tekstai: SMAG?S ANEKDOTAI(35 anekdotai) Stovi ant šaligatvio trys narkomanai ir stabdo mašinas. Sustoja taksi. Narkomanai klausia:
- Ar nuveši iki stoties keturis?
- Bet j?s tik tryse.
- O tu k?, su mumis nevažiuosi?

Eina narkomanas per dykum? ir sutinka beduin? su kupranugariu. Narkomanas klausia:
- Kas ?ia pas jus, plikledis?
- N?ra jokio plikledžio.
- O kam tada tiek sm?lio pabarst??

Sugr?ž?s narkomanas namo skambina ? duris. Balsas už dur?:
- Kas ten?
- Mama, tai aš.
- Meluoji, mama – tai aš.

Važiuoja narkomanas per raudoną šviesoforo signalą. Jį sustabdo policininkas ir aiškina:
- Tau ką, gyventi atsibodo? Ar nematai, raudonas signalas dega!
- Tai išjunk.

Važiuoja du narkomanai troleibuse. Vienas narkomanas prieina prie vairuotojo ir klausia:
- Ar aš, šiuo maršrutu nuvažiuosiu iki stoties?
- Nuvažiuosi.
Prieina antras:
- O aš?

Vienas narkomanas pasakoja kitam:
- Įsivaizduoji, man vakar atsitiko labai neįtikėtinas atsitikimas. Einu aš vakare gatve ir girdžiu už nugaros kažkas kažką muša. Atsisuku pažiūrėti – ogi mane.

Ateina girtuoklėlis pas gydytoją ir sako:
- Man kepenys skauda…
Gydytojas:
- Geriat odekoloną?
Tas:
- Bandžiau, nepadeda…

Alus turi moteriškų hormonų – po 3 bokalų imi blogai vairuoti, po 5 bokalų pradedi juoktis iš menkniekių, o po 10 bokalų gali šlapintis tik pritūpęs.

Tarybiniais laikais pagavo milicija užkietėjusį narkomaną. Galvoja kaip čia atpratinti jį nuo narkotikų. Pagaliau sugalvojo. Trim dienom uždarė žmogelį į kamerą su dviem pašvinkusiais lavonais. Galvoja, va pasėdės kraupiom sąlygom, tikrai atpras. Po trijų dienų ateina išleisti narkomano, atidaro duris, o tas rėkia: “uždarykit duris, uždarykit duris, kaifą išleisit!”.

Alų galima gerti vokiškai: su dešrelėmis. Angliškai: su bulvių traškučiais. Japoniškai: su suši. Bet aš mėgstu rusiškai: su degtine.

Sėdi narkomanas ir valgo saulėgrąžas. Staiga viena nukrenta ant žemės. Jis sako:
- E, tuoj pat varai čia. E, tau sakau. Varyk čia. Nu, gerai, pati norėjai.
Jis paima visą saują likusių saulėgrąžų, numeta ant žemės ir sako:
- E, atveskit ją man.

Susitinka du alkoholikai ir šnekasi apie praeitą vakarą.
- Tai kaip grįžai namo? – klausia vienas.
- Ai, nieko, viskas gerai. Kaip tu?
- Aš tai truputį nemalonioje padėtyje buvau…
- Tai kas nutiko?
- Ėjau namo ir į kanalizacijos šulinį įkritau…
- Ar giliai?
- Iki kulkšniukų…
- Tai tada nieko baisaus.
- Bet įkritau ant galvos…

Rytą atsikėlęs sūnus klausia tėvo:
- Tėvai, kokį vyną mes vakar gėrėm?
- Sausą.
- Tikrai sausą?
- Na, tikrai.
- O tai kodėl mano kelnės šlapios?

Sėdi du narkomanai, rūko. Žiūri eina juodai apsirengęs žmogus. Narkomanai jį sudaužo, užneša ant namo stogo ir numeta žemyn. Staiga vienas sako:
- Sakiau, kad kunigas, o tu Betmenas, Betmenas.

Narkomanas klausia praeivio:
- Atsiprašau, kur čia kita gatvės pusė?
- Ten, – pirštu rodo praeivis.
- Hm, keista, o ten sakė, kad čia…

Įstrigo dvi blondinės ir brunetė lifte. Blondinės šaukiasi pagalbos, bet niekas jų negirdi. Brunetė sako:
- Šaukit kartu.
Blondinės:
- Kartu, kartu!

Pasiskolino blondinė iš savo draugo naujutėlę mašiną, bet jis ją išvažiuojančią į grožio saloną perspėjo:
- Sudaužysi mašiną, užmušiu.
Na blondinė išvažiuoja ir ant sankryžos susiduria su kitu automobiliu, išlipa mato visas priekis sumaitotas, pradeda verkti, pro šalį važiuoja vyriškis ir sako:
- Na ko verki, gražuole?
- Ką nematai mašiną draugo sudaužiau, dabar jis mane užmuš.
- Nu neverk papūsk pro duslių, pamatysi išsitiesys.
Na blondinė apsidžiaugė pučia , pučia, pro šaly važiuoja kita blondinė ir sako:
- Klausyk durne ka čia darai?
- Nu ką nematai, mašina sumušiau, tai dabar pučiu pro duslių kad išsitiesintų.
Ta nusijuokė ir sako :
- Durnele, tu, nors langus užsidarytum!

Du bičiuliai nusipirko butelį degtinės, nuėjo pas vieną į namus, bet vos tik spėjo pasiruošti užkandą, grįžo žmona. Vyrai greitai paslėpė butelį į sieninį laikrodį su gegute. Laikas eina, sėdi, rūko, žmona, lyg nujausdama, irgi niekur neina. Staiga atsidaro laikrodžio durelės, o jose visiškai girta gegutė:
- Vyrrrai, kkieek vvalandų? – klausia.
- Septynios, – atsakė kažkuris iš inercijos.
- Ttada kku-kū!

Eina šeštokas kalbėdamas telefonu. Staiga prie jo prieina narkomanas ir sako:
- Duok mobilų!
- Norėtum! Pasvajok! – atšauna šeštokas.
- Ot tai skūpas mažius, – susinervina narkomanas.

- Žinai, tiek daug perskaičiau apie neigiamą alkoholio poveikį žmogaus organizmui, kad nusprendžiau – reikia mesti, – sako Andžejus savo bičiuliui.
- Gerti? – teiraujasi draugas.
- Ne, skaityti.

Lipa du vyrai į labai labai aukštą kalną žiemą.
Vienas murma:
- Pa...pa...pa...
-Pasakysi kai užlipsim.
Užlipę.
- Na tai ką norėjai pasakyti?
- Pa...pa...palikome palapinę apačioje.
- Na tai lipam atgal pasiimti jos.
Kalno viduryje:
- Pa...pa...pa...
- Pasakysi kai nulipsim.
Nulipę.
- Na sakyk ką norėjai pasakyti.
- Pa...pa...pajuokavau.

Vyriškis vežimu įvažiuoja į kaimą.
- Žmonės, malkų atvežiau!
Arklys:
- Aha, tu atvežei.

Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis klausia:
- Kiek gavai?
- 2,- atsako Petriukas.
- Kodėl tiek mažai?
- Krizė, tėveli, krizė.

Sūnus ir tėvas ateina prie ežero žvejoti.
Tėvas sako:
-Sūneli,duok man duonos, pamaitinsim žuvis.
-Aš ją suvalgiau.
-Gerai, duok košės.
-Ir ją suvalgiau.
-Tada baik valgyti sliekus ir eikime namo....

Petriuko mama klausia:
- Vaikeli, ar tu per kūno kultūros pamoką persiauni kojines?
Atsako Petriukas:
- Taip ,mamyte.
- Tai tau įdėt kojines?
- Ne nereikia.

Kodėl blondinė stovi prie lango kai žaibuoja?
-Todėl, jog jai atrodo, kad ją fotografuoja.

Kaleime sėdi kiškis už laikrodžio vagyste, o vilkas už karvės pavogimą. Tai vilkas nusprendė paerzinti kiški ir jam sako:
-Ei, ar žinai, kiek dabar valandų ?
O kiškis jam atsako:
-Dar turbūt ne laikas melžti karves.

- Cha-cha. Aš netyčia nešvarias kojines ne į skalbyklę, o į indaplovę įdėjau... Kartais pagalvoju, kad aš visiškas idiotas!
- Aha, man irgi taip būna.
- Skalbinius į indaplovę dedi?
- Ne. Galvoju, kad tu visiškas idiotas.

Susitinka pas veterinarą du šunys.
Vienas ir klausia kito
- Tai kaip čia patekai?
- Ai, išėjo šeimininkas į miestą, likom tik mudu su šeimininke. Tik staiga žiūriu - kažkoks vyras lenda per langą pas ją į miegamąjį. Nu tai puoliau ir nukandau jam jo daiktą, o paskui pasirodė, kad tai šeimininkės meilužis, tai ir atvežė mane čionai nušauti. O kaip tau buvo, kad čia pakliuvai?
- Panašiai kaip ir tau, irgi šeimininkas į miestą išėjo, likom tik mudu su šeimininke. Karšta diena buvo, tad šeimininkė panoro išsimaudyti, palindo po dušu, o kūnas toks jaunas, toks gražus, tai ėmiau ir patvarkiau ją keletą kartų.
- Aišku. Tai ir tave užmigdyti atvežė?
- Ne, tiktai nagų nukirpt...

Važiuoja Gruzinas ir lietuvis traukiniu.
Gruzinas kreipiasi į lietuvį:
- Ė, an tau musė!
- Ne an tau, o ant tavęs..
- An man?!
- Ne ant man, o ant manęs..
- Ir vėl an tau, ot naglas musė.

Jaunas kunigėlis sako Einšteinui, kad Dievas yra visagalis. Einšteinas jo klausia:
- Ar Dievas gali sukurti miiiiilžinišką akmenį?
- Aišku!
- Ar gali jį pakelti?
- Be abejo! Jisai visagalis!
- O ar gali sukurti akmenį, kurio nepakels?

Kalbasi dvi blondinės:
- Kokie įžūlūs tie kelių policininkai, tokių didelių kyšių reikalauja. Iš kur aš tiek pinigų gausiu?
- O jiems kyšius ir pinigais duoti galima?!

Mokytoja nupiešė ant lentos obuolį ir klausia mokinių:
- Kas čia nupiešta?
Vaikai choru:
- Užpakalis!
Mokytoja pradėjo verkti ir išbėgo iš klasės. Po penkių minučių į klasę įeina direktorius ir griežtai taria:
- Kodėl mokytoją davėdėte iki ašarų? Ir kas tą, šikną, ant lentos nupiešė?

- Už ką sėdi?
- Pavadinau vieną seimūną kvailiu bei vagimi.
- Jo-o-o, aukšto rango asmens orumo įžeidimas - ne juokas...
- Koks dar įžeidimas?! Sėdau už valstybinės paslapties viešinimą!

Jei į spąstus pakliūna rusiškas vilkas, jis nusigraužia koją ir išsilaisvina.
Jei į spąstus pakliūna estiškas vilkas, jis mąsto, ką čia nusigraužti, kol spąstai surūdija ir jis išsilaisvina.
Jei į spąstus pakliūna čečėniškas vilkas, jis nusigraužia visas kojas ir išsilaisvina.
Jei į spąstus pakliūna lietuviškas vilkas, kaimiečiai pavagia spąstus, o vilką išlaisvina patys.
Jei į spastus pakliūna baltarusiškas vilkas, paaiškėja, kad spąstai tokie nekokybiški, jog vilko nesulaiko.
Jei į spąstus pakliūna kinietiškas vilkas, jis tiesiog ima daugintis, tad spąstai tampa neaktualūs.