (rinkinys)
2. Žmon?s ant Ledo (rinkinys)
3. Tikroviškas sulankstytos skardin?s piešimas
3. Tikroviškas sulankstytos skardin?s piešimas
4. Žurnalistikos pavojai
4. Žurnalistikos pavojai

DIENOS VIDEO: Su šv. Valentino diena!

Gražus video, šaunios švent?s proga.

1. Sudauž? t?vo automobil? ir apsimyžo
1. Sudauž? t?vo automobil? ir apsimyžo
2. Realistiškai padaryta akis
2. Realistiškai padaryta akis
3. Šuolis ? r?k?
3. Šuolis ? r?k?
4. Pingvinas - prielipa
4. Pingvinas - prielipa

1. Nuo policijos dvira?iu nepab?gsi
1. Nuo policijos dvira?iu nepab?gsi
2. Olimpinis ryžtas nugal?ti
2. Olimpinis ryžtas nugal?ti
3. Fermeris kiauli? garde rado GoPro kamer?
3. Fermeris kiauli? garde rado GoPro kamer?
4. 500 metr? uola ?veikta be saugumo priemoni?
4. 500 metr? uola ?veikta be saugumo priemoni?

1. Geriausi paskutin?s savait?s prikolai
1. Geriausi paskutin?s savait?s prikolai
2. Nelaimi? rinkinys
2. Nelaimi? rinkinys
3. Feilas krepšinio aikštel?je
3. Feilas krepšinio aikštel?je
4. Nes?kmingas b?gimas ledu
4. Nes?kmingas b?gimas ledu

1. Nokautas pirmose žaidimo sekund?se
1. Nokautas pirmose žaidimo sekund?se
2. Pensininkai dar turi oro dumpl?se
2. Pensininkai dar turi oro dumpl?se
3. Sniego lavina vos nesugriov? kaim?
3. Sniego lavina vos nesugriov? kaim?
4. Šeši kadrai: Žiemos žaidyn?s 2014
4. Šeši kadrai: Žiemos žaidyn?s 2014

1. Transvestitas (slapta kamera)
1. Transvestitas (slapta kamera)
2. Traktoristas - prikolistas
2. Traktoristas - prikolistas
3. Žiaurus UAZiko stabdymo kelias
3. Žiaurus UAZiko stabdymo kelias
4. Visuomenin? akcija: StopCham
4. Visuomenin? akcija: StopCham

1. Nes?kmingas stogo valymas
1. Nes?kmingas stogo valymas
2. Užsirov? ant senuko karatisto
2. Užsirov? ant senuko karatisto
3. Stipriausi RedBull sportininkai
3. Stipriausi RedBull sportininkai
4. Netik?tai slidus kelias
4. Netik?tai slidus kelias

1. Protingas ciuckis
1. Protingas ciuckis
2. Profesionaliai nutupdytas l?ktuvas
2. Profesionaliai nutupdytas l?ktuvas
3. Šaolinio vienuolyno aukl?tinis: Kai Hou
3. Šaolinio vienuolyno aukl?tinis: Kai Hou
4. B?t? nesigyr?s- b?t? žuvien?s išsivir?s
4. B?t? nesigyr?s- b?t? žuvien?s išsivir?s

1. Gyvi numir?liai (slapta kamera)
1. Gyvi numir?liai (slapta kamera)
2. Išg?zdink savo artim? (rinkinys)
2. Išg?zdink savo artim? (rinkinys)
3. ? k? Rusija investuoja pinigus
3. ? k? Rusija investuoja pinigus
4. Nes?kmingas skrydis
4. Nes?kmingas skrydis

1. Dvylikametis sustabd? apipl?šim?
1. Dvylikametis sustabd? apipl?šim?
2. Ukrainos Berkut'as - Maskvos pakalikai
2. Ukrainos Berkut'as - Maskvos pakalikai
3. Adriano ?elentano - elegantiškas chuliganas
3. Adriano ?elentano - elegantiškas chuliganas
4. Gamtini? duj? sprogimas virtuv?je (sul?tintai)
4. Gamtini? duj? sprogimas virtuv?je (sul?tintai)