video filmas iš dykai.lt: Gundymo pamokos


K? „gundymas“ reiškia pranc?zams? Pranc?z? kalboje žodis „gundyti“ turi daug platesn? reikšm? nei kitose kalbose, kur dažniausiai ji yra neigiama ir išimtinai seksualinio pob?džio. Kai kitiems prireikia toki? žodži? kaip sužav?ti, patraukti, sudominti ar net pralinksminti, pranc?zai gali naudoti vien? vienintel? – gundyti. Yra toks žodži? junginys „opération séduction“, o išvertus tai b?t? kažkas panašaus ? „gundymo ataka“. Pranc?zai naudoja „opération séduction“ keis?iausiose situacijose, net apib?dindami Pranc?zijos strategij? Afganistane. Pasiži?r?kime š? 137-nias minutes trunkant? menin? film?. ir gal b?t atrasime kažk? naujo sau.

video filmas iš dykai.lt: Night of the Living Dead (1968) (Gyv? Numir?li? Naktis)
Filmas Night of the Living Dead (1968) (Gyv? Numir?li? Naktis)
Išleidimo metai: 1968
Žanras: Siaubo
Šalis: USA
Režisavo: Tom Savini
Trukm?: 01:35:52
Vaidina: Tony Todd, Patricia Tallman, Tom Towles, McKee Anderson, William Butler
Anotacija: Nuošalioje fermoje Pensilvanijos vakaruose septynetas žmoni? ?kalinami žiauri? atgijusi? numir?li?. Zombiai puola negailestingai. Juos sutramdyti gali tik saul?s šviesa.
Ta?iau laikas apsuptame name slenka labai l?tai ir vienas po kito žmon?s tampa zombi? aukomis. Išlieka tik viena mergina…
Kritika: Netr?ko ?vairiausi? atsiliepim? ir kritikos, netgi buvo reikalaujama uždrausti d?l pernelyg atvir? kanibalizmo ir smurto scen?, daugelis studij?, tarp j? ir Columbia Pictures, atsisak? film? platinti, t? padaryti sutiko Walter Reade Organization su s?lyga „sušvelninti“ jo pavadinim?, kurio vienas iš pirmini? variant? buvo „K?n? valgytoj? naktis“ (Night of the Flesh Eaters).

video filmas iš dykai.lt: XIX a., Baltimor?. Kai miest? sukre?ia žiauri motinos ir dukters žmogžudyst?, j? imasi tirti jaunas detektyvas Emetas Fyldsas.
Vos prad?jus tyrim?, jo laukia stulbinantis atradimas - nusikaltimo scena labai primena rašytojo Edgaro Alano Po istorij?.
?tarimo šeš?liai krenta ant garsiojo k?r?jo... Ta?iau kai ? apklaus? ateina pats E. A. Po, paaišk?ja šiurpi tiesa – mieste siaut?ja serijinis žudikas, kur? žmogžudyst?ms ?kvepia rašytojo k?ryba.
Ant lavon? palikdamas užuominas, nusikalt?lis su pasim?gavimu ?traukia rašytoj? ? savo žaidim?.
Kieno vaizduot? yra ?sp?dingesn?: jo ar paties Edgaro Alano Po? Ar siaubo ir detektyvo žanr? pradininku vadinamas rašytojas gali pad?ti detektyvui sugauti žiaur?j? žudik??

video filmas iš dykai.lt: Pavadinimas: Vokas
Originalus pavadinimas: Envelope
Išleidimo metai: 2012
Žanras: Melodrama
Gamintojas: JAV, Trigger street Režisierius: Jameson First, Aleksey Nuzhniy
Apie Film?: Rusijos kaimas, 1985 metai. Viso gyvenimo istorija sutalpinta ? 15 minu?i? film?, kuris skirtas Rašytojui publicistui, Jevgenijui Petrovui atminti. Vertas d?mesio filmas.

video filmas iš dykai.lt: Pavadinimas: Kontrabanda
Originalus pavadinimas: Contraband
Išleidimo metai: 2012
Žanras: Kovinis, trileris, drama, kriminalas
Gamintojas: JAV, Pranc?zija, Didžioji Britanija, Blueeyes Productions, Closest to the Hole Productions, Farraday Films, Leverage Entertainment, Leverage Management, Relativity Media, Studio Canal, Universal Pictures, Working Title Films
Režisierius: Baltasar Kormákur
Vaidina: Mark Wahlberg, Giovanni Ribisi, Kate Beckinsale ir kiti

Apie Film?:
Kontrabandist? pasaulis - tai dideli statymai ir protu sunkiai apr?piama rizika. Tereikia tik kart? padaryti klaid? ir Mirtis tampa tavo nuotaka.
Šiame pasaulyke Kris'as buvo geriausias. J? vadino Gudini, bet jis iš?jo iš žaidimo, ved? ir prad?jo nauj? gyvenim?. Deja, geriausias Kriso draugas Endi susimov? viename reikale ir mok?ti pagal pateiktas s?skaitas teks mok?ti abiems...
Dabar, jiems abiems teks iš Panamos pervežti penkiolika milijon? padirbt? doleri?, padalint? ? keturias lygias dalis, kur kiekviena - Mini Kuperio dydžio. Laiko duota tik dvi savait?s. Nesp?s - mirtis garantuota.

Act of Valor Poster
Pavadinimas: Narsos ?statymas
Originalus pavadinimas: Act of Valor
Išleidimo metai: 2012
Žanras: Kovinis, trileris, nuotyki?
Gamintojas: JAV, Bandito Brothers
Režisierius: Kurt Johnstad
Vaidina: Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano ir kiti

Apie Film?:
Elitinei Jav armijos grupuotei "J?r? ruoniai", duota nelengva užduotis iš nelaisv?s ištraukti CŽV agentus. Kad ?vykdyt? užduot?, tur?s sunaikinti vis? terorist? grupuot?, kuri ruošiasi pla?iai JAV atakai.

video filmas iš dykai.lt: Snieguol?: Nykštuk? kerštas

Pavadinimas: Snieguol?: Nykštuk? kerštas
Originalus pavadinimas: Mirror Mirror
Išleidimo metai: 2012
Žanras: Vaikams, šeimyninis, Fentezi
Gamintojas: JAV, Citizen Snow Film Productions, Rat Entertainment, Relativity Media
Režisierius: Tarsem Singh
Vaidina: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer ir kiti

Apie Film?:
Pikta Karalien?, svajojanti ištek?ti už gražuolio princo, gudrumu išveja iš r?m? Snieguol? ir paima valdži? ? savo rankas.
Bet miela mergait? nežuvo tamsiame miške, o susid?jo su nykštuk?- bandit? gauja.
Kartu jie atkeršys Karalienei!

FILMAS: STABDIS (Brake)

Pavadinimas: Stabdis
Originalus pavadinimas: Brake
Išleidimo metai: 2012
Žanras: Kovinis, Trileris
Gamintojas: JAV, Costa Productions, La, Walking West Entertainment
Režisierius: Gabe Torres
Vaidina: Stephen Dorff, Chyler Leigh, JR Bourne ir kiti

Apie Film?:
Slapt?j? agent? Džerem? Reins? pavog? ir vežioja uždar? bagažin?je.
Vien? iš geriausi? specialist? bando išnaudoti tam, kad jis išspr?st? teroristams reikiam? klausim?.
Džeremio ir jo šeimos gyvenimas ant plauko.
Laikas eina ir Jam belieka tik apsispr?st ar jis išduos ypatingai slapt? informacij?, kuri? prisiek? saugoti labiau nei savo gyvyb?.

FILMAS: Pirmoji Užduotis


Uralo kold?nai pristato:
Eilinis santechnikas Vasilijus Klubnikinas bus pasi?stas ? Hitlerio b?stin?, kad ?vykdyti spec. užduot?.
Jis bus pirmasis rusas vykdantis idiotizm? ne prieš savus, o prieš priešus...
Dydis: 500MB

Filmas

 

(1 video) Filadelfijos eksperimentas, dar žinomas kaip Vaivorykšt?s projektas (Project Rainbow), yra mitas apie Jungtini? Valstij? Laivyno 1943 met? spalio 28 dien? tariamai atlikt? eksperiment?.


Trumpi-video-filmai

 


(1 video) Visa tai pokštai ir žaidimai, kol kas nors nepraras akies

Mama
(Labai žiaurus filmas kasdienyb?s tema)