Rinktiniai anekdotaiStovi du devynaukš?iai namai vienas priešais kit?. Iš vieno namo balkono vyriškis r?kia priešingame name esan?iam:
-Jonai! Kada pas tave gimtadienis?!!
-Sausio m?nes?... O kam tau?!
-Jonai, aš tau užuolaidas padovanosiu, o tai visas m?s? namas mato kaip tavo žmona tau minjet? daro!
-Klausyk, Petrai, o tavo gimtadienis kada?
-Manasis - balandžio m?nes?, bet tai kam tau, Jonai?
-Aš tau ži?ronus padovanosiu, kad tu matytum kieno ?ia žmona!

Lietuvio atlyginimas kaip hibridinis automobilis - pus? ant kuro, pus? ant elektros...

Nuvažiuoja Rusai ? Norvegija dirbti. Ateina Norvegas ir liepia jiems nudažyti tvor?, palieka du kibirus raudon? Dazu ir išvažiuoja ...
Rusai nudaž? pus? tvoros, nu?jo Prie Norvego arklio nudaž? jam raudonai l?pas ir likusius dažus išpyl? ? griov?. Rusai Guli maur žol?s cigarete Ruko ir gr?žta Norvegas:
- Tai ko nedirbat?
- Tai, Kad dažai baig?si.
- Kaip tai baig?si? Ju tur?jo dar likti!
- Ži?r?kit tas j?s? arklys išg?r? pus? Dazu.
Norvegas išsitraukia šautuv? ir nušauna arkl?. Rusai išsigand? SAKO:
- Tai Del vieno kibiro Dazu nušov?te Toki grazu arkl?
- Tas arklys mann Vien nuostolius Daro, praeit? Vasara dirbo Lietuviai pas Mane statybose tai tas Arklys 15 maiš? cemento Suede ..

Vienam kaime moterišk? nusisamd? sen? vietin? meistr? pe?iui sum?ryti. Prisineš? jis plyt? molio prisimaiš? dirbt prad?jo ir kaip senas žmogelis vis kalbasi su šeimininke. Tai ši ir prad?jo b?davoti:
-Supranti va skiriuosi su vyru.
-O tai k? muša ar geria?
-Tai, kad ne, užtat knarkia kaip kiaul?, visk? išband?m ir ? miest? pas gydytojus ir pas specialistus, niekas nepadeda ....
-Hmm o kokioj pozoj jis miega?
-Aukštielninkas ant nugaros.
-hmm tai tu kai tik prad?s knarkti jam nakt? kojas prask?sk. Kit? dien? ateina meistras dirbti ži?ri stalas nukrautas šeiminink? patenkinta sako pad?jo neknark? vis? nakt?, kaip ?ia j?s taip?!
-Na matai kaip senas meistras tai taip samprotauju: kojas išsk?tei - kiaušai nukrito , kiaušai nukrito - skyl? šiknoj uždeng?, skyl? šiknoj uždeng? - vadinasi trauka dingo, o traukos n?ra ir knarkt netur?t?...

Sėdi ežiukas ant kelmo. Verkia pasikūkčiodamas. Staiga prieina ožys ir sako:
 - Ežiuk, ko čia taip verki, kas nutiko?
 - Nu tai va, vakar išlaikiau teises, aplaistėm gerai, grįžtant namo sustabdė policija ir atėmė už girtumą.
 - Nebijok, atgausi tas teises, nueisiu pas policininkus, pasikalbėsiu ir atiduos.
 - Neatiduos! Meška ėjo, vilkas ėjo, lapė, bebras, zuikis… visi ėjo – neatidavė! Ir tau neduos.
 Na, bet ožys nuėjo pabandyti. Už 5 minučių parbėga iš policijos nuovados ir sako:
 - Va, ežiuk, tavo teisės, imk!
 - O tai kaip tu čia atgavai jas?
 - Tu supranti, įeinu aš į nuovadą, praveriu duris, o ten visi savi!

Verslininkas atėjo pas gydytoją ir skudžiasi, kad jį kankina nemiga. Gydytojas klausia:
 - Ar jūs nebandėte seno būdo - gulėdamas lovoje užmerktomis akimis įsivaizduoti bandą avių ir jas skaičiuoti?
 - Bandžiau, bet būna dar blogiau.
 - Kodėl?
 - Suskaičiavęs avis, aš suvarau jas į vagonus, nuvežu į miestą, parduodu mėsos kombinatui, o po to visą naktį kankinuosi, ar ne per pigiai pardaviau.

Trys prostitučių kartos aptarinėja progreso trūkumus. jauniausia piktinasi:
 - negaliu patikėti, kur ritasi pasaulis. už oralinį tik 20$. jos mama pliaukšteli jai per pakaušį:
 - tik nešnekėk. aš už tą patį gaudavau tik 5 rublius. o senelė išvis pajuosta iš pykčio:
 - patylėkit jūs. senais laikais aš oralinį darydavau už dyką, vien kad kažką šilto į pilvą įsileisčiau.

Kodėl kai tavo žmona pastoja, visi glosto jai pilvą ir ją sveikina, bet niekas nepaglosto tavo kiaušių ir nepasveikina tavęs?

Žmona giriasi vyrui:
 -Brangusis, kaip man sekasi - va einu išmesti šiūkšlių ir žiūriu - nauji bateliai stovi prie konteinerio. Kaip tik mano dydis. Tai aš ir pasiėmiau juos.
 Po kelių dienų vėl:
 -Na kaip man sekasi - užeinu šiandien į laiptinę ir žiūriu nauji kailiniai numesti guli. Kaip tik mano dydis. Na aš juos ir pasiėmiau.
 Vyras atsako:
 -O man kaip nesiseka - va atsikėliau, žiūriu, po pagalve triusikai guli. Bet įsivaizduoji kaip nesiseka... dydis tai ne mano...

 Kalbasi du draugai senukai:
- na, kaip tavo naujasis klausos aparatas?
- oi, žinai, puiku!
- o šeima ką?
- šeima dar nežino, testamentą jau 3 kartus perrašiau...
 
Armėnų radijo klausia:
- Kodėl moterys taip prastai vairuoja?
Armėnų radijas atsako:
- Mes tiksliai nežinome, bet manome, kad todėl, kad jas moko vyrai.
 
Autoservise: - Sakykit ar galima ką nors padaryti su šiuo automobiliu? - Galima. Tik reikia nuimti priekinį ir galinį bamperį ir tarp jų įsprausti naują automobilį.
 
- Koks skirtumas tarp optimisto ir pesimisto?
- Optimistas, žiūrėdamas į riestainius, mato riestainius, o pesimistas - jų skyles.

- Daktare, man atrodo, imu prarasti atmintį...
- Kada tai prasidėjo?
- Kas kada?
 
Po laivo katastrofos išsigelbėjo vyrukas su šešiomis moterimis.
Pakliuvo jie visi į negyvenamą salą.
Vyrukas kelis mėnesius mylėjosi su visomis šešiomis iš eilės, bet galų gale jam pasidarė liūdna, užsimanė jis namo.
Praėjus dar keliems mėnesiams, kai jau gyvenimas tapo ne mielas, pamatė jis prie salos artėjančią valtelę. Jai priplaukus, iš jos išlipo gruzinas. Vyrukas jį džiaugsmingai pasitiko ir tarė:
- Žinai, aš čia gyvenu su šešiomis moterimis, davai keičiamės: tu man valtelę, o aš tau moteris? Galėsi šešias dienas per savaitę mylėtis vis su kita, o sekmadienį turėsi išeiginę!
- O kam man išeiginė? - Paklausė gruzinas ir nustūmė valtelę į jūrą.