M?sl?:

Mama vyresn? už savo s?n? 21 metais. Po šeši? met? ji bus penkis kartus vyren? už j?.

Klausimas:

Kur t?t??

Sprendimas:

Tarkim, kad s?naus amžius - X , o mamos - Y.
Reiškias: X+21=Y. Po šeši? met?: 5(Х+6)=Y+6.
Išspr?skim šias dvi paprastutes lygybes: 5Х+30=Х+21+6, Х=-3/4.
Sprendimo d?ka išsiaiškiname, kad s?nui šiuo metu yra minus 3/4 met?, tai yra minus devyni m?nesiai , o reiškiasi, kad t?t? šiuo metu yra... ant mamos.
Obuoli? pyrago receptas vyrams

Paimkite iš šaldytuvo 10 kiaušini?. Pad?kite ant stalo likusius 7 kiaušinius, pavalykite grindis.
Kit? kart? b?kite atidesnis.
Paimkite bli?duk? ir ? jo krašt? pramuškite kiaušinius.
Nuvalykite stal?.
Likusius 5 kiaušinius suplakite mikseriu. Dar kart? pabandykite, tik dabar jau ? mikser? teisingai ?statykite šluoteles.
Nusiprauskite. Ypatingai gerai išsivalykite ausis. Sudžiuv? kiaušiniai sunkiai išsikrapšto.
Dabar liko 2 kiaušiniai. Kaip tik tiek, kiek ir reik?jo.
Apklijuokite sienas ir lubas laikraš?iais.
Stiklin? pripilkite milt?, supilkite ? bli?duk? su kiaušiniais.
Kitus 800g sušluokite atgal ? maišel?.
Jei gerai išklijavote sienas ir lubas, galite plakti mikseriu.
Nusimaudykite po dušu.
Paimkite 4 didelius obuolius ir aštr? peil?.
Didyj? piršt? patepkite jodu ir subintuokite.
Supjaustykite obuolius kubeliais. Suvalgyti galima tik 2, nes kiti 2 reikalingi pyragui.
Suberkite obuolius ? bli?duk?. Suplakite visk? mikseriu.
Supilkite tešl? ? skard? ir pastatykite ? orkait?. Jei nekepa - ?junkite orkait?.
Atidarykit langus.
Po toki? pastang?, ramia s?žine galite eiti ? parduotuv? ir nusipirkti valgomo pyrago.
Važiuoja sunkvežimis, j? sustabdo keli? policija. Policininkas:
- Klausyk, ar tu kvailas? Tre?i? kart? tave stabdau ir sakau, kad tau iš k?bulo kažkas byra!
- Žinai, stabdyk tu mane nors ir aštunt? kart?, bet pasakysiu t? pat?: žiema! plikledis! važin?ju!barstau!

Trumpiausia pasaulio pasaka :
Vien? graži? dien? vaikinas paklaus? merginos:
- Ar tek?si už man?s?
Mergina atsake:
-Ne.
Ir vaikinas ilgai ir laimingai gyveno...

Nu?jo senis prie j?ros, užmet? tinkl?. Ištrauk? j? piln? j?ros žol?s.
Prisedo senis ant kranto, paruk? tos žol?s, o po to jau žinot, kaip ten buvo
- ir žuvys kalbejo, ir norai pildesi....

Išplauk? senis žvejot i j?r?. Ilgai jis ten plaukiojo...
Užmet? vien? kart - nieko, užmet? antr? - v?l nieko... Užmet? tinkl?
treci? kart? ir... v?l nieko... Staiga išneria ryklys:
- Na, seni, kaip kimba?
- Ai nekimba, nekimba... - atsako nusimin?s senis.
- Žinai, seni, n?r ?ia žuvies, eik tu geriau maudytis.

Anksti ryte žmona žadina vyr?:
- Petrai, kelkis, laikas i darb?... Kelkis, Petrai... Ne, Petrai, tu
VISAS kelkis...

Amerikie?i? programotojai ilgai negal?jo suprasti, kod?l j? kolegos buvusioje SSSR, "pakibus" kompui, sako "Tavo triušiukas paraš?" -
(Your Bunny Wrote! - anglišk? fraz? reikia skaityti greitai).

Stovi žoles prisiruk?s narkomanas prieš veidrod? ir stebisi:
- Ir ten aš... Ir ?ia aš...
Tuo metu pasigirsta dur? skambutis.
- Kas ten?
- Aš!
- Va, ir ten aš...

Žurnalas "Moteris" sureng? konkurs? vyrams apie moteris. Konkurs? laim?jo 10-metis Petriukas. Paskelbusi rezultatus, redakcija gavo laišk? iš pasipiktinusio skaitytojo:
"Aš paž?stu moteris nuo 12-os met?, dabar esu 68-eriu met? amžiaus. Ir j?s manote, kad aš moteris paž?stu blogiau už t? vaikigal??".
Redakcija atrašo:
"I pirm?j? m?s? klausim? apie tai, kur moterims labiausiai garbanojasi plaukai, Petriukas atsake, kad Afrikoje. O k? j?s atsak?te? Ir dar nupieš?te? ? antr?j? klausim?, koks svarbiausias moter? organas, Petriukas atsake, kad Pasaulin? Moter? Federacija. O k? j?s paraš?te? Ir dar nupieš?te? I klausim?, ko kiekvien? m?nes? nekantraudama laukia kiekviena moteris, Petriukas atsak?, kad laukia m?s? žurnalo. O k? j?s paraš?te? Gerai, kad nenupieš?te!".

-Labas mieloji, tu ir v?l guli ant ?iužinio, tu žinai, kiek aš dirbau, kol j? uždirbau...
- Mielasis, aš per dvi savaites ant jo gul?dama 20'000 užsidirbau