Kalvis repl?mis pastveria iki baltumo ?kaitint? pasag?. -Vajetau, kokia ?kaitusi!- stebisi ?kininkas. -Anaiptol,- sako kalvis.- Mok?kit šimtin?, ir aš j? palaižysiu... -Negali b?ti! Pagail?kit savo liežuvio! Vis d?lto jam knieti pamatyti, kaip laižys karšt? gelež?, ir išima šimtin?. Kalvis palaiž? j? ir ?sid?jo ? kišen?.

Vyksta teismo procesas. Kaltinamasis kaltinamas pl?šimu, jo advokatas
kalba: mano klientas tiktai ?kišo rank? pro lang? ir pa?m? kelis daiktus. Pa?m? jo ranka, o ne jis pats. Neteisinga nuteisti vis? žmog? tik už jo k?no dalies nusikaltim?. Teis?jas atsako: gerai pasteb?jote. Tada, vadovaudamasis j?s? logika, nuteisiu j?s? kliento rank? metams kal?jimo. J?s? klientas gali ats?d?ti kartu su ja, arba ne - kaip jam labiau patinka.
Tada kaltinamasis nusišypsojo ir padedamas advokato atseg? rankos protez?. Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam kotletą!

Bėga bėga kartą kiškis per lauką, toks rėmą išmetęs. Ir staiga tik boom..atsitrenkia į jautį. Jautis tik atsisuka, pasižiūri ir vėl toliau sau žolę rupšnoja. Kiškis susinervinęs, kad jautis jam kely maišosi, rėžia:
- Traukis, nes nuspirsiu.
Jautis sureaguoja kaip ir praeitą kartą, tik atsisuka ir nekreipdamas dėmesio į kiškio peizalus ėda toliau. Kiškis vėl jam grasina:
- Traukis, jauti, nes gyvas neliksi.
Jautis tik šast ir apšika kiškį, o kiškis rėkia dar garsiau:
- Tai ką, jau peršikai?

Draugai kalbasi:
- Vakar pinigus teko plauti...
- Sugalvojai kažkokį nelegalų biznį?
- Ne, tiesiog katinas į piniginę privarė.

Sėdi kalėjime kišenvagis, recidyvistas ir narkomanas. Nusibodo sėdėti, pradėjo kurti pabėgimo planus. Kišenvagis: "Gal pavogiam iš prižiūrėtojo raktus ir pabėgam?" Recidyvistas: "Baik, geriau užmušam prižiūrėtojus, pasiimam raktus, ginklus ir pabėgam." Narkomanas: "Vyrai, geriau parūkom žolės ir išskrendam!"