Faini anekdotai(23 anekdotai) Ant uolos tupi erelis ir s?di K?lverstukas. Erelis klausia:
- Na k?, skrendam toliau?
- Palauk dar truput?, kol ausyt?s pails?s...

Skambina žmogelis daktarui. Atsiliepia daktar?lis:
- Klausau, kas nutiko?..
- Labai kamuoja vienas klausimas... Vat suvalgiau silk?s ir užg?riau
jogurtu, tai nor?jau paklaust, plaut braškes, ar jau nebesvarbu?..

Arm?n? radijo klausia:
- Kuo Eifelio bokštas panašus ? moters koj??
Arm?n? radijas atsako:
- Kuo aukš?iau nuo žem?s, tuo labiau gniaužia kvap?.

- Brangusis, nepasteb?jai, kad aš šiandien puikiai atrodau?!
- Mhm.
- "Mhm" - puikiai atrodau?
- "Mhm" - nepasteb?jau.

1918-ieji metai. Rusijoje badas. Pas Leniną ateina darbininkų delegacija ir skundžiasi:
- Draugas Leninai, mes jau trečias mėnuo valgome vien avižas. Vien avižas, avižas ir avižas. Mes greitai pradėsim žvengti, kaip kokie arkliai.
Leninas iškarto pareiškia:
- Žinokit, draugai, jūs neteisūs. Mes vat su draugu Džerdžinskiu neseniai suvalgėm bačką medaus, ir, žinokit, nezzzzyziam!

Paėmė Chahola į armiją, priėmė priesaiką, gavo automatą. Po kiek laiko gavo užduotį - saugoti sandėlius ir tuo laiku atvažiavo jo motina aplankyti sūnaus. Pas vadovybe prisistato - sako noriu sūnų pamatyt, jau pusmetis nemačiusi. Pulko vadas aiškina,kad dabar negalima, jis stovi poste, reikia palaukti parą, grįš ir pasimatysit. Motina labai pasiilgus, senai nemačius, nori nors iš toli pažiūrėti, bet negalima - tokia tarnyba, atrėžė vadas. Motina galų gale išsiaiškino kur sūnus budi ir nuėjo jo pamatyti. Sūnus kaip tikras karys, pamatęs žmogu saugomoje teritorije rėkia:
- Stok - šausiu!
- Sūnau, čia tavo mama,- o jis toliau šaukia:
- Stok - šausiu!
Motina žengė dar žingsnį - šūvis. Susirinko pulko vadovybė - sprendžia ką daryti: motiną nušovė - negerai, bet nepraleido į teritoriją - pagirtina. Davė medalį už budrumą. Praėjo pusmetis, vėl poste - žiūri į medalį, pablizgina, trina su rankove ir galvoja - kažko tėvas ilgai neatvažiuoja...

Ateina pas daktarą moteris su vaiku ir aiškina, kad vaikui sloga, jis viduriuoja, baisi alergija, kreivos kojos, jis yra silpnaregis ir neprigirdi ir t.t... Daktaras visą tai ramiai išklauso ir ir pradeda atseginėti kelnių sagas.
- Daktare, ką jūs darote?,- klausia nustebusi moteris.
- Lengviau naują tokį padaryti, negu šitą pagydyti.

-Pateikite dokumentus madam.
-Kodėl "madam"?
-Todėl kad važiuojate kaire puse.

Maikas Taisonas dar kartą grįžta į ringą . Prieš jį pastatė patį stipriausią boksininką, tačiau paskutiniu momentu paaiškėja, kad jam pasidarė baisu ir jis nekovos. Ką daryti? Žiūrovai laukia – reikalingas varžovas. Žiūri, šalia turgaus, stovi vietinis mėsininkas. Jie jam ir sako:
- Išstovėsi vieną raundą, gausi 500000 dolerių.
Tas sutinka. Kova prasideda. Taisonas smūgiuoja iš dešinės, iš kairės ir t.t.
Vyrukas atsilaiko visą raundą. Visiems plaukai piestu stojasi. Jam ir sako:
- Išsilaikysi dar raundą – gausi milijoną…
Išstovi.
Visi šoke. Siūlo:
- Išsilaikai dar vieną – trys milijonai baksų.
Vyras:
- Ne, aš daugiau negaliu, tuoj aš jį pradėsiu mušti!

- Maryte, tu žinai, atpratinau savo diedą nagus graužt!
- Kaip gi tau taip pavyko? - nustebusi klausia Marytė.
- Ogi aš capt ir paslėpiau dantis!

- Rabinovičiau, už ką jūs papuolėte į kalėjimą?
- Oi, gerbiamasis, žinoma, kad už kyšį!
- Bet kodėl jus taip greit paleido?
- O kaip jums atrodo?..

Sporto reikmenų parduotuvėje žmona renkasi treniruoklį.
- Brangusis, jeigu tu man nupirksi šį, tai aš atrodysiu kaip moksleivė!
- Mieloji, - švelniai atsakė vyras. - Čia tik bėgimo takelis, o ne laiko mašina.

Mama guldo vaiką miegot ir dainuoja lopšinę. Tas verkia. Dainuoja antrą, trečią, ketvirtą, vaikas vis verkia. Sunerimusi klausia:
- Kas gi tau, sūneli?..
Sūnus pro ašaras:
- Mama, tu gražiai dainuoji, bet aš tikrai noriu miego...

- Na, baikite jūs mane vadinti "direktoriumi", "bosu", "šefu", "viršininku". Kam reikalingi tie titulai? Nepatinka man jie!
- Tada kaip, še.. ? Atsiprašau, bo.. Aš norėjau pasakyti...
- Viešpatie! Kaip, kaip? Nežinau net. Pradžiai galima ir "maitintojau".

Ji:
- Kodėl jūs visą laiką sekiojate paskui mane?..
Jis:
- Dabar, kai atsisukote, aš klausiu savęs to paties...

- Mama, pameni tu sakei, kad jei už namų darbus gausiu 10, galėsiu visą dieną žaisti kieme? - klausia Petriukas.
- Aha, pamenu.
- Tai va, kieme aš žaisiu tik pusę dienos!..

Į karinį dalinį atvažiuoja trys naujai iškepti karininkai. Juos iškart
pasikviečia dalinio vadas, pagyvenęs pulkininkas ir taria:
- Prieš paskirdamas jus į pareigas noriu jums užduoti tris klausimus:
kaip žiūrite į alkoholį? Ar esate ištikimi savo žmonoms? Ar patinka
karinė tarnyba? Duodu jums tris valandas pamąstymams.
Po trijų valandų karininkai prisistato. Pulkininkas ima klausinėti:
- Na, Petraiti?
- Alkoholio nevartoju, žmonai esu ištikimas, karinė tarnyba man patinka, tamsta.
- Gerai, šaunuolis. Būsi 3-iojo būrio vadu. O tu, Jonaiti?
- Hmmm… Alkoholį vartoju, žmonai esu neištikimas, karinė tarnyba - idijotizmas.
- Hmm… Gerai, kad nuoširdžiai atsakei. Dirbsi sandėlio viršininku. O tu, Antanaiti?
- Degtinės dėžę jau atvežiau, merginos laukia mašinoje, ką daugiau padaryti?
- Hmmm… Luktelkit… Man reikia paskambinti.
Pulkininkas surenka kažkokį numerį ir ima kalbėti į ragelį:
- Alio? Brangioji, šiandien namo negrįšiu… Negaliu, darbo labai daug. Turiu aprodyti dalinį savo naujam pavaduotojui…

Žmogus rašo į televizija:
-Prašau filmų metu nerodyti titrų, nes mano bobutė galvoja,kad tai karaokė ir pradeda dainuoti.

Per piešimo pamoka mokytoja leido vaikams piešti, ka jie nori. Priėjusi klausia:
- Ar tu kada nors matei angelą su trimis sparnais?
Petriukas atsako:
- O jūs matėte su dviem?

Mirė drakula... Ateina jis prie dangaus vartų, o šventas Petras jam ir sako:
- Negaliu aš tavęs i rojų įleist visą gyvenimą kraują gėrei, žmones žudei, teks tave atgal į žemę gražint nuodėmių išpirkinėt... Tik šįkart būsi ne žmogum o kažkuo mažesniu, kokiu nors gyvunu. Rinkis kuo nori buti.
drakula sako:
- Ai man svarbu kad sparnus turėčiau ir kraują gerčiau o visa kita po***. Nu pavertė Šv. Petras ji šikšnosparniu ir vel drakula skraidė, kraują gėrė kol kažkoks kaimietis vieną dieną jį vėl užmušė.
Ateina vel drakula pas Šv. Petrą, o jis jam sako:
- Nu ką ir vėl negaliu leist tavęs į rojų vel tu ta patį darei skraidei, kraują gerei. Vėl griši į žemę tik dar kažkuo mažesniu. Rinkis kuo nori buti...
- Ai svarbu kad sparnus turėčiau ir kraują gerčiau visa kita po***.
Nu paverte šįkart Šv. Petras ji uodu.. Vėl drakula skraidė kraują gėrė, kol kažkoks bičas jo laikraščiu nepriplojo...
Trecia kart ateina jis prie dangaus vartų Šv. Petras vėl sako:
- Nu ir vėl tu tą patį darei šį kart griši i žemę kažkokio negyvo daikto pavidalu rinkis...
- Ai man svarbu kad sparnus turėčiau ir kraują gerčiau, - atsako drakula...
Taip ir atsirado allways su sparneliais.

Pasodina dėstytoją į kalėjimą.
Sėdi kameroje kartu su narkomanu ir žiūri vienas į kitą.
- Žinai, - sako dėstytojas,- davai pažaidžiam tokį žaidimą?
- Kokį? - klausia narkomanas
Aš tau dėstysiu paskaitą, o Tu vaidink publiką.
- Nu gerai žaidžiam!, - atsako narkomanas
Dėstytojas atsistoja ant kedės ir pradeda... dėsto, dėsto.
Narkomanas paploja, pašvilpia. Dėstytojui tai patinka jis dar labiau užsidega noru pasakoti, o narkomanas vėl paploja, pašvilpia, bet po kurio laiko narkomanui atsibosta, jis atsistoja prieina prie dėstytojo ir spiria į kėdę ant kurios stovėjo dėstytojas. Pasilenkia narkomanas prie dėstytojo ir klausia
- Dėstytojau jums viskas gerai?
- Gerai, gerai, bet gal matei kas man iš publikos spyrė?

Mergina ir vaikinas (kaimynai) susitinka lifte. Ir vaikinas pradeda:
- Žinot... Man nepatogu tai sakyti... Bet aš dėl jūsų praradau ramybę,
negaliu miegoti, naktimis vaikštau po kambarį, kaip šešėlis...
- Mmm... Na... Nežinau... Gal geriau pakalbėkite apie tai su mano tėčiu...
- Tai čia jis nuolat leidžia tą id*otišką muziką?

Vyras pareina namo, ir išgirdęs įtartiną krebždesį spintoje, atidaro jos duris. Pamato nepažįstamą vyriškį. Įsiutęs, klausia jo:
- Ką čia veikiate!???
- Laukiu traukinio...
- Kokio dar traukinio???
- To, kuriuo turėjote išvykti į komandiruotę...