SARATOVO GUBERNIJOS LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS DEKRETAS DĖL MOTERŲ NACIONALIZACIJOSTeisėta santuoka, egzistavusi iki šio laiko, be abejonės, yra produktas tos socialinės nelygybės, kuri turi būti su šaknimis išrauta Sovietų respublikoje. Iki šio laiko teisėta santuoka buvo galingas ginklas buržuazijos rankose, kovojant su proletariatu, dėl ko geriausi dailiosios lyties egzemplioriai atitekdavo buržujams. Ir todėl šis neteisėtas privatizavimas pažeidė natūralų žmonijos vystymąsi. Todėl Saratovo gubernijos liaudies komisarų taryba su vykdomojo komiteto pritarimu nutarė:Nuo 1918 m. sausio 1 d. atšaukiama teisė turėti moteris nuo 17 iki 30 metų kaipo nuosavybę.

Pastaba. Moters amžius nustatomas pagal metrikus, pasus, o jei dokumentų nėra, tai pagal liudininkų parodymus arba pagal išvaizdą.

 
§ 1. Šis dekretas netaikomas ištekėjusioms moterims, turinčioms penkis ir daugiau vaikų.
§ 2. Buvusiems savininkams (vyrams) paliekama teisė be eilės pasinaudoti savo buvusią žmoną. Pastaba: jei vyras priešinasi šio dekreto vykdymui, jam tokia teisė atimama.
§ 3. Visos moterys, kurioms taikomas šis dekretas, išimamos iš nuolatinės privačios vyro nuosavybės ir skelbiamos visos darbo liaudies nuosavybe.
§ 4. Šiomis moterimis rūpinasi Darbininkų, Kareivių ir Valstiečių tarybos.
§ 5. Piliečiai vyrai turi teisę naudotis šiomis moterimis ne dažniau kaip 4 kartus per savaitę ir ne ilgiau kaip po 3 valandas, laikydamiesi sąlygų, kurios nurodytos žemiau.
§ 6. Kiekvienas darbo liaudies narys turi mokėti po 2 procentus savo darbo užmokesčio liaudies kartų fondui.Kiekvienas vyras, norintis pasinaudoti liaudies pasiekimo egzemplioriais, turi nuo gamyklos darbo komiteto ar profesinės sąjungos pateikti pažymą apie tai, kad priklauso darbo klasei.
§ 7. Vyrai, nepriklausantys darbo klasei, turi teisę pasinaudoti nacionalizuotomis moterimis tik sumokėję mėnesinį mokestį – 1000 rublių.
§ 8. Kiekviena moteris, šiuo dekretu paskelbta liaudies pasiekimu, gauna iš liaudies kartų fondo mėnesinę pašalpą – 280 rublių.
§ 9. Moterys, tapusios nėščiomis, atleidžiamos nuo savo tiesioginių ir valstybinių pareigų 4 mėnesiams – 3 mėnesiai iki gimdymo ir 1 mėnuo po gimdymo.
§ 10. Gimę vaikai po mėnesio atiduodami į įstaigą ‚Liaudies darželis´, kur yra auklėjami ir gauna išsilavinimą iki 17 metų amžiaus.
§ 11. Gimus dvynukams, gimdytoja gauna 200 rublių premiją.
§ 12. Kalti dėl venerinių ligų platinimo bus teisiami revoliuciniame teisme.

šaltinis: http://ipvnews.org/bench_article23102010.php