Klebonijoje gyvena jaunas kunigelis ir da jaunesnė gražių formų šeimininkė.
Parapijiečiam kilo įtarimų.... Paskundė. Atvažiavo komisija, apžiūrėjo
kuklią klebonėlio lovytę, gražią, plačią šeimininkės lovą, pasėdėjo, išgėrė
ir išvažiavo. Po savaitės klebonėlis rašo laišką komisijai:
-Nenoriu nieko kaltinti, bet, kad išvykus komisijai dingo brangus sidabrinis
šaukštas - faktas.
Gauna atsakymą:
-Nenorim nieko kaltinti, bet jei miegotumėt savo lovoje, šaukšto neieškotumėt....

Užrašas pasienyje:
"Gerbiami pažeidėjai, ryšium su ribotu pasienio apsaugos finansavimu ir susidariusiu šovinių trūkumu, įspėjamieji šūviai į orą daugiau nevykdomi. Atsiprašome už nepatogumus."

Potvynis. Plaukia Nojus savo laivu. Staiga atbėga sūnus ir sako:
- Tėvai, pas mus tiek daug gyvūnų ir jie visi šika. Šūdų jau iki kelių. Įsakykite išmėžti.
- Ne sūneli. Pas mane kontraktas su Dievu, o kontrakte nieko nepasakyta apie tai, kad reikia šūdus išmėžti. Gal tuose šūduose irgi kažkokie gyviai gyvena.
Praeina savaitė. Vėl sūnus atbėga:
- Tėvai, triume šūdų jau iki krūtinės. Įsakykite išmėžti.
- Ne sūneli. Negalime mes kontrakto su Dievu pažeisti.
Dar savaitė Praeina. Ir vėl sūnus:
- Tėvai, šūdų jau iki kaklo! Jeigu mes tuojau pat neišmėšime, tai nuskęsime su visa tavo gelda!!!
- Gerai sūneli, kad toks jau reikalas. Pas mus žinoma kontraktas, bet sąlygose parašyta, kad gyvūnus turime pristatyti gyvus į Ararato kalną ir todėl negalime leisti, kad laivas nuskęstų. Mesk visus šūdus už borto.
Žodžiu, išmėžė jie didelė galybę tos smarvės... ir taip ta krūva plaukiojo, kol jos neatrado Kolumbas...

- Profesoriau, kaip apibrėžtumėte skritulį?
- Skritulys - tai taisyklingai suplota sfera.

Žydo klausia:
- Kiek žmonių dirba jūsų fabrike?
- Hmmm... Ne daugiau nei pusė.

Smagu atsidurti lovoje su moterimi, kurios nereikia pripūsti.

Moteriškė atlekia pas gydytoją, su ašarom akyse prašo padaryti jai abortą: vyras buvo išvažiavęs, grįš, užmuš... Gydytojas žiūri:
- Taigi madam, jau per vėlu kažką daryti, jums gimdyti metas!
Vai, vai, moteriškė verkia, ašaroja... Gydytojui pagailo bobelės, ir jis sako:
- Galima taip padaryti. Už poros dienų darau operaciją vienam klierikui, tai pasakysim, kad vaikelis buvo rastas jo pilve... Atseit, stebuklas, ar kaip ten...
Kaip tarė, taip padarė. Atneša klierikėliui po operacijos vaikutį. Klierikas apakęs:
- Kaip tai? Tai juk neįmanoma!!!
Ką darys vargšas, pasiėmė vaiką su savim, augina. Visiems sako, kad našlaitį priglaudė. Praėjo 18 metų, klierikėlis jau klebonas... Pasikvietė kartą tą vaiką ir sako:
- Tu jau didelis, pats metas atskleisti tau tavo gimimo paslaptį...
- Paslaptį? - nustemba vaikinas. - Tai nejaugi... Spėju, kad jūs esate mano tėvas...
- Ne, sūnau... Aš tavo mama...
- Kąąą????
- Taip, štai dokumentai iš ligoninės, kad tu buvai rastas mano pilve. Retas atvejis, bet pasitaiko...
- O tėvas kas tada?
Klebonas raudonuodamas:
- Mūsų vyskupas...