1. Gyvas kr?mas parke (slapta kamera)
1. Gyvas kr?mas parke (slapta kamera)
2. Jei lemta nutikt nelaimei- nepab?gsi
2. Jei lemta nutikt nelaimei- nepab?gsi
3. Narkoman? vaikai žaislus gaminasi iš švirkšt?
3. Narkoman? vaikai žaislus gaminasi iš švirkšt?
4. Fejerverk? švent?je kažkas netaip
4. Fejerverk? švent?je kažkas netaip

1. Pasaulinis lygsvaros meistras
1. Pasaulinis lygsvaros meistras
2. Tarantulas kei?ia apdar?
2. Tarantulas kei?ia apdar?
3. Pirmieji neišnešioto vaiko metai
3. Pirmieji neišnešioto vaiko metai
4. Ugnikalnio Etna prabudimas
4. Ugnikalnio Etna prabudimas

1. Avarija važiuojant 300 km/h (186 mph)
1. Avarija važiuojant 300 km/h (186 mph)
2. Baidykl? stotel?je (slapta kamera)
2. Baidykl? stotel?je (slapta kamera)
3. Alia gražiai plyšo...
3. Alia gražiai plyšo...
4. Delfinai žaidžia kamuoliu
4. Delfinai žaidžia kamuoliu

1. iDiots
1. iDiots
2. Ekstremalus vežim?lis
2. Ekstremalus vežim?lis
3. Harvardo studentai nežino Kanados sostin?s
3. Harvardo studentai nežino Kanados sostin?s
4. Kat? priži?ri ka?iukus kaip savus
4. Kat? priži?ri ka?iukus kaip savus

1. Mokinam?s magišk? triuk?
1. Mokinam?s magišk? triuk?
2. Prieš 30 met? tai buvo labai kieti šokiai
2. Prieš 30 met? tai buvo labai kieti šokiai
3. Radiobanginio l?ktuv?lio avarija ir baisiausiai juokinga pabaiga
3. Radiobanginio l?ktuv?lio avarija ir
baisiausiai juokinga pabaiga

4. Patys grei?iausi aukš?iausi linksmiausi
vandens kalneliai pasaulyje

1. Tai apie k? šiandien naujienos, apie prostitutes ar apie seim??
1. Tai apie k? šiandien naujienos, apie prostitutes
ar apie seim??
2. Sinchroninio vaikš?iojimo rungtyn?s Japonijoje
2. Sinchroninio vaikš?iojimo rungtyn?s Japonijoje
 
3. Taiklus pasas
3. Taiklus pasas
4. Taiklumo rekordai
4. Taiklumo rekordai

1. Kari?nas pasiš?dino, bet nepasimet?
1. Kari?nas pasiš?dino, bet nepasimet?
2. Labai protinga karv?
2. Labai protinga karv?
3. Medyje išdegintas Daryl Dixon portretas iš serialo "The Walking Death"
3. Medyje išdegintas Daryl Dixon portretas
iš serialo "The Walking Death"
4. 503 dienos motociklu
4. 503 dienos motociklu
 

1. Rasistiniai juokeliai X Faktoriuje
DDDDDDDDDDDD
2. R?st? pjaustymo ?empionatas
2. R?st? pjaustymo ?empionatas
3. Naminis gyn?n?lis - dinozauras
3. Naminis gyn?n?lis - dinozauras
4. Neprofesionalai
4. Neprofesionalai

1. Skaudi atatranka
1. Skaudi atatranka
2. Vos neišprot?jo nuo priz? krušos
2. Vos neišprot?jo nuo priz? krušos
3. Triukas kaip persidurti rank? be skausmo
3. Triukas kaip persidurti rank? be skausmo
4. Teniso kamuoliuko dydžio led? kruša
4. Teniso kamuoliuko dydžio led? kruša

1. Ofrouderiai
1. Ofrouderiai
2. Seni krienai šoka pagal betkoki? muzik?
2. Seni krienai šoka pagal betkoki? muzik?
3. Kelion? aplink pasaul? grojant smuiku
3. Kelion? aplink pasaul? grojant smuiku
4. Keista varna žaidžia su šuniuku
4. Keista varna žaidžia su šuniuku

1. Jei girtas - b?k savo vietoje
1. Jei girtas - b?k savo vietoje
2. Gražus ta?daunas
2. Gražus ta?daunas
3. Serialo "Breaking Bads" alternatyvi pabaiga
3. Serialo "Breaking Bads" alternatyvi pabaiga
4. Dvynuk? maudyn?s
4. Dvynuk? maudyn?s

1. Petardos sprogimas šaldytuve
1. Petardos sprogimas šaldytuve
2. Šauni alkoholio reklama
2. Šauni alkoholio reklama
3. Pergalingas metimas likus dešimt?jai sekund?s
3. Pergalingas metimas likus dešimt?jai sekund?s
4. Penkiametis skeitbordistas Gonzalo Morales
4. Penkiametis skeitbordistas Gonzalo Morales

1. Slapta kamera Ik?jos parduotuv?je
1. Slapta kamera Ik?jos parduotuv?je
2. Standartin?s razbork?s Rusijos kelyje
2. Standartin?s razbork?s Rusijos kelyje
3. Šuniškas užpakalio šokis
3. Šuniškas užpakalio šokis
4. WTF A Cappella cover of skrillex
4. WTF A Cappella cover of skrillex

1. Geriausi savait?s nutikimai
1. Geriausi savait?s nutikimai
2. Ei, katine, duok penkis!
2. Ei, katine, duok penkis!
3. Iki apsiv?mimo skani grietin?l?
3. Iki apsiv?mimo skani grietin?l?
4. Bambuk? menas Hon Kong'e
4. Bambuk? menas Hon Kong'e

1. Išeitis Lietuvai:kaip su 4 žvak?m prisišildyti kambar?
1. Išeitis Lietuvai:kaip su 4 žvak?m prisišildyti kambar?
2. Laimingai praslydo
2. Laimingai praslydo
3. Kasdien po sekund? ir taip 10 m?nesi?
3. Kasdien po sekund? ir taip 10 m?nesi?
4. Kaip ? traukin? ?lipa 80 lvl keleivis
4. Kaip ? traukin? ?lipa 80 lvl keleivis

1. Ot tai smagus šuolis k?lvirs?ia
1. Ot tai smagus šuolis k?lvirs?ia
2. Linksma kiaušinien?
2. Linksma kiaušinien?
3. Norvegas Carl Christensen išspaud? 475kg
3. Norvegas Carl Christensen išspaud? 475kg
4. Taip neb?na!
4. Taip neb?na!

1. Video apie ping-pong peilius demaskavimas
1. Video apie ping-pong peilius demaskavimas
2. Timelapse iš 100'000 fotografij?
2. Timelapse iš 100'000 fotografij?
3. Vienas smartfonas atstoja minimum 30 daikt?
3. Vienas smartfonas atstoja minimum 30 daikt?
4. Žmogaus galioms rib? n?ra
4. Žmogaus galioms rib? n?ra

1. Jei vietoje fotografavimo prad?tum filmuoti
1. Jei vietoje fotografavimo prad?tum filmuoti
2. Bezdalius gatv?je 2
2. Bezdalius gatv?je 2
3. Ekstremalus nusileidimas
3. Ekstremalus nusileidimas
4. Beimant al? užgeso šviesa
4. Beimant al? užgeso šviesa

1. Juokingai prisiparkavo (rinkinys)
1. Juokingai prisiparkavo (rinkinys)
2. Katinas Džordžas moka sveikintis
2. Katinas Džordžas moka sveikintis
3. Kod?l afrikie?iai neatsako ? telefono skambut??
3. Kod?l afrikie?iai neatsako ? telefono skambut??
4. Kiemo kosmonautas
4. Kiemo kosmonautas

1. Mergina šoka su gydytojais prieš abiej? kr?t? mastektomij?
1. Mergina šoka su gydytojais prieš abiej?
kr?t? mastektomij?
2. Nervuotas d?dorius
2. Nervuotas d?dorius
 
3. Sibire jau žiema
3. Sibire jau žiema
4. Neblogas taiklumas
4. Neblogas taiklumas