1. Nelaimi? kal?dine tematika rinkinys
1. Nelaimi? kal?dine tematika rinkinys
2. Kreatyvios id?jos kaip supakuoti dovanas
2. Kreatyvios id?jos kaip supakuoti dovanas
3. Kal?din? dovan?l? šuniui
3. Kal?din? dovan?l? šuniui
4. Keli b?dai užmušti besmegen?
4. Keli b?dai užmušti besmegen?

1. Nerealiai pasisek?
1. Nerealiai pasisek?
2. Pikta kal?d? egl?
2. Pikta kal?d? egl?
3. Žmogus kapela atlieka "Higher ground" by Stevie Wonder
3. Žmogus kapela atlieka "Higher ground"
by Stevie Wonder
4. Nuo sm?gio dantys sulindo ? smegenis...
4. Nuo sm?gio dantys sulindo ? smegenis...
 


1. Afigennai pozityvus šokis
2. Dailusis ?iuožimas automobiliais
2. Dailusis ?iuožimas automobiliais
3. Kai persekioja nes?km?s
3. Kai persekioja nes?km?s
4. Gatv?s sportinink?s
4. Gatv?s sportinink?s

1. Žiaurus prikolas draugui - permiegojo su girta jo mama
1. Žiaurus prikolas draugui - permiegojo
su girta jo mama
2. Pavog? viaduk? per 15 valand?
2. Pavog? viaduk? per 15 valand?
 
3. Muzikos mašina - tik sp?k suktis
3. Muzikos mašina - tik sp?k suktis
4. Vasar? riedlent?s- žiem? rogut?s
4. Vasar? riedlent?s- žiem? rogut?s

1. Aukš?iausio lygio darbinink?liai
1. Aukš?iausio lygio darbinink?liai
2. Apipl?šimas itališkai
2. Apipl?šimas itališkai
3. Epic Spanish cop fail
3. Epic Spanish cop fail
4. Geras spyris gelbsti gyvyb?
4. Geras spyris gelbsti gyvyb?

1. Savait?s nelaimi? rinkinys
1. Savait?s nelaimi? rinkinys
2. Laikas miegoti
2. Laikas miegoti
3. Laimingas p?stysis
3. Laimingas p?stysis
4. Linksmi šunys
4. Linksmi šunys

1. Transportabilus katinas
1. Transportabilus katinas
2. Nenoriu ? armij?!
2. Nenoriu ? armij?!
3. D?l vieno meno k?rinio mir? milijonas
3. D?l vieno meno k?rinio mir? milijonas
4. Tiesiai karvei ? subin?...
4. Tiesiai karvei ? subin?...

1. P?stysis - laim?s k?dikis
1. P?stysis - laim?s k?dikis
2. Ekstremalus važiavimas dvira?iu
2. Ekstremalus važiavimas dvira?iu
3. Can't Touch This - Muhammad Ali Style
3. Can't Touch This - Muhammad Ali Style
4. Fainas pokštas su magnetais
4. Fainas pokštas su magnetais

1. Filmukas ?rodantis,kad ir patys negrai yra rasistai
1. Filmukas ?rodantis,kad ir patys negrai yra rasistai
2. Kart? kažkurtai Detroite
2. Kart? kažkurtai Detroite
3. Jei prad?t? snigti - pasibu?iuosime (slapta kamera)
3. Jei prad?t? snigti - pasibu?iuosime (slapta kamera)
4. Kaip merginos privalo šokti per baliukus
4. Kaip merginos privalo šokti per baliukus

1. Magiški triukai benamiams
1. Magiški triukai benamiams
2. Juokinga kat?s pozicija atakai
2. Juokinga kat?s pozicija atakai
3. Mergina iš pradži? nesuprato kas ?ia vyksta
3. Mergina iš pradži? nesuprato kas ?ia vyksta
4. Moterišk? paslydo lygiame kelyje
4. Moterišk? paslydo lygiame kelyje

1. Radijas bendrauja su žmon?mis (slapta kamera)
1. Radijas bendrauja su žmon?mis (slapta kamera)
2. Netik?tai ralistas sugriov? nam?
2. Netik?tai ralistas sugriov? nam?
3. Puikus b?gn? solo per iPad
3. Puikus b?gn? solo per iPad
4. Naujametini? eglu?i? pj?ties metas
4. Naujametini? eglu?i? pj?ties metas

1. Užmigo atsir?m?s ? duris
1. Užmigo atsir?m?s ? duris
2. Taip važiuoti dvira?iu - menas
2. Taip važiuoti dvira?iu - menas
3. Seni žmon?s irgi prikolistai (ži?r?ti iki galo)
3. Seni žmon?s irgi prikolistai (ži?r?ti iki galo)
4. Nesuprantamas žaidimo veik?jas
4. Nesuprantamas žaidimo veik?jas

1. Best Wins of 2013
DDDDDDDDDDDD
2. 4200 š?vi? per minut?
2. 4200 š?vi? per minut?
3. Automobilio perk?limas kanatu per kaln? up?
3. Automobilio perk?limas kanatu per kaln? up?
4. Geriausias b?das užd?ti plaukimo kepur?
4. Geriausias b?das užd?ti plaukimo kepur?

1. Indijoje vairuotojams teisi? nebereikia?
1. Indijoje vairuotojams teisi? nebereikia?
2. Norvegijoje p?t? nemenkas v?jas
2. Norvegijoje p?t? nemenkas v?jas
3. Kanadie?iai prie -50 vaikšto su marškiniais ir pu?ia burbulus...
3. Kanadie?iai prie -50 vaikšto su marškiniais
ir pu?ia burbulus...
4. Vokietukai daro bomb? tiesioginiame eteryje
4. Vokietukai daro bomb?
tiesioginiame eteryje

1. Psichinis katinas bando užmušti šun?
1. Psichinis katinas bando užmušti šun?
 
2. Paimtos ?kaite keturmet?s dukter??ios gelb?jimo operacija Izraelyje
2. Paimtos ?kaite keturmet?s dukter??ios
gelb?jimo operacija Izraelyje
3. Nu ir kas gi šien? ravi?
3. Nu ir kas gi šien? ravi?
4. Apyrank? sugerianti saul?s radiacij?
4. Apyrank? sugerianti saul?s radiacij?

1. Taip stumtel?jo,kad net vairuotojas iškrito
1. Taip stumtel?jo,kad net vairuotojas iškrito
2. Rusiškas išradingumas
2. Rusiškas išradingumas
3. Super Vilkelis
3. Super Vilkelis

4. Užsirov? ant d?stytojo... Egzaminus išlaikys ne visi...

1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
1. Geriausi paskutin?s savait?s nutikimai
2. Kaln? ožiai ir sniego lavina
2. Kaln? ožiai ir sniego lavina
3. Charles Duke 1972 Apollo-16 - pamet? plaktuk?
3. Charles Duke 1972 Apollo-16 - pamet? plaktuk?
4. Nam? darbo pu?iamasis instrumentas
4. Nam? darbo pu?iamasis instrumentas

1. Protingos pap?gos ir kvaili katinai
1. Protingos pap?gos ir kvaili katinai
2. Nes?kmi? Seneliams Šal?iams rinkinys
2. Nes?kmi? Seneliams Šal?iams rinkinys
3. Š? kart? nusileisti nepavyko
3. Š? kart? nusileisti nepavyko
4. Pikta priekaba
4. Pikta priekaba

DIENOS VIDEO: Skubiai reikia žmonosDviems geriems jaunikai?iams skubiai reikia žmonos.
Pasižada b?ti geri ir susirasti ta proga darb?...

Rinkiniai: Linksmiausios ir geriausios foto ir piešiniai(110 Foto) Linksmos fotografijos, piešiniai ir žinoma, viskas pertepta gera nuotaika.
Paragauk!