Rinkiniai: Nina Agdal - mergina su bikini
(14 Foto) Šiandien sve?iuose, dienos mergina, Nina Agdal - mergina su bikini.

Rinkiniai: Santa Cruz de Tenerife gražuol?s rinkimai

(25 Foto) Vasario 26d vyko Santa Cruz de Tenerife gražuol?s rinkimai.
Suknel?s - realiai gražesn?s už pa?ias gražuoles.
Juokas juokais, o viena tokia sveria apie 80 kilogram?.
Ir nešant tok? svor? reikia šypsotis, ir apsimesti, kad eini prisidengusi p?kelio lengvumo suknele...

Rinkiniai: Tik Linksmiausios Fotografijos


(108 Foto) Gerut?s, linksmut?s fotografijos ir piešiniai.
Na, dar kažkiek ir demotyvacij?...
Jei tikrai tr?ksta nuotaikos - žvilgtelk ir pralinksm?k!
yesheartcheeky

Rinkiniai: Linksmi judantys gifai
(28 Foto) Linksmiausi gyvenimo momentai užfiksuoti amžinu ciklu judan?iose fotografijose.
yeslaugh

Rinkiniai: Tilted-Kilt pabo oficiant?s
(143 Foto) Tilted-Kilt pabo lankytojus aptarnauja tik graži? mergin? b?rys.

Rinkiniai: Janukovi?iaus namai - prabangos etalonas(102 Foto) Naujien? agent?ra UNIAN, remdamasi savo šaltiniais, teigia, kad V. Janukovi?ius es? išskrido ? Rusij?.
Tuo tarpu Aukš?iausiosios Rados pirmininkas Oleksandras Tur?ynovas tvirtina, kad jis band? išskristi ? Rusij?, o dabar yra Donecko srityje.
Kaip ten beb?t?, sekmadien? po Janukovi?iaus Namus- r?mus pasivaikš?iojo grup? žurnalist?.
Pasiži?r?kime ? šiuos neapsakomo grožio namus, ? kuriuos patekti gal?jo tik išrinktieji.

Rinkiniai: Didelis pozityvi? gyv?n? rinkinys(58 Foto) Faini gyv?nai dalinasi pozityvu.
sad

Rinkiniai: Linksmos ir geros fotografijos

(98 Foto) Kasdien didžiausi linksm? ir graži? fotografij? rinkiniai.
Kasdien cielas kalnas geros nuotaikos.
Semk ir nešk!
wink

Rinkiniai: Geriausi Judantys Gifai
(27 Foto) Geriausios dienos judan?ios fotografijos - garantuotai pataisys nuotaik? kiekvienam paži?r?jusiam.
yeslaugh

Atsp?k kas ?ia
(2 Foto) Pasiži?r?k ? pirm? fotografij? ir pabandyk atsp?ti kas gi ?ia yra ir kur tai naudojama.
Atsakymas yra kiek žemiau.

Rinkiniai: Barzdota mergina
(21 Foto) Pas 23 met? Harnaam Kaur prad?jo augti veido plaukai kai ji sulauk? 11 met? amžiaus, d?l genetin?s ligos vadinamos Stein-Liventalya sindromas (policistini? kiaušidži?).
Ji iš pradži? kovojo ir band? pašalinti vis? veido ir k?no plauk? pertekli?, bet at?jo laikas susitaikyti su tuo ir ji netgi sako, kad  jau?iasi moteriškesn? ir seksualesn? dabar, b?dama su barzda ir plaukuota kr?tine, nei anks?iau.

Rinkiniai: Vaikiškas auto konstruktorius Meccano


(4 Foto) 1930 metais pagamintas konstruktorius, kurio pagalba galima surinkti kelis lengv?j? automobili? modeliukus.
Gerus daiktus gamino prieš 80 met?...

Rinkiniai: Gyv?nijos Pasaulyje
(30 Foto) Graži? ir linksm? gyv?n? rinkinys.

Rinkiniai: Žvilgtelk ir nusišypsok olimpine šypsena!


(104 Foto) Tik pa?ios linksmiausios... Gražiausios... Ir žinoma - juokingiausios fotografijos ir piešiniai. Žvilgtelk ir padovanok savo veidui Olimpin? šypsen?!

Daug linksm? ir ger? judan?i? gif?
(28 Foto) Tikrai linksmos fotografijos. Visos judan?ios, ir visos su linksma gaidele.

Rinkiniai: Iliustratoriaus Chama Haus darbai
(20 Foto) Graži iliustratoriaus Chama Haus darb? serija, atlikta greitais pot?piais - viešose vietose.

Rinkiniai: Juokingi momentai sporte
(35 Foto) Nety?ia nufotografuoti juokingi momentai sporte.

Rinkiniai: Triuši? sala Japonijoje(24 Foto) Japonai turi vien? labai maž? sal?, kuri užima tik 700 kvadratini? metr?, pavadinimu Okuno shima.
Anks?iau ?ia buvo labai slaptas karinis objektas, kuriame gamino nervus paraližuojan?ias dujas.
Deja, laikams kei?iantis, gamyb? teko nutraukti ir sala ištušt?jo.
1971 metais, grup? mokinuk? ?ia paleido 8 zuikius.
Dabar tai labai turist? lankoma sala.
Žmon?s atvyksta pamaitinti parelaksuoti ir pažaisti su ?ia gyvenan?iais maždaug 300 zuiki?.
Sala gi, dabar neoficialiai vadinama Usagi Shima, kas reiškia - Triuši? sala.

Rinkiniai: Baisiai pošlos fotografijos
(52 Foto + 10 Gif?) Baisiai pošlos, reiškiasi - baisiai suaugusiems.
Tad vaiku?iai s?da ant rogu?i? ir slysta pro šal?.

Rinkiniai: Gyv?nai - pird?nai
(31 Foto) Naminiai gyv?nai, daugeliui iš m?s? - gyvenimo džiaugsmas ir geros nuotaikos šaltinis.