Rinkiniai: Mergicos fotografuojasi ir deda savo foto ? internet?


(44 Foto) Kiekviena panienka save laiko pa?ia gražiausia.
Jei jau ne iš priekio, tai iš šono ar užpakalio...
Svarbiausia yra nenuleisti rank? ir apfotkinti save iš vis? ?manom? tašk?.

Rinkiniai: Nereal?s tort? dizainai
(25 Foto) Naujas foto rinkinys, kuriame, kad jau negalime paragauti, tai bent pasig?r?sime tortuk? išvaizda.

Rinkiniai: Gašli? fotografij? rinkinys suaugusiems
(58 Foto) Naujas pošl? fotografij? rinkinys.
Kaip ir patys suprantate - vaikai eina pro šal?.

Rinkiniai: Gražiausios gyv?n? fotografijos
(59 Foto) Kasdien mus supa ?temptos situacijos, pastovus laikio tr?kumas ir žinoma - nervai.
Ir tik gyv?nai m?s? kasdienyb?n ?lieja šiek tiek pozityvo...
sad

Rinkiniai: Nuominink? palikimas
(28 Foto) Nuomoti but? - didel? rizika aptikti sugadintus baldus, buitin? ?rang? ir ne?tik?tin? betvark?...
Neskaitant jau palikt? skolol? už nuom? ir komunalines paslaugas.

Rinkiniai: Aukso karštin? nurengin?ja sportininkes
(3 Foto + 1 Video) ?iuožik? Olga Graf, laim?jusi auks?, iš tos laim?s pamiršo, kad po kombinezonu nieko neapsirengusi ir atsiseg? j?...
Kaip ji pati pareišk? korespondentams, kad kombinezonai tokie patog?s, taip gerai apgulantys k?n?, kad ji ni? nieko po juo neapsireng?.
K?, žinoma visiškai pamiršusi ir dabar tik pergyvenanti, kad jos video b?tinai atsiras Youtubeje...

Rinkiniai: Linksmos fotografijos
(62 Foto) Smagios fotografijos viename nelabai dideliame rinkinyje.

Judantys gifai
(22 Foto) Linksmiausi gyvenimo momentai, užfiksuoti amžinai judan?iose fotografijose.
yescheeky

Rinkiniai: Šuo su dviejomis nosimis
(10 Foto) Ši belgiška av?iarka gim? su genetiniu apsigimimu - dviejomis pilnai funkcionuojan?iomis nosimis.
Dabar jai 4 m?nesiai, gyvena prieglaudoje ir panašu, kad jos niekam nereikia ir neprireiks...

Rinkiniai: Kelios fotografijos iš Olimpiados atidarymo
(16 Foto) Kelios fotografijos iš Olimpiados atidarymo.

Rinkiniai: Gražios merginos (rinkinys)
(74 Foto) Uch, kokios gražios merginos.
Net kvap? užima...

Rinkiniai: Olimpiad? vykusi? 1980 ir 2014 panašumai ir skirtumai
(18 Foto) Tarp Olimpiad? - 34 metai skirtumas, bet panašum? tikrai daug.
Pasiži?r?kime šias fotografijas.

Rinkiniai: Pošlos fotografijos,,, Suaugusiems
(47 Foto + 4 Gifai) Naujas pošl? fotografij? rinkinys. kaip ir patys suprantate - vaikai eina pro šal?.

Rinkiniai: Dar vienas linksm? foografij? rinkinys
(104 Foto) Pa?ios linksmiausios ir gražiausios fotografijos ir piešiniai.

Rinkiniai: Linksmas Judan?i? Fotografij? Rinkinys
(27 Foto) Keis?iausi, gražiausi ir linksmiausi judantys vaizdeliai.

Rinkiniai: Labai rusiškos tattoo

(21 Foto) Išskirtinai rusiško dizaino tatuiruot?s.
Niekas visame Pasaulyje nesugalvot? pasipuošti tokiais vaizdeliais.
Tik rusai.

Rinkiniai: Taip gal?jo nutikti tik Rusijoje
(55 Foto) Rusai, kaip visados, išsiskiria savo išskirtinamumu...
Toki? vaizdeli? niekur nepamatysi, tik Rusijoje.

Rinkiniai: Serfingas ant 24m bang?(11 Foto) Veiksmas vyko prie Portugalijos krant?, palei miest? Nazare.
Serfingistai kaifavo slysdami nuo 24m bang?.

Rinkiniai: Pozityv?s naminukai
(28 Foto) Pozityv? skleidžian?i? gyv?n? rinkinys.

Rinkiniai: Ledo lietus Slov?nijoje
(12 Foto) Slov?nijoje siautusi p?ga ir spaud?s šaltis žmon?ms suk?l? daug r?pes?i?.
Net ketvirtis vis? šalies nam? ?ki? buvo lik? be elektros, o keliai virto pavojingomis ?iuožyklomis.
Automobilius kiemuose laikantys slov?nai pirmadien? negal?jo ? juos ?s?sti, nes transporto priemones padeng? storas sluoksnis ledo.
Lyg atsiprašydama už šiuos r?pes?ius, žiema Slov?nijos gyventojus apdovanojo spindin?iais meno k?riniais.