Teismas. Apklausin?jamas liudininkas:
- Sakykite, ar teisiamasis dav? jums narkotik??
- Ne.
- O ar jo žmona dav??
- O... Atleiskite, ?ia klausimas irgi apie narkotikus?

Susitinka kryžkel?je Ilja Muromietis ir D'Artanjanas. Susigin?yjo kas duos keli? ir D'Artanjanas iškviete Ilja ? dvikov?. Po dvikovos šluostosi kruvin? kard? Ilja Muromietis ir šnabžda: ot chuliganas,vos aki? neišbad? su viela... Kompiuteristo sūnus mokosi pirmoje klasėje, prie lentos rašo abėcėlę: abcdefghttp://www

Vyras įnirtingai muilindamas plauna džinsus, burbėdamas sau po nosimi: - Mūsų laikais niekuo negalima pasitikėti! Niekuo! Toliau muilina... - Net savimi... O juk norėjau tik orą pagadinti!

Eina turistas kaimo keliuku. Mato - viduryje laukų - senas šulinys stovi. Prieina, pažiūri, lyg ir gilus. Įmeta akmenuką, palaukia minutėlę - jokio garso neišgirsta. Turistui tai pasirodo keista, jis apsižvalgo, pamato didesnį akmenį, įmeta į šulinį - vis viena jokio garso. Apsižvalgo dar, suranda didoką rąstgalį, nutempia prie šulinio, įmeta - vis viena jokio garso. Nusivylęs turistas nutaria eiti toliau, tik staiga pamato atbėgančią karvę išsprogintomis akimis. Vos spėja pasitraukti, karvė pralekia pro šalį, nuskuodžia prie šulinio ir įšoka. Nustebęs turistas grįžta prie šulinio, pasižiūri, nieko nepamato ir, susimąstęs, nueina. Po minutėlės sutinka senuką, kuris klausia: - Sakykite, o ar karvės nematėte? Ji tik ką čia buvo, ėjau jos melžti, tik staiga kažkur dingo? - Taip, mačiau vieną karvę, man rodos pasiutusią. Vos manęs nenudūrė, pralėkė ir įšoko į šulinį. - Keista, - taria senukas, - aš ją prie nemažo rąstgalio buvau pririšęs...

Aplink autobusų stotelę vaikšto senutė, ant rankų nešdama šunelį ir klausinėja žmonių: - Sakykite, čia ne jūsų šuniukas? O ne jūsų? Nei vienas praeivis neprisipažįsta, taigi senutė nueina į šalį, glostydama šuniuką ir murmėdama: - Geras šunelis, geras... Tuoj pareisime namo, sriubytę iš tavęs išvirsim...

Per egzaminą:
- Na, papasakokite man, kodėl sukasi elektros variklis.
- Jis elektrą gauna. Todėl ir sukasi.
- Hmmm... O lygintuvas tai irgi elektrą gauna. Bet nesisuka?
- O lygintuvas ne apvalus. Todėl ir nesisuka.
- O elektrinė viryklė? Apvali? Bet nesisuka?
- Ji kojytes turi. Jomis į žemę įsiremia. Todel ir nesisuka.
- Hmm... Nnnjooo... Aha, lemputė!!!
- Ka lemputė?
- Ji apvali, elektrą gauna, bet nesisuka. Ir kojyčių neturi, glotni visa.
- Kaip tai neisuska? Sukasi. Vat kai Jūs ją isukinėjate, tai ir sukasi.
- Hmm.. Taip... Tikrai... Pala, pala. Taigi aš ją suku, todel jinai ir sukasi!
- Tai zinoma, dėstytojau. Savaime juk niekas nesisuka. Pavyzdziui, elektros varikliui - elektros reikia.