tekstai: anekdotaiNėra jokios Darvino evoliucijos teorijos, yra tik sąrašas gyvūnų, kuriems Chuckas Norrisas leido gyventi.

Šefas darbuotojui:
- Jūs atleidžiamas, nes darbo metu miegojote.
- Tačiau direktoriau, juk aš ne vienintelis taip darau.
- Žinau, bet jūs vienintelis tai darėte su mano žmona.

- Gal iškrečiam Jonui pokštą ir į stiklinę vietoj limonado pripilam degtinės?
- O gal geriau man tokį pokštą iškrečiam?

Sutinka asilas verkiančią kiaulę ir klausia:
- Ko verki?
- Ak, kai tik žmonės susibara, vartoja mano vardą... Arba jei kur nors purvina, sako - kiaulidė...
- Tu teisi, tai tikra kiaulystė...

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Dievas?
- Ievą!

tekstai: gERI ANEKDOTAiPolicininkas stabdo automobilį ir prašo parodyti vairuotojo pažymėjimą.
- Neturiu, - sako vairuotojas.
- Kaip neturite?
- Matote, per skyrybas dalijomės su žmona turtą. Man atiteko mašina, jai - vairuotojo pažymėjimas.

Studentė Kauno geležinkelio stotyje perka bilietą:
- Kiek kainuoja bilietas į Vilnių?
- 13 litų.
- Tai duokite man bilietą į Kaišiadoris.

Škotiška pomidorų sriuba: karštas vanduo ir raudona lėkštė.

Kai šeimoje tik viena žmona, ji užauga egoiste.

- Teisiamasis, ar atpažįstate šį peilį?
- Taip.
- Sakote, atpažįstate!
- Jau trečią kartą šią savaitę man jį rodote...

tekstai: Jei kelių policijos pareigūnas nenori imti kyšio, nusišypsokite ir perduokite linkėjimus televizijos žiūrovams!

Vėlai grįžęs vyras teisinasi žmonai:
- Žinok, man teko eiti pėsčiomis, nes mašina sugedo...
- Tai ką, benzinas sulūžo?

- Tėveli, o kas yra vyras?
- Na... Tai stiprus žmogus, kuris myli, saugo ir rūpinasi savo šeima.
- Oho! Aš irgi noriu būti vyru kaip mama!

Bibliotekoje:
- Žinote, šioje knygoje radau 10 litų... Gal turite daugiau šio autoriaus knygų?

Moteriška logika: visą gyvenimą laukia princo ant balto žirgo, o kai jį randa, stebisi ir pyksta, kodėl tas visą dieną guli ant sofutės, o ne pluša nugarą išlenkęs, kaip koks valstietis...

Pievelėje ganosi dvi avys.
- Beee! - subliauna viena.
- Ot, bjaurybė, - pagalvojo kita, - aš irgi norėjau tą patį pasakyti.

Atėjo kunigas pas žydą ir sako:
- Jeigu tu išmoksi žegnotis, duosiu tau bulvių maišą.
Žydelis mokėsi savaitę, dvi. Ateina pas kunigėlį ir sako:
- Na, išmokau žegnotis.
Kunigas:
- Žegnokis.
- Vardan tėvo ir šventosios dvasios. Amen.
- O kur sūnų palikai? - klausia kunigas.
Žydelis pasikrapštė galvą ir sako:
- Ai, laukia už durų bulvių parnešti...

tekstai: 22 ANEKDOTAIVyras sako žmonai:
- Klausyk, eime į miegamąjį, a?
- Negalima, matai - Petriukas sėdi, žaidžia. Jis gi mažas vaikas, kaip mes jam paaiškinsim, ką mes taip ilgai darysime miegamajame? O jei išgirs ką nors?
- Nesijaudink, aš tuoj viską sutvarkysiu.
Tėvas pasišaukia Pertriuką ir sako:
- Petriuk, eik prie lango ir stebėk: už kiekvieną žmogų, apsirengusį visiškai juodai, duosiu po 5 litus.
Nuėjo į miegamąjį. Po dešimt minučių girdi:
- 5 litai...
Po dvidešimt minučių:
- 10 litų...
Praeina pusvalandis, Petriukas kad suriks:
- Tėti, prostitutė būtų buvus pigiau! Laidotuvių procesija eina!

Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas prieina prie advokato ir teiraujasi:
- Jūs toks populiarus, praktika - milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
- O ar jūs žinote, - atsako advokatas, - kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
- O Dieve, atleiskit, aš tikrai...
- O ar žinote, - tęsia advokatas, - kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su šešiais vaikais?!
- Ką jūs, aš net pagalvoti negalėjau...
- O žinote, - pakelia balsą advokatas, - mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią seserį su trimis vaikais?
- Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau...
- Tai štai, - baigia kalbą advokatas, - jeigu aš jiems nedaviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?

Programuotojas užeina į biblioteką:
- Kur vedėjas?
- Archyve.
- Na, tai prašom išarchyvuoti.

VERTI DĖMESIO ANEKDOTAI- Alio, ar čia restoranas?
- Taip.
- Norėtume užsisakyti staliuką septintai valandai.
- Gerai. O kėdes užsakinėsite?

Dvasininkas klausia kalinio:
- Kas jus atvedė į kalėjimą?
- Tvirtas mano tikėjimas.
- Kaip tai?
- Matote, aš tvirtai tikėjau, kad juvelyrinėje parduotuvėje nėra signalizacijos.

Kaubojus savo svečiui aprodo ūkį. Jie nueina į tvartą, o ten ką tik gimė asiliukas. Svečias teiraujasi:
- Kodėl gyvulio tokios drėgnos akys?
- Kaubojus atšauna:
- O tu neverktum, jei pamatytum, kad tavo tėvas asilas?

Smagių anekdotų rinkinysVyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:
- Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?
- Adomas.
- O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Dievas?
- Ievą.

Petriukas klasės auklėtojai:
- Jei Jūs ir toliau priekabiausite, rytoj atsivesiu į mokyklą tėvus!

Per fizikos pamoką mokytojas klausia Petriuką:
- Jei nuspaudus jungiklį šviesa neįsižiebia, kas gali būti dėl to kaltas?
- Mokytojau, o ar sumokėjote už elektrą?

Išskrenda Jonas pabūvoti Italijoje. Ten susiranda viešbutį, kadangi nukako vėlai, tai susiruošė miegoti. Staiga iš miegų jį pažadina riksmas:
- Ugnis, Ugnis!!!
Jonas sviedžia pro langą žiebtuvėlį:
- Galėtų ir mandagiai paprašyti.

tekstai: ANEKDOTAIKelios nėščios blondinės nuėjo pas ginekologą pasiklausti, kokios lyties bus jų vaikai. Ginekologas, pamatęs, kad jos visiškos kvailelės, nutaria per daug nesigilinti. Klausia pirmosios: - Sakykite, kokioje pozoje jūs pastojote? - Jis buvo viršuje... - Tai jums gims berniukas. Klausia kitos to paties. Ta atsako: - Aš buvau viršuje... - Tai jums gims mergaitė. Tuo tarpu trečioji staiga sukūkčioja, ima raudoti. - Kodėl jūs verkiate? - Klausia ginekologas. - M... m... man t... turbūt gims šššuniuuukas...

Vyrutis atėjo į gimdymo skyrių, žiūri pro stiklą į savo naujagimį, kažką švelniai murma. Paskui kumšteli draugui į pašonę ir džiugiai šūkteli:
- Žiūrėk - šypsosi, šypsosi!
- Betgi jis į tave nė nežiūri!
- Aš kalbu apie seselę!

- Gal iškrečiam Jonui pokštą ir į stiklinę vietoj limonado pripilam degtinės?
- O gal geriau man tokį pokštą iškrečiam?

Jaunavedžiai po vestuvių pokylio pagaliau lieka vieni. Jaunikis:
- Kad tu žinotum, kaip aš laukiau šios akimirkos!
Nuotaka:
- Ar ir tau batai kojas spaudė?

- Kur įkaitai?! Sakyk, kur įkaitai?! - tardė teroristą policininkas.
- Kur norėjau, ten ir įkaitau! - atšovė tas.

- Kaip jūs galite ramiai į tai žiūrėti?
- Argi? - nustebau aš ir ėmiau į tai žiūrėti neramiai.

"Skelbiame naują telekomunikacijos paslaugą žvejams. Nuo šiol jūs galėsite prisiskambinti į visus savo tinklus!"

tekstai: Mėnulio gyventojų anekdotaiAr verta siūlyti moteriai ranką ir širdį, jei paskui ji visą gyvenimą tau priekaištaus, kad esi beširdis ir visai neturi rankų.

Merginos dažniausiai pradeda laikytis dietos trimis atvejais: 1. kai išsiskiria su vaikinu; 2. kai ima susitikinėti su vaikinu; 3. pirmadieniais.

- Paskutinį kartą sakau - neerzink, nežadink manyje žvėries!
- Oi, oi, oi. Nebijau aš tavo žiurkėno.

Buhalterė skundžiasi gydytojui nemiga.
- O aveles skaičiuoti ar bandėte? - klausia gydytojas.
- Žinoma, skaičiuoju skaičiuoju, suklystu ir visą naktį ieškau klaidos.

- Ar tiesa, kad tavo sūnaus sužadėtinė - našlaitė?
- Taip. O kas čia tokio?
- Nieko, tiesiog smalsu, kas augins anūkus.

Skelbimas prabangiame klube: "Ponai oligarchai, prašome gerbti valytojų darbą. Nešiukšlinkite pinigais".

Štai kiek anekdotųŽinote, už ką nemėgstu ryto - jis visada prasideda, kai miegu.

Naktį po žibintu ropinėja vyras ir kažko ieško. Prieina policininkas:
- Ko čia ieškai?
- Raktus pamečiau...
- Kur tu juos pametei?
- Ten, parke...
- Tai kodėl čia ieškai?
- Čia šviesiau...

Skelbimas: "Pigiai parduosiu meškeres, pripučiamą valtį, žvejo kostiumą, kitus žūklės įrankius. Skambinti telefonu 223322. Jei ragelį pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataikėte."

Tėvas pyksta ant sūnaus:
- Kodėl pasakei mamai, kada grįžau namo?
- Bet, tėti, aš kaip tik sakiau jai, kad nežiūrėjau į laikrodį, nes pusryčiavau.

anekdotaiJauna mama pasakoja savo draugei:
- Vakar mes mokėme savo sūnelį vaikščioti.
- O kam? - stebisi draugė. - Negi jūs neturite mašinos?

Mama sako dukrai:
- Dukrele, tu išteki nepagalvojusi.
- Mamyt, tu gi pati sakei, kad man dar anksti galvoti apie vedybas.

Aš taip dievinu savo nuostabią figūrą: liekną taliją, raumeningą pilvuką, standžią krūtinę, tvirtą užpakaliuką... Ech... Ir taip nekenčiu riebalų sluoksnio, kuris visa tai uždengia...

Instruktorius mokinei:
- Panele, kodėl pervažoje nenorėjote praleisti traukinio? Jei nebūčiau nuspaudęs stabdžių...
- O kodėl aš jam turėjau užleisti kelią? Juk jis artėjo iš kairės!

AnekdotaiEina turistas per mišką. Susitinka mešką. Meška klausia:
- Kas tu?
- Turistas...
- Netiesa! Aš esu turistas, o tu - turisto pusryčiai...

Viršininkas pavaldiniui:
- Ką jūs čia veikiate?
- Vykdau jūsų paliepimą.
- Bet aš nieko neliepiau.
- O aš nieko ir nedarau.

- Pasakyk man ką nors mielo...
- Zuikis.
- Mažoka...
- Gauja zuikių, bl*t!

Keli AnekdotaiIš vakaro pensininkas Jonas priėmė tris tabletes Viagros.
Ryte, iš jo kambario, vos vos pavilkdama kojas išėjo Giltinė...

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

Skelbimas parapijoje: "Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija jiems dėkinga."

- O tu bėgioji rytais?
- Taip, dažniausiai po namus, rėkaudamas: "Bl*t, pramiegojau!"

Pereinamasis amžius - kai karštą vasaros dieną nebežinai, ko nori labiau - ledų ar šalto alaus.

tekstai: Anekdotų RinkinysRyte vyras klausia žmonos:
- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai aš naktį girtas įgriuvau su mėlyne paaky?
- Ne, nepagalvojau. Beje, kai įgriuvai, mėlynės dar nebuvo.

- Mano katinas nenormalus, kaip koks bebras.
- Ką, baldus graužia?
- Ne, tvenkinius kuria.

- Dėde, duok 10 centų.
- O gal į snukį?
- Galima ir į snukį, bet pinigai į priekį!

Žvilgčiojimas į svetimus langus rodo, kad esi labai vienišas.

Dvyliktą valandą nakties skambutis į duris, pribėga moteriškė, klausia:
- Kas ten?
- Čia aš, santechnikas.
- O ko taip vėlai?
- Aš su nakvyne.

Auksinės mintys iš auksinių smegenųŠiuolaikinės išpažintys
 -Pavogiau pinigus iš aklo žmogaus kepurės.
 -Balsavau už Rolandą Paksą
 -Paslėpiau nuo kaimynystėje gyvenančios senutės "Validoli". Ir žiūrėjau kaip ji kankinasi.
 -Rašiau ant kapo akmenų "Aš pirmas."
 -Juokiausi filmo "Titanikas" pabaigoje.
 -Užmigau įpusėjus meilės aktui.
 -Užsiregistravau One.  lt
 -Vogiau kelio ženklus, su greičio limitais, netoli kelių policijos posto.
 -I telefona filmavau Ryčio Cicino koncertą, nors tai griežtai draudė.
 -Sisiojau į bačkutes, padėtas šalia beržų, skirtų rinkti beržų sulai.
 -Parašiau ant bomžo: Įsivaikinkite mane.

Anekdotai - ne kalakutams Iš direktoriaus kabineto darbininkai išneša didelę sofą. Sekretorė puola aiškintis su direktoriumi:
- Jūs ką? Mane atleidžiate?

Motina pirmąsyk jaunėlio sūnaus paprašė nupirkti duonos. Po kiek laiko mažylis grįžta be duonos, laižydamas didelę porciją ledų...
- Duonos jau nebuvo, - aiškina jis, - bet juk reikia kuo nors maitintis!

Direktorius sako tarnautojui:
- Jūs būtumėte puikus nusikaltėlis.
- Kodėl gi, viršininke? - nustemba darbuotojas.
- Matote, kad ir kaip stengiuosi, niekaip negaliu rasti jokių jūsų veiklos pėdsakų.

- Mamyte, ką tu čia darai? - klausia dukra, pamačiusi, kad apkūnoka mama bando įlįsti į jos suknelę.
- Ką aš darau? Aš noriu tau parodyti, kaip tu baisiai atrodai su šia trumpa suknele!

Subkategorijos