Dzuku dainele apie Audi:

In Audzini atsisedzis,
As varau kap dzuku briedzis!
Pinktu pavaru insjungis,
As vaziuoju atsijungis!
Nieks manys nepabaidzys,-
As gi briedzis, ne xxxxzys!

Paukš?i? gripo požymiai:
1. sloga ir galvos skausmas;
2. gerkl?s niežulys;
3. potraukis prišikti kaimynui ant palang?s.


Realus klausimai užduoti teism? metu:

1.Ar ne teisyb? ,daktare,jei žmogus mir? sapnuodamas,jis apie tai nesužinos iki ryto?

2.Kiek met? j?s? dvilikame?iui s?nui?

3.Jus b?vote vienas,ar pats su savimi?

4.Tai kas ž?vo,j?s ar j?s? brolis?

5.Jis jus užm?š??

6.Kokiu atstumu buvo mašina nuo mašinos susidurymo momentu?

7.Klausimas:Taigi vaikas prad?tas geguž?s 8-??
Atsakymas:Taip
Klausimas:Ir k? jus veik?te tuo laik??

8.Klausimas:Ji pasak?,kad pas j? trys vaikai?
Atsakymas:Taip
Klausimas:Kiek iš j? berniukai?
Atsakymas:Nei vienas
Klausimas:O mergai?i? ?

9.Klausimas:J?s sakote,kad laiptai leidosi ? r?s??
Atsakymas:Taip
Klausimas:O tais laiptais ? virš? galima lipti?

10.Klausimas:J?s sakote,kad tuo laiku išvykote ? povestuvin? kelion??
Atsakymas:B?tent
Klausimas:O ar buvo su jumis j?s? žmona?

11.J?s buvote toje patalpoje,kai jus nufotografavo?

12.Klausimas:J?s galite apib?dinti žmog? kur? mat?te?
Atsakymas:Taip.Jis b?vo vidutinio ?gio ir su barzda.
Klausimas:Tai buvo vyras ar moteris?

13.Klausimasaktare,Kai jus darete lavono skrodym? ,jus patikrinote puls??
Atsakymas:Ne.
Klausimas:Jus tikrinote kraujo spaudim??
Atsakymas:Ne
Klausimas:Jus žiur?jote kvepavim??
Atsakymas:Ne
Klausimas:Reiškia,gali buti,kad darant skrodim? pacijentas gal?jo buti gyvas?
Atsakymas:Ne
Klausimas:Kod?l jus tuo taip tikras,daktare?
Atsakymas:Tod?l,kad skrodžiant, pacijento smegenis gul?jo šalia stalo,inde.
Klausimas:Ir vizgi,gal?jo jis buti gyvas?
Atsakymas:Vieninteliu atveju,nebent jis buvo advokatas.


JI IR JIS LOVOJE.
Jis:
-Ir v?l?
Ji:
-Labai prašau!
Jis:
-Palik mane ramyb?je!
Ji:
-Tai neužims daug laiko.
Jis:
-Aš po to negaliu užmigti!
Ji:
-Aš negaliu užmigti be to!
Jis:
-Ir kod?l tai ateina tau ? galv? visada po pusiaunak?io?
Ji:
-Tod?l, kad aš ?sikarš?iavau.
Jis:
-To tu visada pa?iu netinkamiausiu laiku.
Ji:
-Jei tu mane myl?tum, man nereik?t? maldauti.
Jis:
-O jei tu mane myl?tum, neb?tum tokia užsispyrusi!
Ji:
-Tu man?s nemyli!
Jis:
-Myliu, bet to šiandien nedarysiu.
Ji rauda.
Jis:
-Gerai, ?kalb?jai...

Pauz?

Ji:
-Kas yra? Reikia prožektoriaus?
Jis:
-Niekaip nerandu.
Ji:
-O dieve, tu turi žinoti, kur tai, o ne ieškoti!
Jis:
-Va, pagaliau... Dabar tu patenkinta?
Ji:
-Taip, brangusis!
Jis:
-Tiek pakaks?
Ji:
-Taip!
Jis (bu?iuodamas j?):
-Labanakt, brangioji, bet nuo rytdienos, jei užsimanysi gaivesnio oro, pati
gal?si keltis ir atsidatyti t? langa!


Lovoje guli JIS ir JI. Na, vienu žodžiu jie "baig?".
JI: O dar kartel? gali?
JIS: Galiu, tik tu turi padaryti vien? dalyk?l?
JI: Kok??
JIS: Aš dabar 20 minu?i? pamiegosiu, o tu tuo metu laikykis už mano "daikto" abiejomis rankomis...
Jis užmigo, ji laikosi už "daikto". Jis lygiai po 20 minu?i? prasibunda ir "?sodina" jai.
JI: O dar kartel? gali?
JIS: Kaip du pirštus apšlapint! Laikykis už "daikto"! O aš pamiegosiu...
Jis užmiega, o ji laikosi už jo "daikto" abiejomis rankomis. Po 20 minu?i? jis prabunda ir dar kartel? j? "užtraukia"...
JI: Klausyk! O dar gali?
JIS: Na... Laikykis už "daikto"!
JI: O tai kurio galo man už to "daikto" laikytis?
JIS: Na, tu pas mane namuose pirm? kart?, o jei staiga užsinor?si k? nors "nufyrinti"...