Kalvis replėmis pastveria iki baltumo įkaitintą pasagą. -Vajetau, kokia įkaitusi!- stebisi ūkininkas. -Anaiptol,- sako kalvis.- Mokėkit šimtinę, ir aš ją palaižysiu... -Negali būti! Pagailėkit savo liežuvio! Vis dėlto jam knieti pamatyti, kaip laižys karštą geležį, ir išima šimtinę. Kalvis palaižė ją ir įsidėjo į kišenę.

Vyksta teismo procesas. Kaltinamasis kaltinamas plėšimu, jo advokatas
kalba: mano klientas tiktai įkišo ranką pro langą ir paėmė kelis daiktus. Paėmė jo ranka, o ne jis pats. Neteisinga nuteisti visą žmogų tik už jo kūno dalies nusikaltimą. Teisėjas atsako: gerai pastebėjote. Tada, vadovaudamasis jūsų logika, nuteisiu jūsų kliento ranką metams kalėjimo. Jūsų klientas gali atsėdėti kartu su ja, arba ne - kaip jam labiau patinka.
Tada kaltinamasis nusišypsojo ir padedamas advokato atsegė rankos protezą. Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam kotletą!

Bėga bėga kartą kiškis per lauką, toks rėmą išmetęs. Ir staiga tik boom..atsitrenkia į jautį. Jautis tik atsisuka, pasižiūri ir vėl toliau sau žolę rupšnoja. Kiškis susinervinęs, kad jautis jam kely maišosi, rėžia:
- Traukis, nes nuspirsiu.
Jautis sureaguoja kaip ir praeitą kartą, tik atsisuka ir nekreipdamas dėmesio į kiškio peizalus ėda toliau. Kiškis vėl jam grasina:
- Traukis, jauti, nes gyvas neliksi.
Jautis tik šast ir apšika kiškį, o kiškis rėkia dar garsiau:
- Tai ką, jau peršikai?

Draugai kalbasi:
- Vakar pinigus teko plauti...
- Sugalvojai kažkokį nelegalų biznį?
- Ne, tiesiog katinas į piniginę privarė.

Sėdi kalėjime kišenvagis, recidyvistas ir narkomanas. Nusibodo sėdėti, pradėjo kurti pabėgimo planus. Kišenvagis: "Gal pavogiam iš prižiūrėtojo raktus ir pabėgam?" Recidyvistas: "Baik, geriau užmušam prižiūrėtojus, pasiimam raktus, ginklus ir pabėgam." Narkomanas: "Vyrai, geriau parūkom žolės ir išskrendam!"