Spausdinti
Tar? man pana Elvyra:
„Baisiai aš bijau vampyr?.”
Aš nusteb?s jai sakau:
„Kuo gi mes taip bais?s tau?”

Šm?kla mirusios kaimyn?s
?m? klykti r?syje —
Užmuštos pel?s vaiduoklis
Ten išg?sdino v?l j?. Oriai nešiojo turbaną uždėtą.
Alachui pasimeldė jis ankstų rytą
Ir dviračiu trenkės į savo mokyklą.

Bėgo berniukas linksmai per karklyną
Ir koja primynė ten gulinčią „miną”.
Musės virš berno dūzgens tris dienas.
Taip būna, kai užmini karvės „minas”.

Banditai ilgai jį kankino ir laužė.
Kandžiojo, spardė, su kumščiais vis daužė,
Pirštais tvirtais spaudė ploną kakliuką,
Kol atkimšo šiaip taip tą alaus buteliuką.

Juoda giltinės ranka
Naktį lindo pas mane,
Bet atbėgo mister Proper
Ir baltai nuplovė ją.

Ėjo per kapus žmogus
Į vaiduoklį panašus.
O į juos nepanašių
Naktį čia sutikt sunku.

Už langų tamsi, juoda naktis,
Kažkas nekantriai beldžias į duris.
Gal tai ateiviai iš žvaigždžių,
Gal pulkas vietinių velnių?

Sumanė Onutė pyragą iškepti
Atsuko dujas,bet pamiršo uždegti.
Būtų ji gavus už tai nuo tėčio diržu,
Bet dirzas susprogo kartu su namu...