tekstai: Keli linksmi anekdotai(21 anekdotas) Pasimatymas. S?di mergina ir vaikinas. Staiga mergina "pabezda" ir sako:
- Nor??iau, kad tai likt? tik tarp m?s?...
- O aš nor??iau, kad išsisklaidyt?, - atsako vaikinas.

Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Arabai ir žydai – kaip dvi užpakalio pus?s: kiek bespausi, vistiek nesuaugs…

Petriukas negali suprasti k? kalba jo mažesnis brolis. Prieina jis prie mamos ir klausia:
- Mama, o jis tikrai lietuvis?

T?vas skambina kaimynui:
- Tu s?nui jau paruošei matematikos nam? darbus?
- Taip
- Tai duok nusirašyt.

Išėjo blondinė grybauti. Brovėsi per miškus, per brūzgynus, bet nerado nė vieno grybo.
- Tikriausiai ne grybavimo sezonas.- pagalvojo blondinė ir nubrido per pusnis namo.

Niekada negaudyk snaigių burna neįsitikinęs, kad visi paukščiai išskrido į pietus

Moterys kalbasi apie vyrų darbą, vienos jis programuotojas, kitos verslininkas... Labiausiai išsipusčiusi moteris pasakoja:
- Mano vyras kasdien randa ko nors naujo ir netikėto.
- Jis mokslininkas? - klausia susidomėjusios draugės.
- Ne, seifus atidarinėja.

Skelbimas mokyklos skelbimų lentoje: Mokiniai, prašome savo visureigius statyti glausčiau, nes mokytojai neturi kur pasistatyti savo dviračių. Direktorius.

Važiuoja išgėręs klebonas namo, viršija leistiną greitį. Sustabdo jį inspektorius:
- Tai ką kunigėli, į pragarą skubi?
- Ne, vaikeli. Pragaro nebėra. Visą smalą ant kelių supylė,o pakelėse velnių pristatė.

Susitinka du kurčnebyliai ir kalbasi gestais:
- Kaip tau vakar Juozo gimtadienis?
- Tiek prisidainavau, kad vos šiandien rankas pakeliu...

Numirė Kubilius ir beldžiasi į Dangaus vartus.
- Ei, Petrai, atidaryk, įleisk mane.
- Na, Andriuk, tu ne čia pataikei. Į Dangų pateks tik tie, kurie ką nors gero padarė.
- Tai aš daug gero padariau visai Lietuvai.
- Ir ką gi tu gero padarei?
- Aš ką tik numiriau…

Ateina naujas velnias į pragarą. Na ir iškart jį pasitinka vyriausiasis ir sako jam:
- Dabar tu turėsi darbo – matai, ten stovi trys katilai?
- Matau.
- Tai va, pradėsime nuo trečio. Trečiam katile žydai, juos reikės akylai saugot, nes jei išlips vienas, tai iš paskos išsitemps visus.
Nueina prie antro katilo:
- Čia rusai, tai į juos nelabai reik kreipti dėmesį – jei išlips vienas, tai tik tam, kad pritrūko degtinės, po to jie grįžta atgal į puodą.
- Na va, liko pirmas katilas. Į jį iš viso gali nekreipt dėmesio, nes čia sėdi lietuviai – jei bandys vienas išlipt, SAVI JĮ ĮSITEMPS ATGAL.

Ateina indėnas į banką ir sako:
- Noriu gauti paskolą, nes pirksiu kailius už 1000 USD, juos apdirbsiu ir parduosiu už 5000 USD.
Bankininkas:
- Reikia užstato.
- Kas tas uzstatas??? – klausia indėnas.
B: – Na, koks nors daiktas ar turtas, namas pagaliau, kad bankas būtų tikras, jog paskolą gražinsi.
Na, indėnas užstatė savo mašiną, gavo 1000 USD, po kiek laiko ateina į banką su 5000 USD, 1000 USD ir palūkanas sumoka bankui.
Vadybininkas sako:
- Gal norite pas mus padėti indėlį, mes jums palūkanas mokėsime.
Indėnas: – O kas tas indėlis?
- Na, paskolinate mums pinigų, mes jums po kiek laiko grąžiname su palūkanomis.
- O UŽSTATĄ BANKAS TURI? – paklausė indėnas.

Teisėjas kreipiasi į susirinkusius teismo salėje:
- Tylos! Įspėju, jei dar kas ištars “Teisėją lauk” bus išprašytas į gatvę.
Po kurio laiko balsas iš salės: “Teisėją lauk”.
Teisėjas:
- Kaltinamasis, Jūsų tai neliečia.

Ateina rusas į diskoteką Vokietijoje.
Užsidėjęs ryškius marškinėlius su užrašu “Turkai turi 3 problemas”
Iškart prisistato turkas ir pareikalauja pasiaiškinti dėl įžūlumo ir
nusiimt maikoną.
- Štai pirma turku problema, – dėsto rusas. – Jūs kuriate problemą
lygioje vietoje ir esate agresyvus.
Turkas išbėga įpykęs į kiemą. Po kiek laiko rusas išeina parūkyti į
kiemą ir jo jau laukia būrys įsiutusių turkų.
- Ateik čia, gaidy. Tuoj mes tau paaiškinsim, kas turi problemų, -
rėkia pirmasis turkas.
- Antroji turkų problema, – toliau dėsto rusas. – Jūs nesavarankiški ir
visur sukviečiat visą chebrą, nes vieni nieko nesugebat.
- Nu tau šakės, vaikine, – tarė turkai, ir išsitraukė peilius.
- Ir trečioji turkų problema, – šypteli rusas. – Jūs į susišaudymus
visada ateinate su peiliais.

Sėdi du diedukai ant suoliuko kieme ir kalbasi:
- Ale žiūrėk, vargšai tie studentai… 6-se vieną cigaretę rūko..
- Nu, ale vis tiek linksmi, juokiasi, krykštauja…

Ateina žentas namo. Duris atidaro uošvienė, visa šypsosi:
- Ženteli, mylimasai, va, atėjai iš darbo, duok tavo paltą pakabinsiu.
Vyriškis apstulbo.
- Duok savo batus,štai tavo šlepetės.
Žentas užeina į valgomąjį, o ten karšti, skanūs pietūs ant stalo, pyragas, arbata.
- Sėskis, ženteli,valgyk į sveikatą.
Vyriškis atsisėdo prie stalo, o čia ateina prie jo kojų kačiukas. Vyras iš įpročio davė katinėliui gabaliuką kotleto. Katinėlis suvalgė, staiga sudrebėjo ir pakratė kojas. Žentas supykęs:
- Ak tu, sena tarka, norėjai mane nunuodyti!!!
Trenkė uošvienei per galvą ir išmetė pro balkoną. Kai uošvienė atsitrenkė jau į betoną, staiga katinėlis pašoka ant keturių letenų ir džiaugsmingai šaukia:
- Yes yes yes!!!

Mokytoja:
-Štai šioje nuotraukoje pavaizduota, kaip krokodilas padėjo kiaušinius. O gal kas žino kodėl krokodilas taip daro?
Petriukas:
-Jis jau senas, jam jau nebereikia.

- Mirties išvadą, kurią jums daviau, reikia perrašyti, – kreipiasi į seselę chirurginio skyriaus vedėjas.
- O kas negerai?
- Mažas nesusipratimas, – tarė gydytojas, pasivedė ją į šalį ir sušnabžda: – Aš ją paskubomis parašiau ir netyčia grafoje “Mirties priežastis” įrašiau savo pavardę ir pareigas.

Jis buvo toks ryžas, kad kai jis maudydavosi ežere, žmonės galvodavo, jog ten plaukia auksinė žuvelė.