Vartodami alkoholinius g?rimus gerai žinokite savo norm?, priešingu atveju galite išgerti per mažai.
Bukite atsarg?s, atminkite, kad pavojinga zona prie šventinio stalo yra apskritimas, kurio spindulys yra lygus j??u kaimyno kair?s rankos ilgiui plius šakut?s ilgis.
Jei šv?sdami jau nebežinote, kur yra kair?, bet dar prisimenate, kurioje pus?je yra dešin?, tai žinokite, kad peil? reikia laikyti pirmoje rankoje iš dešin?s, o šakut? - antroje rankoje iš dešin?s.

Jeigu sėdint prie stalo, šeimininkai pradeda žvilgčioti i laikrodį, dar galima sėdėti. Tačiau jei šeimininkai nukabina laikrodį nuo sienos, rodo jums prieš akis ir krato jį - metas keliauti namo.
Jei pamatote ant stalo jus sudominusį gėrimą ar valgį, bet negalite (jau nebegalite) jo pasiekti, galima šiek tiek įsavo pusę patraukti staltiesę.
Jei pajutote kažkieno delną ant savo kelio, neskubėkite jo numesti ir pradėti garsiai piktintis, visai gali būti, kad tai jūsų paties ranka.

Jei šalia jūsų prie stalo prisėdo žmogus su kitokiu mentalitetu, nepergyvenkite. Išgerkite ir jūsų mentalitetai susilygins.
Jei jūs bandote atsigerti iš savo bokalo, bet nejaučiat burnoje jokio gėrimo skonio, pabandykit bokalą apversti 180 laipsnių ir prisipildžius jį pabandyti dar kartą.

Jei staiga prie šventinio stalo pasijutote blogai ir matote, kad nespėsite išeiti, paprašykite šeimininkų garsiau paleisti muziką ir trumpam išjungti šviesą.

Jei po trumpo atminties praradimo jūs atsimerkėte ir matote ant sienos kabančią liustrą, tai reiškia, kad jūs gulite ant grindu. Nesisielokite, garsiai paprašykite arčiau esančių jus pakelti ir pasodinti už stalo, taip pat, kad nepamirštų pripildyt jūsų bokalo.

Jeigu jūs pajutote, kad jūsų kelnės yra šlapios iki pat batų, o savo rankoje bokalą matote vis dar pilną, tai viskas gerai - jūs neišpylėte brangaus gėrimo ant kelnių.

Jei jūs nubudote nuo to, kad jūsų kojų pirštai į kažką trinasi, o atsimerkęs matote begančių grindų vaizdus, žinokit, kad jus neša. Kovokite su tuo: garsiai išreikškit viską, ką galvojate apie aplinkinius ir pareikalaukite, kad įpiltų dar...