tekstai: Vietoje par?kymo geriau skaityk anekdotus(31 anekdotas) Vyras ryte žadina žmon?:
- Zuikeli, kelkis, tau ? darb? eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvyt?. Neturiu kojy?i? ir niekur neisiu.

- Žem?! - džiugiai š?kteli po laivo katastrofos išsigelb?j?s keleivis, brisdamas ? krant?.
- M?sa! - džiaugiasi tenykš?iai žmog?dros, l?sdami iš pakrant?s kr?m?.

- T?te, ar Adomas tur?jo uošvien? ?
- Neeeeeeeee... Adomas gyveno rojuje...

Žurnalistas klausia boksininko:
- Sakykite, kam jums reikalinga galva?
- Tam, kad gal??iau adekva?iai suvokti ir interpretuoti mane supan?i? aplink?.
- K??!
- Juokauju. Valgau aš ? j?!

Kalbasi dvi draug?s:
- Žinai, gavau labai brangi? ir ger? vaist?.
- Nuo ko jie?
- Tiksliai nežinau, bet sako, kad labai padeda.

Ateina moteris pas ginekolog?. J? pasitinka vyras baltu chalatu ir sako:
- Nusirenkite, gulkit?s.
Pasiži?r?jo, pasiži?r?jo ir tar?:
- Taip, jums reik?t? pasitarti su gydytoju.
Moteris:
- O j?s kas?!
- Aš ?ia tik sienas dažau.

- ?sivaizduoji, šiandien važiavau troleibusu ? darb?, tai ne trys vyriškiai užleido man viet? atsis?sti! - draugei giriasi mergina.
- Na, tai ar tilpai?

Vaikinas sako merginai:
- Brangioji, aš dėl tavęs bet ką padaryčiau: perplaukčiau vandenynus, perkopčiau kalnus!
Mergina:
- Rytoj ateisi?
Vaikinas:
- Gal... Jei nelis...

Grįžta traukinių palydovė namo, nusirengia ir gulasi miegoti. Po kelių minučių į lovą įsirango vyras ir sako:
- Nu, davai...
Žmona, jau beveik miegodama:
- Palauk, palauk. Tuoj traukinys pajudės, tada...

Kelių policininkas sustabdo automobilį. Už vairo sėdinti blondinė atrodo įtartinai todėl pareigūnas duoda jai papūsti į alkotesterį. Ekrane nušvinta 0,11.
- Viešpatie, ar aš nėščia?! - sušunka nustebusi vairuotoja.

Vyras žiūri televizorių ir galvoja, kad kažko trūksta. Prisiminė:
- Žmonele, duok alaus!
- O stebuklingas žodis?
- Bėgteee.

Kas yra milionierius?
- Milijardierius, sumokėjęs visus mokęsčius.
Lietuviškas pastebėjimo variantas:
- Kas yra centas?
- Tai, kas lieka sumokėjus visus mokęsčius.

Eina gatve mažas berniukas su mama. Blogas toks berniukas, nedoras. Mato - kanalizacijos šulinys atidarytas. Na, ir sako mamai:
- Mama, pažiūrėk, krokodilai dangumi skrenda!
Mama, net nežvilgtelėjusi į viršų, pareiškia:
- Nešnekėk nesąmonių! Krokodilai neskraido!
Apeina jie kanalizacijos šulinį ir keliauja toliau.
Po minutės juos pasiveja kažkoks fekalijomis aptekęs, šlapias vyras, griebia berniuką, purto ir šaukia:
- Berniuk, įsimink, gerai įsimink: krokodilai neskraido!

Škotija:
- Dukrele, nelakstyk paskui kiekvieną sijoną...

- Alio, čia seimas? Klausykite, aš pas Jus noriu įsidarbinti.
- Jūs gal idiotas?
- O čia būtina sąlyga?..

Petriukas neturi šuns, turi katiną.
- Petriuk, - sako jam klasės draugas, - kam tau tas kvailas žvėrelis namie? Mesk jį laukan ir įsitaisyk šunį.
- Šuo pernelyg kvailas padaras, kad aš jį laikyčiau.
- Tai katės kvailos!
- O tu kur nors matei, kad kelios pririštos katės temptų per sniegynus roges su visokiu šlamštu?

Vyras, nusiteikęs romantiškai, kreipiasi į žmoną:
- Brangioji, kaip man norėtųsi atsidurti tokioje vietoje, kur aš niekada nebuvau! O dar gerai būtų užsiimti kuo nors, ko aš niekada nedariau...
Žmona:
- Brangusis, man atrodo, kad aš tau galiu padėti: keliauk į virtuvę ir išplauk indus!

- Mama, aš užlipau vienai poniai ant kojos,- sako Petriukas:
- Ir ką ji padarė ? - klausia mama.
- Nieko, davė man saldainį.
- O tu bent atsiprašei ?
- Ne, užmyniau ant kitos kojos.

Žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu kada nors matei sulamdytus 10 000 litų?
- Ne, nemačiau...
- Tai pasižiūrėk, - sako žmona, atidarydama garažą.

Susitinka du draugai. Vienas sako :
- Tai ką gero nuveikei?
-Pinigus ploviau.
-Tai kokį bizniuką prasukai?
-Jokį. Katinas pinigus apši*o.

- Kaip tau sekasi draugauti su savo mergina?
- Išsiskyrėme.
- Tai kodėl?
- Susipykome. Ji šaukė: "Nemyli tu manęs!" O aš: "Nagi, aš tave myliu, Alma!"
- O ji?
- O ji - Vilma.

Susitarė Dievas ir Velnias per metus pastatyti tiltą tarp rojaus ir pragaro, kad žmonės galėtu bendrauti. Susitinka jie du po metu. Velnias savo pusėje pastatė septinių juostu greitkeli na o Dievas nieko. Velnias jo ir klausia:
- O tai kur tavo tilto pusė juk buvome susitaria?
- O tu ką manai kad rojuje lengva gerų darbininku rasti?

Parke sėdi du pensininkai.
- Kas naujo? - klausia vienas.
- Nieko, nebent tai, kad sėdim ant šviežiai dažyto suoliuko, - atsako kitas.

Baigėsi karas. Rusas nusprendė pasistatyti iš likusių metalo laužo likučių būstą arba kokią pastogę...
Praėjo 2mėn susitinka kitas rusas jį ir klausia:
- Na ,kaip sekas?
- Na ,blogai žinok. Bandau pasistatyti namą ir taip bandau ,ir šiaip ,bet nieko. Arba bunkeris arba kalašnikovas išeina.

Susiruošė Vilkas, Zuikis ir Chameleonas į Kiniją. Vilkas ir sako:
- Mane visi vadins Vil Vil...
- O mane tai Zui Zui,-sako Zuikis.
Ir nuo tada Chameleonas nebenori važiuoti į Kiniją...

Mielas Kalėdų Seneli,
Kiniški fejerverkai, kuriuos tu man padovanojai pernai, labai patiko. Šioms Kalėdoms labai prašau padovanok man du kairės rankos pirštukus…

Kiškis nusipirko plokštelę kurios vienoje pusėje kaip pasigamti pusryčius o kitoje kaip daryti rytinę mankštą.
Eidamas namo kiškis krito o plokštelė skilo per pusę. Parėjęs namo blogai suklijavo. Kitą rytą atsikelia ir paleidžia plokštelę:
- Atsisėskite ant žemės, praskėskite kojas ir plakite kiaušinius kol susidarys putos...

Vaikai klausia tėvo:
- Ar tiesa, kad Dievas mumis rūpinasi?
- Taip tiesa.
- O ar tiesa, kad mus atnešė gandras?
- Taip.
- O dovanas dalina Kalėdų Senelis?
- Taip.
- Tai kam tada judu su mama reikalingi?

Miškas. Viena Šalia auga baravykas ir musmerė. Iš toli pasigirsta grybautojų balsai.
Musmirė ironiškai:
-Dabar kažkam su peliu per kaklą.
Baravykas:
-Kažkam iš kojos per snukį

Važiuoja blondinė ir brunetė savo automobiliuose, ir staiga brunetė sustoja.
Blondinė sako :
- Ko čia sustojai?
- Bendzinas baigėsi, va matai skaitliukas rodo.
- Aaa, tai kokia tu protinga, aš tai pagalvočiau pasipildė, ir toliau sau važiuočiau.

Važiuoja baikeris greitkeliu. Netikėtai jam prieš akis išnyra žvirblis, tėškiasi į šalmą ir atsijungęs krenta ant žemės. Pagailo baikeriui žvirbliuko, paėmė, parsivežė namo, paguldė į narvelį, įdėjo duonos, vandens ir paliko ilsėtis. Atsibunda kitą rytą žvirblis, žiūri: grotos, vanduo, duona...
- Ot velnias, turbūt baikerį užmušiau!!!