Anekdotai(29 anekdotai) Student? at?jo prie profesoriaus laikyti egzamin?. Profesorius klausia:
-Kiek gal?ni? turi moteris?
Student? atsako:
-Penkias.
Profesorius v?l klausia:
-O vyras?
Student? sutriko:
-Hm... šešias.

S?di du vaikinukai kinoteatre. Apsvaig? abu tokie... Apsir?k?... Ir jau tuoj bus rodomas filmas... Sal?je ima l?tai l?tai g?sti šviesa. L?tai l?tai... Ir kai šviesa užg?sta, vienas vaikinukas klausia kito:
- Klausyk, kaip jie ten taip su ta šviesa padaro a, kad ji taip l?tai l?tai l?tai g?sta ?
Antras atsako:
- Nu k?, paprasta, elektrikas nueina ? skydin?, ir taip l?tai l?tai l?tai l?tai l?tai ima traukti iš rozet?s kištuk? su laidu, nu...

Koncerte:
- Klausyk, o čia Bachas ar Bethovenas?
- Nežinau. Jis į mus nugara stovi.

Burundukai labai atsargūs gyvunėliai. Jie atsistoja ant užpakalinių kojyčių ir dairosi, ar neatbėga lapė, ar neatskrenda vanagas, ar neatšliaužia gyvatė, ir dažniausiai gauna su bamperiu per galvą.

Bankas, vidurys dienos, klientų daug, darbas tiesiog verda. Staiga į banką įsirauna kvadratinis bičas su kauke ir automatu rankoj:
- VISIEM GULĖT!!!!!
Visi paklusniai sugula ant žemės. Bičiukas mostelna iš baimės perbalusiai kasininkei:
- O tu žertva eini čia ir čiulpi mano pifą.
Mergina drebėdama klusniai vykdo nurodymus. Patenkintas plėšikas nusiima kaukę:
- Nu va, o namuose "mes" negalim! Namuose "mus" pykina!..

-Petriuk tu gerai matai per šiuos akinius?
-Taip ,mamyte.
-Bet aš ne mamyte.Aš tėvelis...

Policininkas sustabdo vairuotoją. Policininkas:
- Sveikiname, Jūs laimėjote 1000 litų, ką su jais darysit?
Vairuotojas:
- Manau išsilaikysiu teises.
Žmona:
- Nekreipkit į jį dėmesio. Kai girtas, jis visada nusišneka.
Iš galo moteris:
- Sakiau, kad su vogta mašina toli nenuvažiuosi...
Iš bagažinės balsas:
- Ar jau siena?

Pabėgo iš zonos trys merginos: brunetė, juodaplaukė ir blondinė. Policininkai jas vejasi. pakeliui auga trys medžiai merginos pasislepia juose. Prieina policininkai su šunimis ir vienas sako:
-Čia turi kas nors būti,-Iš medžio pasigirsta:
-Ku-kū ku-kū
-A čia tik gegutė.
Prieina prie antrojo:
-Čia tikrai turi kažkas būti!
-Uuuuu uuuuu
-A čia tik pelėda,-prieina prie trečio:
-Nu čia 100% turi kas nors būti!-Ir iš medžio pasigirsta:
-Mūūūū mūūū...

Krenta iš daugiaaukščio dvi merginos: viena brunetė, kita blondinė.
-Kaip manote kuri nukris pirma?
- Žinoma brunetė, nes blondinė sustos kelio pasiklausti.

Eina ežiukas per mišką, žiūri zuikis sėdi su morkom ausyse. Ežiukas jam ir sako:
- Žvairy, pas tave ausyse morkos.
Zuikis:
- Ką sakai?
- Sakau morkos pas tave ausyse, žvairy!
- Tu ką, garsiau kalbėti negali, juk matai - pas mane ausyse morkos!

"Na, ir išsigandau aš šiandien rytą. Atsibundu, ogi po mano lova guli vyras!" - "Įsilaužėlis?" - "Ne, aš pats".

Trise biure, vienas dirba. Kas tai? Du tarnautojai ir ventiliatorius.

"Kiek laiko jau kalba ponas ministras?" - "Daugiau kaip valandą." - "O apie ką?" - "To tai jis nesako".

Ateina vyras į ligoninę ir sako : Padarykite mane Japonu.
- Be problemų, bet reiks pusę smegenų išimt.
- OK, išimkit.
Daktarai padaro klaidą - Išėmė visas smegenis.Pažadina vyruką :
- Atsiprašome, įvyko klaida, mes jums visas smegenis išėmėme.
- ...... American boy... american life....

Nuoga blondine sustabdo taksista.. vaziuoja taksistas ir vis ziuri i blondine per veidrodeli blondine sako-ka nematete nuogos merginos? taksistas sako - maciau, tik man labai idomu is kur jus man pinigus istrauksite..

Petriukas sėdi ant suoliuko susiraukęs, piktas. Prieina prie jo Andriukas.
– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o Petriukas ir sako:
– Suolas dažytas…

Zoologijos sode mama sako Petriukui:
-Vaikeli, neglostyk liuto, gal jis blusų turi!

Žaidžia krtom vilkas,lapė ir zuikis.
Vilkas sako:
-kas sukčiaus gaus į snukį.Į smailą rudą snukį.

Lošia dvi blusos viena išlošė 200lt. kita ir klausia:
-Ką pirksi?
-Veislinį šunį vientik sau...

"Petrai, ar tėtis namuose?" - "Ne, jis išvykęs". - "Į poilsinę kelionę?" - "Ne, kartu išvažiavo mama".

"Kur buvai?" - klausia motina savo sūnaus. - "Pas Šulcus". - "Ar ne per dažnai ten lankaisi?" - "Ne, ponia Šulc labai apsidžiaugė. Ji sakė - tavęs man tik ir trūko".

Kalbasi du pensininkai: "Ar tu nebijai, kad naktį gali mirti nuo smūgio?" - "Ne, mano žmona naktimis kietai miega!"

Ateina vyras į ligoninę ir sako : Padarykite mane Japonu.
- Be problemų, bet reiks pusę smegenų išimt.
- OK, išimkit.
Daktarai padaro klaidą - Išėmė visas smegenis.Pažadina vyruką :
- Atsiprašome, įvyko klaida, mes jums visas smegenis išėmėme.
- ...... American boy... american life....

Petriukas sėdi ant suoliuko susiraukęs, piktas. Prieina prie jo Andriukas.
– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o Petriukas ir sako:
– Suolas dažytas…

JIS : Valio, pagaliau! Jau galvojau nebesulauksiu!
Jinai: Gal man išeiti?
JIS: Net negalvok apie tai!
JINAI : o tu mane myli?
JIS: Aišku
JINAI: O tu man buvai kada nors neištikimas?
JIS: Kaip tau tai į galvą galėjo ateiti?
JINAI: Tu mane bučiuosi?
JIS : Taip.
JINAI O tu mane muši?
JIS: Nieku gyvu !
JINAI : Aš galiu tavim tikėt?

Jei nori žinoti kaip būna po vestuvių skaityk nuo apačios į viršų

Į miestą atvažiavo Stasys Povilaitis. Vienas iš meistrų reguliuoja šviesą jo pasirodymui, tada Stasys Povilaitis dainuoja:
- Šviesk, švieski man vėl.
Meistras atsuka šviesą, kad dar stipriau šviestų, o Povilaitis ir vėl dainuoja:
- Šviesk, švieski man vėl.
Meistras dar labiau atsuka šviesą. Šviestuvai jau tuoj sprogs, o Povilaitis ir vėl:
- Šviesk, švieski man vėl.
Jau sprogo šviestuvai. Tada Povilaitis dainuoja:
- Kam sudeginai tu, tu.

Žmogus sumąsto nueiti pas būrėją. Klausia būrėjos:
- Kas manęs ateity laukia: kokios laimės, kokie vargai?
Būrėja, be žodžių, nueina į gretimą kambarėlį ir šiektiek pasirausus grįžta su seną knyga. Padeda priešais ta žmogelį ir sako:
- Nuo šiol savo ateitį galėsi susikurti pats. Ši knyga tai tavo gyvenimas.
Ir tikrai, ant viršelio jo vardas, pavardė, o atvertus knygą pavaizduoti jo gyvenimo svarbiausi įvykiai.
Pasiėmęs ta knygą nueina į parką ir atsisėdęs ant suoliuko. Atsiverčia ir mąsto ką čia nusipiešti: gal namą, gal mašiną, bet nespėjus kažko sumąstyti, pliurpt, balandis puslapį ap*iko...

- Anksčiau mano senelė per vestuves vis kumščiuodavo man į šoną sakydama: "Tu būsi kitas. Tu būsi kitas".
- O nuo kada daugiau taip nesako?
- Nuo tada, kai per kiekvienas laidotuves aš jai pradėjau sakyti tą patį.

Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu kojyčių ir niekur neisiu.