1. Grojimas stikline armonika
1. Grojimas stikline armonika
2. BMX profas
2. BMX profas
3. A-10 Thunderbolt II ataka kulkosvaidžiais
3. A-10 Thunderbolt II ataka kulkosvaidžiais
4. Kaip apvogti but? tre?iame aukšte
4. Kaip apvogti but? tre?iame aukšte

1. Kas laim?jo:boksininkas ar kult?ristas?
1. Kas laim?jo:boksininkas ar kult?ristas?
2. Mergina su teisinga fig?ra
2. Mergina su teisinga fig?ra
3. Moter? reakcija visur vienoda
3. Moter? reakcija visur vienoda
4. Pabegusio lokio gaudynes
4. Pabegusio lokio gaudyn?s

1. Sutaupe buteli ir nusik?l? patys
1. Sutaupe buteli ir nusik?l? patys
2. Prieš valgant reikia sukalb?ti mald?
2. Prieš valgant reikia sukalb?ti mald?
3. Profas su vin?esteriu
3. Profas su vin?esteriu
4. Teisingas poži?ris ? žmones
4. Teisingas poži?ris ? žmones

1. Reklama: S?RIS
1. Reklama: S?RIS
2. Reklama: ŠOKOLADAS
2. Reklama: ŠOKOLADAS
3. Reklama: ALUS
3. Reklama: ALUS
4. Reklama: IŠVYKA
4. Reklama: IŠVYKA

1. Merginos ir s?pyn?s
1. Merginos ir s?pyn?s
2. Antonio Vivaldi: Vasara
2. Antonio Vivaldi: Vasara
3. Aklas, autizmu sergantis talentas
3. Aklas, autizmu sergantis talentas
4. Kiek metr? nuskrieja kulka po vandeniu
4. Kiek metr? nuskrieja kulka po vandeniu

1. Rumunijoje pencinink?ms gyventi nesaugu
1. Rumunijoje pencinink?ms gyventi nesaugu
2. Piešiame optin? iliuzij?
2. Piešiame optin? iliuzij?
3. Nerealus tikslumas
3. Nerealus tikslumas
4. Optin?s iliuzijos piešimas
4. Optin?s iliuzijos piešimas

1. Savait?s nelaimi? rinkinys
1. Savait?s nelaimi? rinkinys
2. Žiauri slapta kamera stotel?je
2. Žiauri slapta kamera stotel?je
3. Svog?n? pjaustymas indiškame stiliuje
3. Svog?n? pjaustymas indiškame stiliuje
4. Šiukšli? išvežimas - meksikietiškai
4. Šiukšli? išvežimas - meksikietiškai

1. Degtuko dydžio raketa
1. Degtuko dydžio raketa
2. Muštyn?s naktiniame klube
2. Muštyn?s naktiniame klube
3. Pirm? kart? automobili? plovykloje
3. Pirm? kart? automobili? plovykloje
4. Miegantis katinas
4. Miegantis katinas

1. Išband? elektrošok? ant sav?s
1. Išband? elektrošok? ant sav?s
2. Berniukas iš talent? šou
2. Berniukas iš talent? šou
3. ?domi viešbu?io reklama
3. ?domi viešbu?io reklama
4. Keng?ra - robotas
4. Keng?ra - robotas

1. Flashmobas l?ktuve
1. Flashmobas l?ktuve
2. Graži avarija su Lamborgini
2. Graži avarija su Lamborghini
3. Girtas rusas demonstruoja vairavimo lyg?
3. Girtas rusas demonstruoja vairavimo lyg?
4. Baisiai kietas metalistas
4. Baisiai kietas metalistas

1. Kažkur tai Rusijoje...
1. Kažkur tai Rusijoje...
2. Katinas - seksualin? auka
2. Katinas - seksualin? auka
3. Kaip iš HDD ištrinti duomenis
3. Kaip iš HDD ištrinti duomenis
4. Nerealaus dydžio arbatpinigiai
4. Nerealaus dydžio arbatpinigiai

1. Fokusai šunims
1. Fokusai šunims
2. Prijaukinta žuvis
2. Prijaukinta žuvis
3. Praeivis sustabd? peštukus
3. Praeivis sustabd? peštukus
4. Žiauri trauma
4. Žiauri trauma

1. Jei visi gyv?nai b?t? stori
1. Jei visi gyv?nai b?t? stori
2. Ice Ice Baby
2. Ice Ice Baby
3. Šimtas penkiasdešimt pel?kaut?
3. Šimtas penkiasdešimt pel?kaut?
4. Daugiau g?zdinti nenor?s
4. Daugiau g?zdinti nenor?s

1. Propaganda iš KVN
1. Propaganda iš KVN
2. Gražiausi koralai ir kempin?s
2. Gražiausi koralai ir kempin?s
3. Nelaim? ant batuto
3. Nelaim? ant batuto
4. Mergina - jogas
4. Mergina - jogas

1. Nelaimi? ir prikol? rinkinys
1. Nelaimi? ir prikol? rinkinys
2. Reklama su apgaule
2. Reklama su apgaule
3. Netik?tas vaizdelis videoregistratoriuje
3. Netik?tas vaizdelis videoregistratoriuje
4. TOP-5 video apie krepšin?
4. TOP-5 video apie krepšin?

1. SuperBeždžion?s
1. SuperBeždžion?s
2. Vairuotojai prieš p?s?iuosius
2. Vairuotojai prieš p?s?iuosius
3. Aštuonkojo pab?gimas
3. Aštuonkojo pab?gimas
4. 1000 met? europos istorijos
4. 1000 met? europos istorijos

1. SuperMo?iut?
1. SuperMo?iut?
2. Japoniška reklama
2. Japoniška reklama
3. Putinas grasina okupuoti Lietuv?
3. Putinas grasina okupuoti Lietuv?
4. O pas mus iš krano vos teka
4. O pas mus iš krano vos teka

1. Dresiruota karv?
1. Dresiruota karv?
2. Kerintis pasirodymas
2. Kerintis pasirodymas
3. Ekstremal?s pakilimai ir nusileidimai
3. Ekstremal?s pakilimai ir nusileidimai
4. Didžiulis 3D ekranas
4. Didžiulis 3D ekranas

1. Elitini? kari? paruošimas
1. Elitini? kari? paruošimas
2. Bando pakilti mojuodamas ausimis
2. Bando pakilti mojuodamas ausimis
3. Degtin? ir alus-kas gali b?ti stipriau?
3. Degtin? ir alus-kas gali b?ti stipriau?
4. Cirkas,tai pastovios repeticijos
4. Cirkas,tai pastovios repeticijos

1. Robinhud? mokykla
1. Robinhud? mokykla
2. Televed?j? repas
2. Televed?j? repas
3. Ryklys gina savo medžiokl?s plotus
3. Ryklys gina savo medžiokl?s plotus
4. Žmogus + pieštukas = fotoaparatas
4. Žmogus + pieštukas = fotoaparatas