Kviečiu aplankyti ir šios svetainės rėmėjus.

tekstai: Mekekionių rinkinys- Šie kvepalai, ponia, yra paskutinis mados klyksmas. Jie kvepia chloru.
- Ką tai gali reikšti?
- Žmonės manys, kad jūs esate verslininkė ir turite plaukimo baseiną.

Teisėjas:
- Jūs kaltinamas tuo, kad palyginote savo kaimyną su Ožiu.
- Kaltinamasis:
- O kuris jų skundžiasi?

- Mūsų mažylis bėgioja jau ketvirta savaitė.
- Klausyk, bet jis jau turėjo nežmoniškai pavargti.

ANEKDOTAI- Padėjau ant žemės nešiojamą kompiuterį, o močiutė pagalvojo, kad ten svarstyklės. Tai dabar močiutė sveria virš 2000 litų...

- Betgi, daktare, jūsų išrašyta sąskaita per didelė!
- Brangusis, jeigu tik žinotumėte, koks retas jūsų atvejis, ir kaip man norėjosi davesti reikalą iki skrodimo, dar ne tiek man sumokėtumėte…

Žiema. Labai šalta. Prie eketės sėdi žvejys su išsipūtusiu skruostu.
Prieina žmogus ir užjaučiamai klausia:
- Skauda dantį?
- Ne, atitirpinu sliekus.

tekstai: Linksmi AnekdotaiMoteris - verslininkė sėdi bare. Prie jos prieina vyriškis:
- Laba diena! Gal galiu pasiūlyti jums savo kompaniją …
- O kodėl jūs norite ją parduoti?

- Ach, mielasis, vakar tu man tiek daug komplimentų pasakei. Nieko panašaus anksčiau neteko girdėti!
- Atleisk, buvau girtas.

Ant ežero kranto dalininkas tapo peizažą. Turistai (tėvas ir sūnus) kurį laiką stebi jo darbą, paskui tėvas sako:
- Matai, sūneli, kiek peckionės, jeigu neturi fotoaparato.

- Mokytoja, ar galima bausti žmogų už tai, ko jis nepadarė? - klausia Petriukas.
- Žinoma ne, - užtikrina mokytoja.
- Tai gerai, nes aš nepadariau namų darbų...

Veiksmas vyksta skaistykloje. Tą dieną skaistyklon atsiųstos vien moterys. Šventas Petras klausia:
- Kurios buvo neištikmos savo vyrui žingsnis į priekį.
Visos šast, tik viena stovi. Petras sako:
- Aišku aišku, visos į pragarą, kurčioji irgi.

tekstai: Įsijunk gerą nuotaikąKaukazietis bando "kabinti" merginą:
- Nori, išsivešiu tave į kalnus?.. Ten labai gražu, grynas oras, o vyrai yra tikri vyrai!
- Aš girdėjau, kad jūs ten dulkinat kiaules, ožkas, avis, žąsis...
- Žąsis???

- Tėti, aš alkanas...
- Sveikas, alkanas, aš tėtis.
- Tėti, aš rimtai!
- Ne, tu alkanas!
- Tu juokauji?
- Ne, aš tėtis.

Į mokyklą ateina nauja mokytoja ir pažindinasi su mokiniais:
- Kuo tu vardu?
- Jonas Jonaitis.
- O tu?
- Onutė Onaitė.
- O tu, tas, kur galiniam suole sėdi?
Tyliu balseliu:
- Pipukas Akmenukinas.
- Ką sakei?
Tyliu balseliu:
- Pipukas Akmenukinas.
- Na, atsistok ir pasakyk vyriškai galų gale!
Atsikelia ir rėkia:
- B*bys Uolinis!

tekstai: Švieži anekdotaiŽmona praneša vyrui naujieną:
- Brangusis, netrukus mūsų šeima pagausės! būsime trise!
Vyras su džiaugsmo ašaromis apkabina žmoną.
Žmona jam į ausį:
-Ryt mano mama atvažiuoja.

- Pasiruoškite blogiausiam!
- Gydytojau, aš mirsiu?
- Ne, rytoj - į darbą!

Skambina vyras žmonai:
- Aš dabar konferencijoj... Pas ją ir pernakvosiu...

- Ką daro žmona, kai vyras numiršta?
- Pasikaria.
- Kur?
- Kitam ant kaklo.

ANEKDOTAIRytinis gydytojų vizitas palatose. Medicinos sesuo budinčiajam gydytojui:
- Už blogą elgesį šis ligonis vakar buvo operuotas dar kartą.

- Kuo skiriasi medžiotojas nuo maniako?
- Medžiotojas nori nušauti 2 zuikius vienu šūviu, maniakas - 1 zuikį dviem šūviais.

- Alio, greitoji pagalba? Padėkite, mano žmonai bloga ir temepratūra pakilo.
- Aukšta?
- Taip, beveik metras aštuoniasdešimt.

- Kokia tavo žmona? Ar labai plepi?
- Ką tu, ji tokia tylenė, kad aš jau trejus metus jegaliu sužinoti, kas mudviejų vaiko tėvas!

Vyrukas ateina pas daugą ir tik peržengęs slenkstį sako:
- Lažinuosi iš šimto litų, kad nežinai, ko atėjau!
- Tu atėjai pasiskolinti pinigų.
- Va ir neatspėjai! Taigi duok šimtą litų!

Keli neblogi anekdotai- Ar krizė - tai, kai nėra pinigų?
- Ne, krizė - tai, kai pinigų buvo, o kai jų nėra - tai įprastas gyvenimas.

Daug kas pasikeitė mano gyvenime, kai sužinojau, kad mano mergina laukiasi:
mano vardas, adresas, telefono numeris...

Vaikinas sako merginai:
- Žinai, yra tokių žmonių, kurie pasiskolina pinigų, o vėliau dingsta kaip į vandenį - nei skambina, nei rašo...
- Na, ir kas?
- Ar tau nereikia paskolinti?

Blondinė, statydama savo automobilį, įvažiuoja į greta stovintįjį. Jo savininkas:
- Ar tu bent vairavimo egzaminą laikei?
- O, taip. ir, kitaip nei tu, daug daug kartų.

tekstai: ŠAUNŪS ANEKDOTAIKalbasi du draugai:
- Kur šiais metais atostogausite?
- Niekaip su žmona negalime sutarti. Aš tai norėčiau važiuoti į Tailandą.
- O žmona?
- Žmona norėtų kartu su manim...

Mįslė vyrams: jūs miegate lovoje trise. Jūs miegate per vidurį. Iš vienos pusės miega žiauriai graži mergina, iš kitos pusės - gėjus. Jūs visi nuogi. Kam atsuksite nugarą, kai eisite miegoti?

Etiopijoje futbolo mačo metu įvyko riaušės, dėl kurių žuvo 5 tūkstančiai žmonių. Riaušės kilo tuomet, kai teisėjas parodė geltoną kortelę, o išbadėję žiūrovai pamanė, jog tai - sausainis.

tekstai: IR VĖL ANEKDOTAI...Atbėga maža mergaitė su šūdu rankoj:
- mama, žiurėk , vos neilipau!

Ligoninės koridoriuje:
– Kur jūs velkate tuos apdegusius medgalius?
– Šašlyką kepsim
– Išprotėjot? Juk čia ligoninė!
– Juokaujam gi. Buratiną nešam į Nudegimų skyrių.

Kuo moteris skiriasi nuo unitazo?
O gi niekuo, tik klozetui, kai nuleidi, nereikia pasakyt "myliu".

Ji buvo tokia baisi, kad į pasimatymus nešdavosi savo alkoholį...

Pigių Raynair skrydžių dėka, Petras sakinį "Koks mažas pimpalas..." žino devyniomis užsienio kalbomis.

Mažas berniukas ir mergaitė susiginčijo, kurio tas dalykėlis geresnis. Jie smarkiai rėkavo ir visaip bandė įrodinėti. Pagaliau, netekęs kantrybės, berniukas nusimovė kelnes ir tarė:
- Štai tas, ko tu niekados neturėsi!
Mergaitė pasimetė tai išvydusi, apsiašarojo ir nubėgo namo. Po kelių minučių ji išbėgo juokdamasi. Pribėgo prie berniuko, nusimovė kelnaites ir parodžiusi tarė:
- Man mamytė pasakė, kad su šituo galėsiu tokių, kaip tavo, turėti tiek, kiek tik norėsiu! Va!

Skanūs anekdotai- Mano piniginę pavogė! - skundžiasi žmogus savo draugui.
- O policijoj buvai?
- Buvau. Ne jie...

Kelių policininkas blondinei:
- Kodėl nesustojote?
- Tai kad man jūsų lazdelė pasirodė baisiai jau ilga.
- Čia ne lazdelė, o užkardas.

Grįžta turtuolis namo prisilinksminęs ir sako žmonai:
- Turiu dvi naujienas, gerą ir blogą.  Nuo kurios pradėti?
- Sakyk pirma blogą, - pageidauja žmona.
- Aš kazino pralošiau visą mūsų turtą.
- O kokia gera?
- Pasirodo, tai buvo mano kazino.