(24 anekdotai) tekstai: ANEKDOTAI - FAINUOLIAIKalbasi dvi blondin?s:
– Kokie ?ž?l?s tie keli? policininkai, toki? dideli? kyši? reikalauja. Iš kur aš tiek pinig? gausiu?
– O jiems kyšius ir pinigais duoti galima?!

- Aš žaviuosi dviem žmon?m: Gagarinu ir Niutonu. Vienas paband? pab?gt iš šitos planetos, o kitas ?rod?, kad jam ni*uja nesigaus!

Susitinka du alkoholikai ir šnekasi apie praeit? vakar?.
– Tai kaip gr?žai namo? – klausia vienas.
– Ai, nieko, viskas gerai. Kaip tu?
– Aš tai truput? nemalonioje pad?tyje buvau…
– Tai kas nutiko?
– ?jau namo ir ? kanalizacijos šulin? ?kritau…
– Ar giliai?
– Iki kulkšniuk?…
– Tai tada nieko baisaus.
– Bet ?kritau ant galvos…

- Tu kaip kovo sniegas.
– Toks kvepiantis pavasariu?
– Toks niekam nereikalingas.

Pareina vyras namo. Žmona paslepia meilužį į spintą. Vyras nusirengia ir atidaro spintą, pakabinti drabužius. Žiūri, spintoje stovi nuogas vyras įsikibęs į pertvarą.
– Ką tu čia veiki? – klausia jo nustebęs vyras.
– Važiuoju autobusu.
– Na tu ir atsakei.
– Na tu ir paklausei.

Buvo paskelbtas konkursas. Konkurso sąlygos buvo tokios:
– Jūs sėdite restorane, su nauja mergina ir staiga jums reikia nueiti į tualetą. Kaip jūs jai apie tai pasakytumėte, kad skambėtų mandagiai ir be melo?
Pirmą vietą užėmė atsakymas:
– Panele, aš laikinai turiu jus palikti, kad padėčiau savo draugui, su kuriuo jus supažindinsiu vėliau.

Įeina į barą girtas girtas vyriškis… Atsisėdęs per vidurį baro pradeda rėkauti:
– Nuo manęs į dešinę – jūs visi esat asilai! O nuo manęs į kairę – jūs visi esat gaidžiai!
Tuo metu atsistoja vienas ir sako:
– Atsiprašau, bet aš tai nesu Asilas!
– Tai stok į kairę, Gaidy!

Tarpukaris, degtinės parduotuvė. Užeina į ją tipiškas inteligentas: ožio barzdelė, katiliukas, peteliškė, pensnė. Prieina prie pardavėjo ir sako:
– Sakykit, gerbiamasai, gi kodėl prasta degtinaite prekiaujat?
– Kaipgi, ponas, kodėl bloga? – pasimetęs sako savininkas. – Viskas šviežia, pačių geriausių gamintojų! Nei vienas klientas iki šiol nebuvo skundęsis!
– Na kaipgi, vat aš anądien, pirkau pas jus tris butelaičius, tai išragavau aš juos, ir, atleiskit už vulgarumą, supykino…

 Prostitutė teisme. Teisėjas klausia:
- Jūsų pavardė?
- Petrova.
- Vardas?
- Anžela.
- Gyvenamoji vieta?
- Vilnius.
- Amžius?
- 26 metai.
- Užsiėmimas?
- Petreli, gal jau baikime apsimetinėti?!

Turistas ekskursijos po ežerą metu klausia gido:
- Atleiskite, o kada Lochneso pabaisa išnyra į paviršių?
- Po penktos stiklinės, pone.

Vyras, laukdamas šeimos pagausėjimo, su draugais kaip reikiant išgėrė, paskui nuėjo aplankyti žmonos į gimdymo namus, o tenai, kaip prisėdo, taip ir užmigo. Vidury nakties jį pažadina seselė:
- Pone, jums gimė dvynukai!
- Man? Du iš karto? O žmonai kiek?

Važiuoja du darbininkai is karjero su BELAZ'u. Važiuoja, važiuoja
ir tik girdi po mašina kažkas smarkiai trinktelėjo i dugną.
0.5 km pravažiavus vienas ir sako:
- Ai, gal sustok, pažiūrim kas ten buvo, neramu gi ant širdies.
Sustojo. Vienas nuejo pažiūrėti. Grįžta persigandes ir sako kitam:
- Aš tau sakiau Zaporožietis, o tu man : kibiras, kibiras !

- Aš tiek daug skaičiau apie rūkymo ir gėrimo blogą poveikį ir žalą, tad nuo rytojaus mesiu.
- O ką, rūkymą ar gėrimą?
- Skaitymą!

Sugalvojo tėvai savo pirmakursį, studijuojantį kitame mieste aplankyti. Ankstus rytas. Tėvai susiranda namą, prie durų mygtukai su butų numeriais. Paspaudžia sūnaus buto nr.. Po keliolikos sekundžių užsimiegojęs kambarioko balsas:
- Kas ten ?
- Ar čia studentas Petraitis gyvena ?
- Čia, čia, ką ir vėl gatavas ??? Na gerai, paguldykit ant suoliuko, aš tuoj apsirengsiu ir partempsiu namo...

Kaip praneša nenustatyti šaltiniai, vakar policijos "Aro" būrys sunaikino 15 kilogramų marichuanos. Po to būrys paskelbė save pulku ir išskrido į kosmosą gaudyti pokemonų.

Sėdi narkomanas ir gliaudo saulėgražas. Viena nukrenta ant žemės. Narkomanas sako:
- Kelkis!
Saulėgraža guli.
- Kelkis, tavo viešpats tau liepia!
Saulėgraža nė krust. Narkomanas paima žiupsnį kitų saulėgražų ir numeta jas ant žemės:
- Ei, jūs, tempkite ją čionai!

Važiuoja narkomanas motociklu, svarsto: jeigu sustabdys policija, sakys: "ko akys raudonos, tai ką, žolės prisirūkei?", tai aš sakysiu: "ne, vėjas į akis pripūtė...". Žinoma, sustabdo policija:
- Ko akys raudonos? Vėjas pripūtė?
- Ne, žolės prisirūkiau...

Du uždusę mokinukai pribėga prie policininko:
- Ponas policininke! Ponas policininke! Ten.... Te...
- Kas atsitiko?
- Ten už kampo! Ten... Mūsų mokytojas! Jis...
- Jam kažkas atsitiko?
- Jis... Ten jis mašiną pastatė ne vietoje!

Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
- Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse.
Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
- Gult!
Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
- Gerai, o dabar plauksite paskui mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia... Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
- Ei, vyruk, klausyk...
- Ką?
- Neversk mūsų šliaužti, čia gi asfaltas!
- Tylėk, nes nardyti priversiu!

- Vai kunigėli, gal galite man Dievą parodyti? - klausia mažasis Petriukas.
- Taip Petriuk, po išpažinties....
Petriukas išpažinęs nuodėmes gryžta pas kunigėlį:
- Jau išpažinau dvasiškasis tėveli...
Kunigėlis ištiesdamas ostiją petriukui tarė:
- "Kristaus kūnas" - ir davė jam rausvos spalvos tabletę su "mersedeso" ženklu.
Petriukas nustemba ir sako:
- Kokią čia ostiją duodi...
Kunigėlis nesutrikęs atkerta:
- Juk Dievą norėjai pamatyt..

Kalbasi anglė, rusė ir amerikietė. Anglė sako:
- Vakar gryžo vyras, namo, o aš jam sakau: jai rytoj nenupirksi mikrobangės, valgyt galėsi darytis pats. Na ką jūs manot? Pirmą dieną nematau, antrą dieną nematau, o trečią dieną jau stovi mikrobangė
Amerikietė sako:
- Sakau savo vyrui, jei nebus skalbimo mašinos, rūbus galėsi skalbti pats. Na ir ką manot? Pirma dieną vyro nematau, antrą nematau trečią dieną skalbimo mašina stovi
Rusė sako:
- Sakau vyrui jei nebus dujinės viryklės, galėsi pats valgyt virtis. Na ir ką jūs manot? Pirmą dieną vyro nematau, antrą nematau, trečią dieną dešinės akies krašteliu pradėjau vyrą matyt.

Vyras ir žmona skaičiuoja šeimos biudžeta. Vyras:
- Na aš uždirbu 800 litų, tu dar 600 gauni, plius už tarą i menesį 200 gaunam. Tai kur visi pinigai dingsta?

Paskui katerį ežero paviršiumi lekia žmogelis ant vandens slidžių. Staiga trosas trūksta ir slidininkas palenda po vandeniu. Ant kranto sėdintys žvejai čiumpa valtį, irklus ir plaukia gelbėti sportininko. Po dešimties minučių jiems pavyksta jį ištraukti. Atplukdo skenduolį į krantą, daro dirbtinį kvėpavimą burna į burną. Vienas žvejys staiga paėjėja į šalį, įdėmiai žiūri į skenduolį ir sako:
- Vyrai, man atrodo, kad veltui stengiamės,- anas buvo ant slidžių, o šitas - su pačiūžomis.

Furšete žmona priekaištauja vyrui:
– Tu jau kokį penktą kartą eini prie stalo paimti maisto. Argi tau ne gėda?
– Nė kiek, nes aš visiems sakau, kad nešu tau.