tekstai: Tavo anekdotai(20 anekdot?) Gyveno kart? Adomas. Ir buvo jis vienas vienintelis visame pasaulyje. Ir tar? jam Dievas:
- Duosiu aš tau Iev?.
Taip atsirado posakis: “Neduok, Dieve!”

Pareina vyras namo. Žmona paslepia meiluž? ? spint?. Vyras nusirengia ir atidaro spint?, pakabinti drabužius. Ži?ri, spintoje stovi nuogas vyras ?sikib?s ? pertvar?.
- K? tu ?ia veiki? – klausia jo nusteb?s vyras.
- Važiuoju autobusu.
- Na tu ir atsakei.
- Na tu ir paklausei.

Buvo paskelbtas konkursas. Konkurso s?lygos buvo tokios:
- J?s s?dite restorane, su nauja mergina ir staiga jums reikia nueiti ? tualet?. Kaip j?s jai apie tai pasakytum?te, kad skamb?t? mandagiai ir be melo?
Pirm? viet? už?m? atsakymas:
- Panele, aš laikinai turiu jus palikti, kad pad??iau savo draugui, su kuriuo jus supažindinsiu v?liau.

Vyras gr?žta namo, o žmona su meilužiu. K? žmonai daryti? Dar ne??jus? ? but? pasitinka vyr? žmona su šiukšli? kibiru ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Kol vyras išneš? šiukšles, meilužis s?kmingai išb?go. Eina jis gatve ir galvoja: “Kokia ji protinga”. Pasitinka laiptin?je j? žmona ir sako:
- Kol dar nenusirengei, išnešk šiukšles.
Vyras neša šiukšles ir galvoja: “Kokia kvail?. Vis? dien? s?di namuose ir neturi laiko išnešti šiukšli?”.

– Kas yra pavyzdingas vyras?
- Pavyzdingas vyras yra tas, kuris pamatęs savo žmoną lovoje su meilužiu pasako: “Na, jūs tuos reikalus baikite, o aš tuo tarpu išvirsiu kavos”.
- O kas yra pavyzdingas meilužis?
- Tas, kuris galės įvykdyti šitą pageidavimą.

Prisigėręs vyras, vidury nakties, parsiveda namo draugą. Aprodinėja jam butą:
- Čia mano holas. Čia mano virtuvė. Čia mano miegamasis. Čia mano žmona miega. Matai, šalia jos – tai aš.

Skambutis į namus. Atsiliepia tarnas:
- Klausau jūsų, sere.
- Perduokite mano žmonai, kad aš dar užtruksiu klube.
- Bet jūsų žmona jau miega.
- Vis vien, aš noriu, kad jūs perduotumėte.
Ragelyje girdisi nueinančio ir ateinančio tarno žingsniai:
- Aš perdaviau, bet vyras atsiliepęs jūsų balsu pasakė, kad aš nešdinčiaus.
- Dabar padarykite, ką aš jums liepsiu. Paimkite šautuvą ir nušaukite tą vyrą.
Po kiek laiko:
- Aš viską padariau, kaip jūs man ir liepėte, tik tas vyras iššoko pro langą ir nubėgo sodu.
- Bet mes neturime sodo!
- Tada jūs sumaišėte telefono numerį.

Blondinė tranzuoja šalikelėje ir ją sustoja pavėžėti vyras. Po kiek laiko jis jai ir sako:
- Dažnai važiuoju šiuo keliu Vilnius-Klaipėda, o šią savaitę jau ketvirtą kartą vežu nėščią merginą…
- Bet aš nesu nėščia…
- O mes dar ne Klaipėdoje…

Blondinė atėjo į paštą išsiųsti tetai laišką į JAV.
Pasvėrė paštininkas laišką ir sako:
- Jūsų laiškas viršija nustatytą svorį. Jums teks prilipinti dar du tokius pat ženklus.
- Kokia gudrybė, jei aš priklijuosiu dar su ženklus, argi nuo to laiškas palengvės?

- Einam lažybų: nuo rytdienos negersiu nė lašo.
- Sutinku. Iš ko lažinamės?
- Iš pusės litro.

Stovi blondinė ant upės kranto ir galvoja kaip į kitą krantą pereiti. Staiga pamato kitame krante kitą blondinę ir rėkia jai:
- Ėėė gal žinai kaip patekti į kitą krantą???!!!
Toji atsako:
- Durne, tu jau ten!!!

Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu kojyčių ir niekur neisiu.

Blondinė sugalvojo pajodinėti arkliu. Tik truputėlį pajojus ji kažkaip sugebėjo nuslysti nuo balno, ir viena koja įstrigo kilpoje, arklys nesustoja, blondinės galva į žemę daužosi. Kai jau ji buvo beprarandanti sąmonę, staiga atbėga supermarketo menedžeris, ir ištraukia arkliuko maitinimą iš rozetės.

Ateina moteris pas ginekologą. Ją pasitinka vyras baltu chalatu ir sako:
- Nusirenkite, gulkitės.
Pasižiūrėjo, pasižiūrėjo ir tarė:
- Taip, jums reikėtų pasitarti su gydytoju.
Moteris:
- O jūs kas?!
- Aš čia tik sienas dažau.

Vyras sugrįžta namo. Žmona išstumia meilužį per balkoną. Krenta meilužis ir galvoja: “Koks aš kvailas buvau, dabar turbūt užsimušiu, o namuose žmona, vaikai. Sėdėčiau dabar namuose arbatą gerčiau.” Nukrito į didelę pusnį. Nusipurto sniegą: “Kartais tokios kvailos mintys šauna į galvą”.

Grįžta traukinių palydovė namo, nusirengia ir gulasi miegoti. Po kelių minučių į lovą įsirango vyras ir sako:
- Nu, davai...
Žmona, jau beveik miegodama:
- Palauk, palauk. Tuoj traukinys pajudės, tada...

Atsikelia vyras rytą, susiruošia į medžioklę. Žmona jį atkalbinėja:
- Na kur tu eisi. Žiūrėk, lauke šalta, didelis vėjas, pūga…
Vyras vis tiek išėjo. Stovi jis kieme pusę valandos, draugai neatvažiavo, grįžta namo. Palenda po antklode ir sako žmonai:
- Baisus oras.
- Ir nesakyk, o manasis, kvailys, į medžioklę išvažiavo.

Vyras netikėtai grįžta namo. Žmona meilužį slepia po lova. Vyras atsigula ir jau beužmingant išgirsta kažkokius garsus iš po lovos. Vyras mieguistai:
- Šarikai, ar čia tu?
- Aš, – atsako “Šarikas” ir lyžteli “šeimininko” ranką.

Netikėtai vyras grįžta namo. Meilužis greitai apsirengia, nubėga į balkoną, sugriebia balkono turėklus, peršoka juos, o rankų paleisti nedrįsta – baisu. Kabo jis valandą, dvi… Švintant ateina gatvių šlavėja ir kreipiasi į jį:
- Ei, ką tu čia veiki?
- Ar nematai, kabu.
- A… kabėk, kabėk tik kojas pakelk, pašluoti reikia.

Blondinė rado dvi granatas ir ėmė vieną iš jų knibinėti, mėgindama suvokti, kas tai yra. Ėjo pro šalį žmogus ir klausia:
- Ką tu darai, juk granata tuoj gali sprogti!
- Nieko tokio, aš dar vieną turiu,- atsakė išmintimi sublizgėjusi blondinė.