1. Kiaulei nulis šans? likt gyvai
1. Kiaulei nulis šans? likt gyvai
2. Neken?iu bjauri? mergai?i?!!!
2. Neken?iu bjauri? mergai?i?!!!
3. Nufilmuotas l?ktuv? susid?rimas
3. Nufilmuotas l?ktuv? susid?rimas
4. Šunys m?gsta uostyti
4. Šunys m?gsta uostyti

1. Faini triukai naudojant video montaž?
1. Faini triukai naudojant video montaž?
2. Kaip nereikia rauti kelmo
2. Kaip nereikia rauti kelmo
3. Matomai kin? gamybos?..
3. Matomai kin? gamybos?..
4. Jei krepšininkai b?t? mokytojais
4. Jei krepšininkai b?t? mokytojais

1. Bentski šuolis
1. Bentski šuolis
2. Perkrova 8 kartus viršyjanti žem?s trauk?
2. Perkrova 8 kartus viršyjanti žem?s trauk?
3. Awesome a capella cover of Daft punk hits by Pentatonix
3. Awesome a capella cover of Daft punk hits
by Pentatonix
4. Didvyris ar išprot?j?s?
4. Didvyris ar išprot?j?s?
 

1. best of October fails
1. best of October fails
2. Didelis elektros kamuolys keliauja laidais
2. Didelis elektros kamuolys keliauja laidais
3. Du frykai poilsiauja atsip?t?
3. Du frykai poilsiauja atsip?t?
4. ?jo g?zdinti o patys dar labiau išsigando
4. ?jo g?zdinti o patys dar labiau išsigando

1. Justin Bieber gavo buteliu per koncert? San Paule, Brazilijoje
1. Justin Bieber gavo buteliu per koncert?
San Paule, Brazilijoje

2. K? dainuoja 6 vokie?iai išg?r? 6 alaus
 
3. Imk 200 eur? ir pasirodyk man nuoga
3. Imk 200 eur? ir pasirodyk man nuoga
4. Iki ko priveda druskos stygius
4. Iki ko priveda druskos stygius

1. Kas tai yra šalti nervai
1. Kas tai yra šalti nervai
2. K? nupieš? fejerverkai (vaikams geriau neži?r?t)
2. K? nupieš? fejerverkai (vaikams geriau neži?r?t)
3. Pav?jui ir vartininkas ?muša ?vart?
3. Pav?jui ir vartininkas ?muša ?vart?
4. Kod?l žaisti žaidimus telefone yra nes?mon?
4. Kod?l žaisti žaidimus telefone yra nes?mon?

1. Nes?kmingas bandymas ištraukti užklimpus?
DDDDDDDDDDDD
2. Nevalinga reakcija
2. Nevalinga reakcija
3. Nepavyk?s parodomasis šuolis
3. Nepavyk?s parodomasis šuolis
 
4. Maža mergait? pandos kostiumu nežino k? apie visa tai galvoti
4. Maža mergait? pandos kostiumu nežino k?
apie visa tai galvoti

1. Vanagas k?sinosi pagrobti balonk?
1. Vanagas k?sinosi pagrobti balonk?
2. Vis? laik? linksmiausias areštas
2. Vis? laik? linksmiausias areštas
3. Porcupinas juokingai valgo dyni? hibridas
3. Porcupinas juokingai valgo dyni? hibridas
4. Peili? svaidytoj? treniruot?
4. Peili? svaidytoj? treniruot?

1. Dainuojantis bananas
1. Dainuojantis bananas
2. A-a-a-aa!! Aš pajuokavau!
2. A-a-a-aa!! Aš pajuokavau!
3. Helovyno vaiduoklis miegamajame
3. Helovyno vaiduoklis miegamajame
4. Nekoks baikerio pasirodymas
4. Nekoks baikerio pasirodymas

1. Meil? muzikai išgelb?jo gyvyb?
1. Meil? muzikai išgelb?jo gyvyb?
2. Kaip veikia erk?s geluonis
2. Kaip veikia erk?s geluonis
3. Iškryp?liškas laižiakas
3. Iškryp?liškas laižiakas
4. Monstras spintoje
4. Monstras spintoje

1. Netikras katinas
1. Netikras katinas
2. Šeima myli tave
2. Šeima myli tave
3. Nusileidimas ? važiuojant? automobil?
3. Nusileidimas ? važiuojant? automobil?
4. Pasiklydo debesyse
4. Pasiklydo debesyse

1. Šuo kaip vover? rate
1. Šuo kaip vover? rate
2. Š? kart? nugal?jo miegas
2. Š? kart? nugal?jo miegas
3. Ir storul? gali b?ti sportiška
3. Ir storul? gali b?ti sportiška
4. Vaikai sau nusikirpo plaukus (rinkinys)
4. Vaikai sau nusikirpo plaukus (rinkinys)

1. Butas su paranormaliais rei6kiniais (slapta kamera)
1. Butas su paranormaliais reiškiniais (slapta kamera)
2. Kai nesiseka tai nesiseka
2. Kai nesiseka tai nesiseka
3. Gri?vantis medis vos neprispaud? dviratininko
3. Gri?vantis medis vos neprispaud? dviratininko
4. Kaip atimti riedlent?
4. Kaip atimti riedlent?

1. Kaip ant veido pasl?pti net ir sifilio šunvotes
1. Kaip ant veido pasl?pti net ir sifilio šunvotes
 
2. Nereali 10-ties m?nesi? leliuko reakcija ? mamos dainavim?
2. Nereali 10-ties m?nesi? leliuko reakcija ?
mamos dainavim?
3. Kat? kartais geriau už šun?
3. Kat? kartais geriau už šun?
4. Mokinam?s ?kurti švedišk? lauž?
4. Mokinam?s ?kurti švedišk? lauž?

1. Vaizdas kurio niekas nenor?t? pamatyti per savo filmavimo kameros ieškikl?
1. Vaizdas kurio niekas nenor?t? pamatyti per
savo filmavimo kameros ieškikl?
2. V?žio ir žuvies kova
2. V?žio ir žuvies kova
 
3. Smagi avialinij? reklama
3. Smagi avialinij? reklama
4. Piet? Afrikos pakrant? iš paukš?io skrydžio
4. Piet? Afrikos pakrant? iš paukš?io skrydžio

1. Kaip pavogti iPad iš picerijos
1. Kaip pavogti iPad iš picerijos
2. Giltin? (slapta kamera)
2. Giltin? (slapta kamera)
3. Girti šokiai per rusiškas vestuves
3. Girti šokiai per rusiškas vestuves
4. Duelis Teslos pistoletais
4. Duelis Teslos pistoletais

1. Kaip maišyti kortas,kad laim?t
1. Kaip maišyti kortas,kad laim?t
2. Meksikietiškas kovinis filmas - tikras absurdas
2. Meksikietiškas kovinis filmas - tikras absurdas
3. Penkiolika met? statytas geležinkelio modelis
3. Penkiolika met? statytas geležinkelio modelis
4. Pencininkai žaidžia krepšin?
4. Pencininkai žaidžia krepšin?

1. Filmas "Matrix" Turkiškai
1. Filmas "Matrix" Turkiškai
2. Vampyras gatv?je (slapta kamera)
2. Vampyras gatv?je (slapta kamera)
3. Talentinga devynmet?
3. Talentinga devynmet?
4. Video rinkinys apie kates
4. Video rinkinys apie kates

1. Geriausi? savait?s nelaimi? kompiliacija 2. Vagilka beždžion? apvog? turist?
2. Vagilka beždžion? apvog? turist?
3. Avis vietoje šuns
3. Avis vietoje šuns
4. Kam nelaim?, o kam juokeliai tik galvoje
4. Kam nelaim?, o kam juokeliai tik galvoje

1. Lietuviai irgi m?gsta bajeriukus filmuot
1. Lietuviai irgi m?gsta bajeriukus filmuot
2. Griuvin?jan?i? ka?i? rinkinys
2. Griuvin?jan?i? ka?i? rinkinys
3. Juokingai siaubingas pardavim? aparatas
3. Juokingai siaubingas pardavim? aparatas
4. Kiaušini? dvikova
4. Kiaušini? dvikova