TIESIOG ANEKDOTAI(14 anekdot?) Atneša draugai žmogeliui gimtadienio tort?. Tas apsidžiaugia, pasiži?ri ? j? ir sako:
- O, kaip smagu! O kur žvakut?s?
- ?, kas tau šiandien - gimtadienis ar hemorojus?

Moteris prašo gydytojo:
- Na, pasakykite, koks aš gyv?nas...
- Ponia, j?s gi žmogus!
- Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susiv?lusi kaip avis, ? darb? lekiu alkana kaip sakalas, ?sikimbu ? troleibus? kaip beždžion?, važiuoju juo kaip zuikis ir stumdausi jame kaip meška... Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kal?, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu vis? dien? kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie ruošdama vakarien? urzgiu ant vaik? kaip tigras, o ant kaimyn? šnypš?iu kaip gyvat?. Gr?ž?s iš darbo vyras klausia: "Katyte, valgis paruoštas?" Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi. At?j?s ? lov? vyras sako: "Pasitrauk, karve, išsidr?bei kaip kiaul?". Na, argi aš žmogus, gydytojau?

Prie arabų šeicho rūmų sustoja autobusas, pilnas pagyvenusių moteriškių. Šeichas klausia savo sekretoriaus:
- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atvažiavo į svečius.

Biologijos pamoka. Kviečiamas atsakinėti Petriukas.
- Kokio paukščio čia kiaušiniai?
- Nežinau.
- O čia?
- Taip pat nežinau.
- O čia?
- Neįsivaizduoju!
- Na ką, nieko nemoki, sėsk, du. Kokia pavardė?
Išsitraukia Petriukas ir sako:
- Atpažink iš kiaušinių!

Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - Prieš savaitę nupirkau knygą apie ilgaamžiškumą, o dabar nesugebu rasti.
- Nesirūpink, - ramina vyras, - aš ją išmečiau. Labai jau tavo motina ja susidomėjo...

Du chroniai dalyvauja savo sugėrovo laidotuvėse. Vienas sako kitam:
- O tu pažiūrėk, Vasia tai geriau už mus atrodo!
- O tai ko tu nori - jis jau tris dienas negeria!
          
- Daktare, man depresija.
- Geriausias vaistas nuo depresijos - visa galva pasinerti į darbą.
- Bet aš maišau betoną!

- Kodėl karalius gali būti karūnuotas keturiolikos metų, o vesti - aštuoniolikos?
- Juk šalį lengviau valdyti negu moterį...
    
Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
- Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva.
- Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai.
- Ne, nespėjo, - papurtė galvą Petriukas, - tėvas ją irklu užmušė.        

- Tamsta viršila! Pas tave atėjo žmona!
- Ne pas "tave", o pas "jus".
- Pas mus ji vakar buvo.

- Einu į parduotuvę, gal tau paimti ko nors skanaus? - klausia žmona.
- Žinoma, paimk, tik atsargiai - gatvėje slidu, nesudaužyk grįždama butelio.

Dvi blondinės barasi:
- Tu kvaiša!
- Ne, čia tu kvaiša!
- Ne, tu!
- Tu pati kvaiša!
Prie jų prieina brunetė, pasiklauso, pasiklauso ir taria:
- Nusiraminkite, jūs abi esate teisios...

Vyrukas geria bare ir guodžiasi draugeliui:
- Žmona man neištikima...
- Iš kur žinai?
- Vakar nenakvojo namie. Sakė, kad nakvos pas geriausią draugę, atseit egzaminams ruošiasi...
- Na, tai gal taip ir buvo?
- Nė velnio, pas tą draugę nakvojau aš, jos ten nebuvo.

Skirtis su mergina geriausia McDonald'e. Ten nėra aštrių peilių, šakučių, sunkių indų ir visada galima pasislėpti už storo vaiko.