pabego du kaliniai is kalejimo. abu ziauriai rukyt nori. vienas ir sako: -stabdom kokia masina, jei sustos tai paprasysim parukyt. nu sustabde jie viena masina. vienas priejo ir sako vairuotojui: -ei, gal parukyt turi? Vairuotojas sako: -jo turiu. bagazinej visa bloka cigareciu laikau. nuejo jis prie bagazines, atidare, issitrauke kirvi ir dejo tam kaliniui per galva. kraujai ir smegenys issitaske. kitas ziuri persigandes. vairuotojas ir klausia: -tai gal ir tu parukyt nori? tas antras sako: -ai gal mes su draugu per puse parukysim

- Mes su žmona susitikome diskotekoje.
- Kaip romantiška!
- Jau romantiškiau negali būti! Aš galvojau, kad ji namuose su vaikais…

 Eina žmogėzas gatve, žiūri baloje moteriškė sėdi. - Moterie, ko čia sėdi? - Nesikabinėk ! Gal aš Snieguolė, gal aš tirpstu ! ! ! Ilipa senutė į tarpmiestinį autobusą ir prašo vairuotojo:

- Pasakykite man, kai bus Balbieriškis, nes aš galiu užmigt ir praleist.

Vairuotojas pažada ir autobusas pajuda. Kelias ilgas, vairuotojas užsisvajoja ir Balbieriškį pravažiuoja. Prisiminęs senutės prašymą, jis apsisuka ir dideliu greičiu lekia 50 km iki Balbieriškio. Sustojęs miestelyje pažadina senutę:

- Va. močiut, atvažiavom. Lipkite, Balbieriškis.

- Dėkui, sūneli, bet aš čia nelipu. Man duktė liepė pasiekus Balbieriškį vaistus išgert... Jei dar nežinojote, problemiškiausia automobilyje yra... moteris. Ji nuolat triukšmauja, kartais laužosi ir nuolat reikalauja dėmesio...
  Tai mano kaltė - po eismo įvykio išlipusi iš automobilio verkia moteriškė.

- Tikrai ne, - taria iš kito automobilio išlipęs vyriškis. Aš, kaip tikras džentelmenas, pastebėjęs, kad priešais mane - moteris, turėjau pasukti iš kelio, aplenkti jus per pievą, ir ramiai važiuoti toliau...


 Ką tik per televizorių rodė, kaip gepardas susekė, pavijo ir suėdė visą gazelę.

- GAZelę? Visą? Su vairuotoju ir keleiviais?
 Prie gatvės, kur labai intensyvus ir nė minutei nenutrūkstantis eismas stovi du pėstieji. Vienas klausia:

- Gerbiamasis, kaip jums pavyko atsidurti šioje gatvės pusėje?

- Aš čia gimiau - atsako tas...

Universitetas. Egzaminas. Panelė galutinai skęsta, o visa grupė už durų stengiasi, bet negali jos ištraukti, padėti. Paskutinę akimirką į auditoriją įlekia vaikinas, kuris nuo slenksčio rėkia:
- Jonaite, pas tave sūnus gimė!
Dėstytojas sveikina, rašo gerą pažymį, pasirašo, paleidžia.

 Klasės auklėtoja:
- Gal, vaikai, kuris iš jūsų šį savaitgalį padarėt gerą darbą?
- Aš padariau, - sušuko Marytė.
- Šeštadienį nuvažiavau pas močiutę ir tuo ją nudžiuginau, o sekmadienį išvažiavau ir ji dar labiau apsidžiaugė!

 Tėti, o tiesa, kad nuo visokių chat'u, ICQ, IRC žmonės kvailėja?
- Heh, sūnau, LOL...

 Ir tai putojantis vynas? Juk jis visai neputoja!
- Na ir kas? Ar jūs kada nors matėt jaučio uodegos sriubą, kuri vizgintų
uodegą?

 Naujas divizijos vadas, tikrindamas vandens atsargas dalinyje, domisi, kaip
valomas vanduo.
- Pirmiausia mes jį viriname.
- Gerai, - pagyrė generolas.
- Paskui filtruojame.
- Puiku, - dar kartą pagyrė generolas.
- O po to dėl šventos ramybės geriame tik alų.

 Restorane vyras išsikviečia pagyvenusią damą pašokti ir jiems
besišnekučiuojant net pats nepastebi, kaip netaktiškai pasidomi moters
amžiumi. Dama taria:
- Moteriai metų tiek, kokio amžiaus ji atrodo.
Vyras dar kartą idėmiai nuželgia damą ir sako:
- Bet tiek žmonės negyvena.

 - Brangioji, pažiūrėk man į akis, ką tu ten matai?
Ten tamsa ir toks ispudis kad bauginantis miškas!!!
Į akis žiūrek, o ne į šnerves...

ISPĖJAME - alkoholio vartojimas verčia jus manyti, kad buvę mylimieji
nekantriai laukia jūsų skambučio 4 val. ryto.

 Mergina su vaikinu šnekasi:
- Mano zuikeli...
- Aš - zuikelis? Toks pats švelnus ir pūkuotas?
- Ne... Toks pats ilgaausis, žvairaakis ir kapliadantis..
.
 Žmogelis ženijasi su 3 x našle. Pirmą naktį jisai pastebi, kad jinai dar
"mergaitė".
- Kaip taip atsitiko, kad turėjai 3 vyrus, bet tu dar nekalta?
- Mano pirmas vyras buvo dailininkas ir viską ką jisai mėgo daryti, tai
žiūrėti į mane. Antras buvo psichologas ir mėgo tiktai apie tai kalbėti. O
trečias buvo filatelistas ir tiktai mėgo......ahhhhhh, kaip aš jo
pasiilgau!!!

 - Girdėjai? Kaimyną, kuris remontavo mūsų stogą, automobilis partrenkė!
- Košmaras! Per tuos automobilius net ant stogo negali būti saugus!

 Anglijos draudimo bendrovės gali apytiksliai pasakyti kiek žmonių mirs kitais
metais, o Sicilijos draudimo bendrovės gali pasakyti netgi jų vardus ir
pavardes...

 Etiopijos valstiečiai mano: Jei dramblys be straublio - vadinasi, tai
begemotas. Jei jo dar ir kaklas ilgas - vadinasi, tai žirafa. O jei ir staublys
vietoje, ir kaklas ilgas - tai dramblys su defektais.

 Posakis: "Jauskis kaip namuose, bet nepamiršk, kad esi svečiuose" skirtas tik
tam, kad svečias susiprotėtų susiplauti savo naudotus indus, bet nelystų
prie teliko, muzikos ar kompiuterio.

 Iš pradžių caraitis išbučiavo varlę, paskui nusivijo laimės paukštę, o
galiausiai pamėgino sučiupti laputę kūmutę. Na, nebuvo tame miške kitokių
merginų, nebuvo!

 Skamba telefono skambutis.. Moteris pakelia ragelį:
"Klausau.."
Užsiparinęs vyriškas balsas..:
"Laaba diena,mm.. o kur papuoliau...?"
Moteris atsako seksualu balsu:
"O.. kur jus taikėtės...?"

 Gerbiamieji - taigi skaityti prašome teisės aktą - Kelių eismo taisykles :

71-1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 975 (nuo 2007 m. sausio 1 d.) "Tamsiu paros metu kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, priverstinai sustojęs motorinės transporto priemonės vairuotojas, išlipdamas iš motorinės transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prisisegęs prie drabužių atšvaitą".

1. Jei sustojate savo noru (nepriverstinai) taisyklės vilkėti neįpareigoja.

2. Jei signalą ar reikalavimą sustabdyti transporto priemonę parodo arba pasako per garsiakalbį policijos ar kitos įgaliotos institucijos pareigūnas - iš automobilio lipti protinga būtų atsisakyti nes nesate užsivilkęs liemenės, nėra noro ją vilktis, o toks išlipimas pažeistų LR vyriausybės nutarimu nustatytą tvarką, kuri daugeliu atvejų yra didesnės juridinės galios negu nežinia kodėl pareigūno duodamas pasiūlymas, prašymas, ar nurodymas išlipti - matyt dėl korupcijos galimybių išsiaiškinimo.

3. Po išlipimo veiksmo įvykdymo liemenę vilkėti LR vyriausybė nebeįpareigoja, tad galite ją nusivilkti ir įmesti į automobilį. Ir vaikštant, ir įsėdant atgal į automobilį LR vyriausybė šia KET nuostata liemenių vilkėti neįpareigojo.

4. Patogiausia būti prisisegus LR vyriausybės neribojamo minimalaus dydžio, taigi ir pigiausiai kainuojantį atšvaitą ženkliuko dydžio. LR vyriausybės nustatyta tvarka bus pilnai įvykdyta, jei atšvaitą prisisegtumėte vidinėje drabužių pusėje, o patogiausia drabužių kišenės viduje - tada sunkiau jį pamesti.

5. Jei neturite nei liemenės, nei atšvaisto, o sustojus priverstinai išlipti norite - vertėtu pirma vairuotojo statusą pasikeisti į keleivio - persėsti į keleivio vietą, o jei ir variklis išjungtas tai vairuotoju Jūs tikrai nebebūsite. Būdamas keleiviu teisėtai išlipti galėsite be liemenės. Tik turėsite iš savo automobilio neišsivaryti jokio gyvulio ar paukščio nes ir vėl tapsite kokio nors žąsino ar avino vairuotoju.

KET - 47. "Vairuotojas - asmuo, kuris vairuoja ar moko vairuoti transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis, vadeliotojas".

 Kalbasi Jonas ir Petras:
- Labas, Jonai, girdėjau džiunglėse buvai. Na ir kaip ten tau sekėsi??? - klausia Petras.
Jonas ir atsako:
- Oi, sekėsi tai labai gerai! Tik vieną sykį einu džiunglėmis ir iš už krūmų gorila iššoko. Aš - bėgt, ji - vytis. Aš į medį, o ji - paskui, tik ačiū dievui paslydo.
- Aaaaaaa... - nustemba Petras. Aš tai jau seniai būčiau išsigandęs ir į kelnes pridėjęs.
- O kaip tu manai dėl ko ji paslydo...? - atsako Jonas.

 NUEINA KAIMYNAS PAS KAIMYNĄ IR KLAUSIA:
- Balta spalva ar ne spalva?
- NU SPALVA.
- O juoda spalva ar ne spalva?
- Taip.
- O man kaimynė sako, kad aš jai nespalvotą teliką pardaviau.

 Susitinka du draugai. Vienas kito ir klausia:
- Ko toks keistas?
- Siaubingai dantį skauda...
- Na tai nueik pas gydytoją. Sutvarkys, ištrauks.
- Aha. Tu ką, nežinai kokie šiais laikais gydytojai? Nachalai ir plėšikai.
Kitas pagalvojo ir sako:
- O tu su virvele pririšk dantį prie traukinio ir ištrauks.
Susitinka kita dieną ir klausia vienas:
- Na kaip, ištraukė?
- Šešis.
- Ką? Šešis dantis ištraukė???
- Ne. Šešis tarukinio vagonus nuverčiau, o mašinistas išlipęs dantis išmušė.

 Na jau daug dienų nemiegojau.
- Vargšele turbūt išsekus.
- Naktimis tai miegu gerai.

 Padavėjau, ar šio sumuštinio abi pusės suteptos?
- Ne, savaime suprantama, tik viena.
- Tada būk geras, parodyk, kuri...

 Kalbėtojas skaito pranešimą šešias valandas. Pagaliau smarkiai nuvargęs, sako:
- Atsiprašau, draugai, aš, galbūt, perdaug išsamiai kalbėjau. Deja, neturiu laikrodžio.
Balsas iš salės:
- Ne bėda. Už jūsų kabo kalendorius!

 Buto nuomininkė skundžiasi šeimininkui:
- Įsivaizduokite, kiekvieną kartą, kai pravažiuoja traukinys, triukšmas toks, kad aš tiesiog išvirstu iš lovos.
- Na, jūs truputį perdedate, ponia.
- Nė kiek. Prašau, atsigulkite į lovą, miegamojo durys atsidarė ir įėjo damos vyras.
- Ką jūs čia darote? - suriaumojo jis.
- Žinoma, jūs nepatikėsite, jei aš pasakysiu, kad laukiu traukinio? - sumurmėjo drebančiu balsu šeimininkas.

 Nusipirkau škotų aviganį, tai dabar visi kaimynai baigia iš proto išeiti, - sako Jonas Petrui.
- Tai ką, jis taip baisiai loja?
- Ne... Jis dūdmaišiu groja.

 Mano žmona metams išvažiuoja į užsienį tobulintis dainuoti.
- Tai brangiai kainuojantis malonumas!
- Mums nekainavo - pinigus surinko kaimynai.

 Tarnas naktį įbėga į pono kambarį ir šaukia:
- Pone, kelkitės! Greičiau, greičiau!
- Kas atsitiko?
- Namai dega!!!
- Tfu, kad tave, tai išgąsdinai! Maniau, kad siuvėjas su sąskaita atėjo...

 Moteriškė eina gatve avėdama vienu batu.
- Batelį pametėte? - užjaučiamai klausia praeivis.
- Ne, radau.

 Į traukinį lipa vyriškis su ožka.
- Kam Jūs į vagoną tempiate ožką? Negalima!- perspėja palydovė.
- Čia ne ožka, o šuo!
- Koks šuo, jeigu su ragais?
- O aš į savo šuns imtymų gyvenimą nesikišu!

 Policininkas krato ant šaligatvio užmigusį girtą panką:
- Pabusk!
- Negaliu!
- Kodėl?
- Nes aš nemiegu.

Vania (iš gilaus kaimo) buvo Maskvoje. Kai grįžo į tą patį kaimą, jo klausia:
- Vania, ką Maskvoj matei?
- Ai! Į baletą ėjau.
- Kaip į baletą? Kas tai?..
- O ten tokia didelė salė, žmonių jūra! Pasikelia užuolaidos, išbėga beveik nuogos moterys. Nubėga vienur - nėra vyrų, nubėga kitur - nėra vyrų ir ten! Išbėga beveik nuogas vyras, pakelia vieną moterį, pauosto - ne jo moteris! Pakelia kitą, pauosto - ne jo moteris! Pakelia dar vieną, pauosto - jo moteris!!! Sugriebė, nusinešė į vieną kampą - nėra vietos! Nusinešė į kitą - nėra vietos! Čia ir užuolaidos leistis pradėjo, o jis vis vietos negalėjo rast


 Giriasi du žvejai vienas kitam:
- O aš vieną kartą pagavau 70kg lašišą.
- Ha, niekis. Aš pagavęs esu bronzinę žvakidę su dar degančiom žvakėm!
- Ė, klausyk, jei aš numesiu 40kg, tu užpūsi žvakes?

 Karinė stovykla. Vadas:
- Jonai nesislėpk už kastuvo koto!!!
Prieina, pažiūri... o po to nustebęs sako:
- O jūs ten tryse.

 II pasaulinis, rusu bunkeris:
- Ribiata, kto podbil tank?
- Ja.
- Nu net, eta naš tank!! Sovietski tank!!
- Ja ja..


Stovi sankryžoje policininkas. Prie jo pribėga gal kokiu 10 metų vaikėzas ir klausia:
- Dėde policininke, dėde policininke, kiek dabar valandų?
Po minutės priėjęs vėl klausia to paties. Dar po minutės atėjęs vėl klausia. Policininkas neiškentė:
- O tai kam tau, vaikeli, reikia tu valandų?
Vaikas:
- Kai bus 3val., pabučiuokit man į užpakalį! - Ir pasileidžia bėgti.
Policininkas iš įniršio vytis, ir bebėgdamas partrenkė žemaitį su pilnais vandens kibirais. Policininkas atsiprašinėja, aiškina apie vaikėzą ir kad tas jam liepęs 3 val pabučiuot į užpakalį tai dabar ir vejasi tą
neklaužadą. Žemaitis atsistojo, nusibraukė vandenį nuo kelnių, pasižiūrėjo į laikroduką ir tarė:
- Vuo ta kuoki biesą, vaikeli, taip skubi? Da diešimt minučių lig trejų liko.

 Sėdi du fizikai pedagoginio valgykloje ir audringai aptarinėja kažkokį uždavinį. Pro šalį praeina ganėtinai efektinga anglistė. Tuodu nutyla, palydi smailiais žvilgsniais… Po pauzės:
- Ale tu matai, kaip įdomiai susigrupavo atomai ! ! !

Kairiarankiai oftalmologai keturis kartus dažniau atlieka akies orbitos rekonstrukcijos operaciją nei jų dešiniarankiai kolegos
*
Perlai tirpsta acte, opalai – chlorkalkėse, kubinės struktūros cirkonis (cirkonio oksidas) – vandenilio perokside. Visi šie elementarūs būdai gali būti pritaikyti atskiriant tikrus deimantus nuo jų imitacijų
*
Žmogaus akies vokas yra storiausias iš visų gyvūnų
*
Dėl kol kas nepaaiškintų priežasčių tikimybė, kad mamoms – vegetarėms gims dvynukai, yra apie 5 procentais didesnė nei jų kolegėms, valgančioms mė
*
23A yra saugiausia vieta atsitikus lėktuvo avarijai komercinių skrydžių metu
*
Komiksų knygose vienam superherojui vidutiniškai tenka 20 superblogiečių
*
Per visą Nathan Coney (NY) salos dešrainių valgymo varžybų istoriją tik keturiems žmonėms yra trūkę skrandžiai
*
Techniniu požiūriu mikrobangų krosnelės naudoja milimetrinio ilgio bangas, tačiau pavadinimas buvo tyčia pakeistas siekiant pasinaudoti to meto visuomenės susidomėjimu mikrokompiuteriais
*
Dvi identiškos mikrobangų krosnelės, nukreiptos viena į kitą, gali sukurti spinduliavimą, kurio užtektų stiklui išlydyti
*
Žmonės, valantys savo dantis šepetėliu du kartus per dieną, per metus nuo savo dantų pašalina 14 gramų apnašų
*
Egzistuoja vienas šansas iš devynių, kad Los Andžele pavogtas dviratis jau buvo kažkada bent vieną kartą pavogtas
*
Etna yra aktyviausias Europos ugnikalnis, stūksantis Sicilijos saloje. Etna, truputį šiauriau Sicilijos išsibarsčiusios Lipario salos bei netoli Neapolio esantis Vezuvijus atsirado formuojantis Apeninų kalnams
*
Klintys bei dolomitai, ilgai veikiami didelio slėgio, virsta marmuru
*
Arbatinis šaukštelis koncentruoto dulkėse gyvenančių naminių erkučių alergeno yra mintingesnis nei arbatinis šaukštelis kobros nuodų
*
Iš visos pasaulyje iškasamos ir kitais būdais pagaminamos druskos kulinarijai ir maisto reikmėms suvartojama mažiau nei viena tūkstantoji procento da
*
Labiausiai vagiama knyga pasaulyje yra “Pasaulio Gineso rekordų knyga”. O greičiausiai išperkama – JK Rollings “Harid Poteris”
*
Pikaso pradėjo piešti anksčiau nei vaikščioti ir jo pirmasis žodis buvo “pieštukas” ispaniškai
*
Vincentas Van Gogas pardavė tik vieną savo paveikslą, broliui, kuris turėjo dailės galeriją


Etiketo įdomybės įvairiose šalyse
 O etiketo įdomybių turi bene kiekviena šalis. Siūlome susipažinti su įdomesnėmis etiketo detalėmis, galėsiančiomis nulemti net derybų sėkmę.
 Tailandas – žodelio „ne“ čia stengiamasi nevartoti, tai tiesiog nemandagu, todėl siūloma atidžiai analizuoti ir sekti situacijos eigą, kad suprastumėte ar pašnekovo sakomas „taip“ tikrai reiškia „taip“; Indija – čia valgoma tik dešine ranka, nes
airioji laikoma „nešvaria“, o pavalgius jokiu būdu nedera dėkoti už maistą, nes tai gali būti palaikyta įžeidimu;

Kinija – prisistatant (ar kažką pristatant) pirmiausia nurodoma pavardė ir tik tada vardas. Valgymas – čia viena iš svarbiausių ceremonijų, kurios metu kartu su Jumis pietaujantys veikiausiai susidarys galutinę nuomonę apie Jus, tad verta atkreipti dėmesį, jog siurbčiojimas ir čepsėjimas valgymo metu Kinijoje laikomas gero tono ženklu. Ir dar... duodant ar imant vizitinę kortelę, būtina ją laikyti abiem rankomis. Galimybė jomis apsikeisti - didelė garbė.

JAV – klausimas apie atlyginimą ir pajamas yra neįžeidžiantis (kaip kad kai kuriose Europos šalyse). Ir vėl maistas... Amerikiečiai jį susmulkina peiliu ir šakute, o tuomet viską valgo tik šakute. Taip pat toleruojamas ir mums įprastas valgymo būdas. Restoranuose rekomenduojama palikti 15 – 20 proc.mokamos sumos arbatpinigių.

Australija – valgant, kita ranka laikoma nuleista ant kelių;

Naujoji Zelandija – būsite palaikytas labai nemandagiu, jei viešoje vietoje kramtysite kramtomąją gumą ar dantų krapštuku valysitės dantis;

Latvija – rodos, apie kaimyninėje valstybėje esančias gero elgesio manieras viską žinome... O ar teko girdėti, kad čia arbatpinigiai dažniausiai būna įtraukti į kainą ir tai nėra labai paplitęs reiškinys...


 FRAZĖS, KURIŲ NENORETUMĖTE IŠGIRSTI, GULĖDAMAS ANT OPERACINIO STALO:

- ...tai reikia išsaugoti patalogų-anatomų tyrimams...
- ...priimk šią auką, o Tamsos valdove...
- ...Lordai, Lordai, tučtuojau atiduok, kam sakau! Tai bjaurus šuo...
- ...palauk, palauk, jei tai tulžis, tai kas tada čia?..
- ...o, velnias, ten įkrito mano "roleksas"...
- ...Oi! Klausykite, ar nepamenate, kad kas nors būtų išgyvenęs įpylus į vidurius pusę litro kalio chlorido?..
- ...po velnių, vėl kamščius išmušė, nieko nematau...
- ...žinai, kiek dabar kainuoja kepenys juodojoje rinkoje?..
- ...visi stovėkite savo vietose ir nejudėkite - pamečiau kontaktinius lęšius...
- ...ar kas nors gali padaryti taip, kad šis daikčiukas neplaktų? Tai trukdo man susikaupti...
- ...o TAI ką čia veikia?..
- ...tik nereikia dramatizuoti - juk, geriau pagalvojus ne tokia čia jau žmonijos netektis, ar ne?..
- ...oho, nieko sau! Gal kas nors pasiėmė fotoaparatą?..
- ...klausykit, juk tai mano žmonos meilužis! Koks nuostabus susitikimas...
- ...pasakykit kas nors sanitarams, kad subėgiotų alaus, vakar su profesoriumi ilgiau pasėdėjome, rankos dreba...
- ...na, atrodo, viskas. Tikiuosi, nieko nepamiršau viduje, kaip praėjusį kartą...
- ...Ką? Tau ši operacija taip pat pirmoji?..
- ...oi, atsargiau, juk jis čia ne lyties keisti atvažiavo...
- ...atsargiai, dabar pradės trykšti kraujas, prisidenkite kuo nors...


 Pasijuokime iš reklamos
 AKCIJA!!!
Pirkit du apelsinus už trijų kainą ir trečią apelsiną gausit dovanų!!!

***
Naujas mobiliojo ryšio tarifas "Super-puper"! Visiškai nemokamai!
Jokių įeinančių skambučių! Jokių išeinančių skambučių!
Jūs nešiojatės telefoną tik dėl grožio!

***

Naujoji "Tefal" keptuvė turi ne tik nesvylantį dugną, bet ir minkštą apačią.
Mes rūpinamės jumis, vyrai!!!

***

Naujieji "Canon" fotoaparatai pašalina ne tik raudonų akių, bet ir raudonos nosies efektą!

***

Jonas su Petru yra kaimynai. Jonas perka brangius skalbimo miltelius. O Petras... Jis šiaip... Smirdantis benamis...

***

Skalbimo miltelių reklama:
Į butelį degtinės įberkite šaukštą "Tide" skalbimo miltelių, ir jūsų baltoji karštinė bus pati balčiausia! Garantuojame, kad balti arkliai bus dvigubai baltesni nei įprastai.

***

Naujasis Pantene Pro-V padarys jūsų plaukus tokius purius, kad net klynas kelnėse neužsisegs!

***

Žaliosios kortos (Green Card) loterijos reklama:
"Nepraleiskite progos apsigyventi šalyje, padovanojusioje pasauliui Beavį ir Tešlagalvį."

***

- Hmmmmmm, kokia prie baro graži M... sėdi. Užkalbinsiu.
- Kokie gražūs tavo P... !!!
(pokšt)
Vaikinas trindamas žandą:
- Aš maniau, kad tu K... !!!
Mergina šypteli:
- O aš pamaniau, kad tu P...

***

Atidarau šaldytuvą, o jis - tuščias! Na, palauk, gyvasis jogurte!

***

Laimėk superprizą! Surink 5 dangtelius su raide V nuo kanalizacijos liukų ir gauk į galvą nuo miesto vandentiekio darbininkų!

***

Lašas nikotino užmuša arklį, o lašas "Fairy" užmuša riebų arklį.

***

Naudokite mūsų baliklį spalvotiems audiniams ir po skalbimo visi jūsų margi skalbiniai bus akinamo baltumo.

***

Benzinas nuvalo dulkes ten, kur nepasiekia ranka. Užmiršk, ką reiškia nešvara. Degtuką brūkšt ir dulkių nebėra.

***

Naujoji kramtomoji guma Orbit "Silkė su pienu" pravalys ne tik jūsų burnos ertmę, bet ir žarnyną.

***

O, pietų pertrauka! Tadas valgo brangų kepsnį, o Tomas - pigius traškučius. Po pietų abu nespėjo į tualetą ir privarė į kelnes. Jei prikakotos kelnės atrodo vienodai, tai kam valgyti brangų maistą?

***

Patikimos buitinės technikos nebūna. Įrodyta laužtuvu.

***

Reklama. Jūs turite plikę? Pleiskanų? Dantų akmenų? Spuogų? Reumatizmą? Kenčiate nuo vidurių užkietėjimo? Ir tokia griuvena, esate kam nors reikalingas?!

***

Bebras perbėgo iš Colgate į Blend'a'med reklamą!
Dabar reklaminis klipukas atrodo taip:
- Ahoi, ponas bebre. Kas ten blizga? O, bebre, kokie tavo dantys! Pala, bet jie gi ne blizga!?
- Ką ten tie dantys! Jūs geriau pažiūrėkit į mano kiaušius!

***

Vilariboje šiandien bėda - vėl dega kanapių laukai. O Vilabadžoje vėl šventė - vėjas pučia į jų pusę!

***

Bandymas buvo atliktas dalyvaujant notarui. Įprastas valiklis išbėga kaip vanduo, o naujasis "Superdomestos" yra toks tirštas, kad visai nebėga iš butelio! Todėl vieno butelio jums užteks visam tūkstantmečiui. O jei pataikysi, tai su "Superdomestos" buteliu gali užmušti visus žinomus mikrobus!

***

Mes atrenkame geriausias kavos pupeles, o kas lieka, supakuojame ir parduodame jums.


***

Gillete reklama: Pirmas peiliukas skuta švariai, antras - dar švariau, ..., o dvidešimt ketvirtasis - iki blizgesio nupoliruoja jūsų žandikaulį.

***

Mano vyras dievina picą, o man lieka dėmės ant marškinių. Gerai, kad yra naujieji skalbimo milteliai. Įberiu jų šiek tiek į tešlą ir vyras nebedievina picos, o man nebereikia skalbti dėmių.


***

- Ahoi, ponas bebre! Ką reikia daryti, kad dantys būtų tokie, kaip tavo?
- Valykite dantis pasta "Colgate" ir jie bus tokie pat, kaip mano.
- Tokie pat tvirti?
- Ne, jie kaip ir pas mane, liks tik du!

***

Ji visai ne blondinė. Ir jos akys ne žydros ji su stiklais. Jos krūtinė netikra ji iš faneros. Jos kojos trumpos ir per pusantro metro viena nuo kitos. Ji tokia stora, kad netilps į drabužius, kuriuos turi. Tiesa yra tik tai, kad ji spinta. Ir tai visai ne reklama.

***


Mes nenaudojame dantų pastos. Kam valytis dantis su pasta, jei yra Cif, kuris be vargo pašalina visas kalkių nuosėdas? Ir jūsų dantys atrodys kaip nauji.

***

Purvinos bakterijos dirgina odą, skleidžia blogą kvapą ir sukelia niežulį. Su muilu "Proteks" galite nuprausti 99% savo bakterijų ir jos bus ramios, maloniai kvepės ir švelniai masažuos jūsų odą.

***

Tikriausiai žinote, kad oda apie akis yra ypatingai jautri.
"Ponds" institutas rado išeitį. Mes galime persodinti jūsų akis į ne tokią jautrią vietą.
- ...velniava, 47-as vadovėlio puslapis išplėštas...
- ...fui! Reikia skuduro, paprašykite valytojos...
- ...žiūrėkite, kaip įdomu: patraukus šį daikčiuką, susilenkia koja. O šis nervas kam reikalingas?
- ...reikia paskubėti - anastezija veiks geriausiu atveju dar penkias minutes, o mes dar nesukišome atgal jo žarnų...
- ...250 dūžių? Tai, ko gero, šiek tiek padažnėjęs pulsas, ar ne, kolega?..
- ...na va, še tau, kad nori! Juk prašiau manęs neskubinti..
.
 Ruošiamasi anekdotų vakarui. Pas vakaro organizatorių užeina vienas iš
anekdotų skaitytojų ir prašo patarimo.
- Gal galite patarti, kurį iš dviejų anekdotų sakyti?
Pirmas:
Pasiuntė žmona vyrą duonos parnešti. Tas grįždamas į namus, sumanė
peršokti balą, bet paslydo ir išsitiesė visu ūgiu. Parėjo į namus ir sako
žmonai.
- Buvau parduotuvėje ir nupirkau šviesių miltų batoną.
- Oi tu žioplį, aš juk juodą duoną mėgstu - pertraukia jį žmona.
-Čia ir visas anekdotas? klausia organizatorius.
-Taip , pirmas visas.
- O antras.
Antras anekdotas:
Perone stovi traukinys. Viename iš kupė sėdi vyras ir rūko cigarą ir
moteris, laikanti ant kelių šuniuką.
- Šuniukui labai kenkia tabako dūmai - sako moteris. - Gal galite nerūkyti?
Vyras nekreipia dėmesio.
Tada moteris ištraukia cigarą vyrui iš burnos ir išmeta pro langą.
Vyras gi griebia šuniuką ir irgi išmeta pro langą.
Traukinys pradeda važiuoti. Abu keleiviai sužiūro pro langą ir mato. Paskui
traukinį peronu bėga šunelis ir dantyse laiko ....
- Cigarą - bando atspėti organizatorius.
- ne, batoną iš pirmo anekdoto.
Tai kuris anekdotas labiau tiks anekdotų vakarui? - klausia skaitytojas
organizatoriaus

 Susirgo stiuardesė. Lėktuvo kapitonas pasiūlė savo pažįstamai padirbėti už ją keletą reisų. Lėktuvas įsibėgėja, kapitonas paliepia naujokei:
-Pasakyk keleiviams, kad kylame.
Ta ima mikrofoną:
-Gerbiami keleiviai, tuojau mūsų lėktuvas išlėks į orą.
.
-Laba dieną, jums skambina iš bibliotekos. Jūsų žmona štai jau du metus negrąžina mums knygos. Ar negalėtumėte jos atiduoti?
-Taip, žinoma. Kaip ji vadinasi?
-“Kaip ištekėti už turtingo, buko idioto”.
.
-Šis dantų šepetėlis padės jums išsivalyti dantis netgi sunkiai prieinamose vietose.
-O pats tu juo naudojies?
-Ne, pas mane nėra dantų sunkiai prieinamose vietose.
.
Plaktuko taukšėjimas iš gretimo kambario…
-Vytuk, ką tu ten meistrauji, mažiau?
-Aj nieko, šiaip monitorių remontuoju…
.
Skrenda dvi plytos nuo stogo.
-Ei, draugeli, o kur tu skrendi?
-Man vienodai, kad tik geras žmogus pasitaikytų.

 jeigu banditai laužia duris iš lauko pusės, imkite jas laužti iš vidaus. Tai sutrikdys piktadarius.
.
Virtuali meilė: jie suprato vienas kitą iš pusės smailiko.
.
Čečėnijoje du teroristai paėmė vienas kitą įkaitais ir pareikalavo iš valdžios išpirkos. Jos negavę, jie grasina paleisti į laisvę kiekvienas po vieną labai pavojingą banditą.
.
Jei vyro veidas išteptas majonezu ir aplipęs daržovėmis - reiškia, jis girtas. O jei moters veidas išteptas mišraine - tai tik kosmetinė kaukė.
Sveikatos apsaugos ministerija įspėja: “Kai Jūsų paklausia gatvėje “Ar turi užrūkyti?”, rūkymas ir nerūkymas vienodai kenkia Jūsų sveikatai”.
.
Vakar po varžybų Deividas Bekhemas, dalindamas autografus, netyčia pasirašė kontraktą su Vilniaus “Vėtra”
.
Etiopijos plaukikai atvažiuoja į olimpiadas, kad iki soties atsigertų vandens…
.
Pildydami mokesčių deklaraciją, nepamirškite grafoje “Išlaikytinis” parašyti “valstybė”
.
-Viešpatie, padaryk, kad gyvenčiau kaip pasakoje… Oj blin, tik ne šitoje!!!

Laiškas tėvams iš vasaros stovyklos...

Brangūs Mama ir Tėte!

Mūsų vadovas liepė parašyti tėvams, kadangi gal matėt potvynį per televizorių ir dabar jaudinatės. Viskas gerai. Nuplovė tik vieną mūsų palapinę ir du miegmaišius. Laimė, niekas iš mūsų nenuskendo, nes tuo metu visi buvom ant kalno ir ieškojom Jono.

Paskambinkit Jono mamai ir pasakykit, kad jam viskas gerai. Rašyti jis negali, nes sugipsuotas. Man nuskilo pasivažinėti gelbėtojų džipu. Kaifas! Niekada nebūtumėm jo radę tamsoje, jei ne žaibas. Vadovas Julius supyko ant Jono, kam tas nuėjo į kalnus vienas, niekam nesakęs. Jonas teisinosi, kad sakė, bet tai buvo per gaisrą, todėl vadovas Julius gal ir negirdėjo.

Ar žinot, kad jei padegsi dujas balionas sprogs?

Šlapios malkos nedegė, bet viena palapinė sudegė. Taip pat dalis mūsų drabužių. Petras atrodys šauniai, kol vėl ataugs plaukai.

Namo grįšim šeštadienį, jei vadovas Julius sutaisys mašiną. Dėl avarijos jis nekaltas. Kai išvažiavom, stabdžiai dirbo normaliai. Vadovas Julius sakė, kad tokioj senoj mašinoj būtinai kas nors sulūš, todėl jos jau neapdraudžia. Mums atrodo, kad mašina liuks. Jam tas pats - jei ką mašinoje išpurvinsim, o jei karšta, kartais, leidžia mums važiuoti įsikibus į priekines groteles. Kai mašinoj 10 žmonių, darosi karšta. Jis leido mums važinėti priekaboj, kol policininkas ant plento mus sustabdė ir pasikalbėjo.

Vadovas Julius - fainas bachūras. Nesirūpinkit, jis gerai vairuoja. Tikrai! Jis moko Rūtą vairuoti kalnuose, kai ten nėra mašinų. Viskas, ką ten matėm, tai rąstus vežančius sunkvežimius.

Šiandien ryte visi berniukai šokinėjo nuo uolų ir plaukiojo ežere. Vadovas Julius manęs neleido, nes aš nemoku plaukti, o Jonas bijo, kad gipsas nutrauks į dugną, todėl leido pasiimti mums kanoją ir paplaukioti po ežerą. Klasė! Po vandeniu vis dar matosi potvynio apsemti medžiai.

Vadovas Julius - ne toks bambeklis kaip kiti. Jis net nezyzė, kad užsivilktumėme gelbėjimo liemenes. Jam tenka daug laiko krapštytis prie mašinos, tai stengiamės jo netrukdyti. Atspėkit - žinot ką? Mes visi išklausėm pirmosios medicinos pagalbos kursą. Kai Redas nėrė į ežerą ir susipjaustė ranką, pamatėm, kaip reikia užrišti timpą. Mane su Algiu suvimdė, Bet vadovas Julius sakė, kad tai gali būti apsinuodijimas vištos likučiais. Jis sakė, kad irgi vemdavo, kai sėdėjo kalėjime. Aš taip džiaugiuosi, kad jis išėjo į laisvę ir tapo mūsų vadovu. Jis sakė, kad kol sėdėjo, tikrai sužinojo, ką reikia daryti, kad gyvenimas pagerėtų.

Tiesa, o ką reiškia žodis pedofilija? Na, baigiu - turiu eiti. Važiuojam į miestą, kur išsiųsim laišką ir nusipirksim vazelino.

Dėl nieko nesijaudinkit. Viskas gerai.Moterų draugystė:
Kai moteris naktį negrįžo namo, o ryte vyras paklausė, kur ji buvo, ji pasakė, kad nakvojo pas draugę. Vyras apskambino 10 geriausių žmonos draugių, ir visos patvirtino, kad žmona pas jas nemiegojo.
Vyrų draugystė:
Kai vyras naktį negrįžo namo ir ryte žmona paklausė, kur jis buvo, jis atsakė, kad nakvojo pas draugą. Kai žmona apskambino 10 geriausių vyro draugų, 5 iš jų patvirtino, kad vyras miegojo pas juos, o kiti 5 sakė, kad jis ir dabar su jais.


Vakar 23 val. vakaro Broniaus javų laukuose buvo pagauti keturi ateiviai iš kosmoso, braižę ratus ir kitokias figūras. Tai pirmas atvejis pasaulyje, kai ateiviai sučiumpami veiksmo metu – ir aiškus įrodymas, kad ratai laukuose yra ne žmogaus rankų darbas.

Pirmasis ateivius pastebėjo Broniaus kaimynas Jaroslavas, išėjęs laukan pažiūrėti gyvulių. Pakeliui sustojęs nusišlapinti, jis staiga pastebėjo danguje šviečiantį objektą, kuris skrido staigiai kaitaliodamas kryptį ir greitį. „Atrodė, tarsi pilotai būtų prisilupę“, vėliau pasakojo Jaroslavas.


„Skrido tarsi būtų gatavai prisilupęs“, pasakojo Jaroslavas. Nežinomam objektui artėjant, pradėjo kaukti šunys, sugedo Jaroslavo mobilusis telefonas (Mobira Talkman 450), išsikrovė klausos aparato baterijos. Skrisdamas zigzagais, švytintis objektas didžiuliu greičiu nusileido ant žemės ir vienas jo šonas prasivėrė. Pasklido alkoholio dvokas ir išlipo du ateiviai iš kosmoso.

Jie buvo maži, beplaukiai, pilkos odos spalvos, neproporcingai didelėmis akimis. Paskui save iš skraidančios lėkštės ištraukė kuoliukus, virves, lentas. Nieko nelaukdami, ateiviai ėmėsi darbo. Įkalę kuoliuką Broniaus javų lauke į žemę ir pririšę prie jo virvę, o kitame virvės gale lentą, nelabieji greitai išguldė kelis ratus. Vėliau ėmėsi sudėtingesnių figūrų. Vaikščiodami kojas dėdavo ant akmenų ar lentų, kad neliktų jų pačių pėdsakų.


Tarsi praradęs laiko suvokimą, Jaroslavas stovėjo ir stebėjo visą ufonautų darbą. Galiausiai atsipeikėjęs jis nuskuodė trobon ir iškvietė policiją. Atvažiavę pareigūnai areštavo abu svečius iš kosmoso ir išsivežė nuovadon.

Paaiškėjo, kad tai yra niekur nedirbantis Sklizas iš Kentauro Alfos bei muzikantas Mepkis iš ten pat. Ufonautai pripūtė 215 promylių (per abu). Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sąmoningo turto žalojimo.


Klausimas feminisčių žurnalui:
- Kaip galima pagyvinti savo lytinį gyvenimą?
Žurnalas atsako:
- Tiesiog pakeiskite baterijas.

Petriukas žiūri pornofilmą.
Iš gretimo kambario pasigirsta močiutės balsas:
- Anūkėli, kas ten per filmas?
- Čia naujas kovinis filmas.
- O kas ten taip dejuoja?
- Ten didvyris miršta!

Kirsdami sieną, įberkite šiek tiek arbatžolių į celofaną nuo cigarečių pakelio. Suteikite progą prasiblaškyti nuobodžiaujantiems muitininkams.

6 kategorijos ekskavatorininkas ieško darbo namuose.

Privačiame universitete: “Gerbiami studentai, prašome statyti savo džipus ir limuzinus tam skirtoje vietoje, kad nesubraižytumėte dėstytojų dviračių”.

Įkišiu nosį į jūsų reikalus.

Alkoholikas-pašnekovas aptarnauja klientus jų namuose.

Grupė zoofilų išsinuomotų karvides.

Grupei kontrabandininkų reikalingos moterys silikono kontrabandai. Atlyginimas priklauso nuo krūtinės išmatavimų.

Jis ją taip smarkiai mylėjo, kad buvo pasirengęs bučiuoti žemę, kurioje jos tėvas rado naftos.

Suvalkijos kepyklos skelbimas: “Priimsime į darbą tortų kepėją – diabetiką”.

Kaip žinia, alkoholis žudo smegenų ląsteles. Bet tik tas ląsteles, kurios atsisako gerti.

Kandidato pažadas prieš rinkimus: “Jeigu mane išrinksite, gausite tai, ko neturite, niekad neturėjote ir niekad neturėsite”.


Iš ligos istorijų

Pacientas su skaudančiui skrandžiu nutarė išgerti dažų, kadangi nutarė, jog jie “padengs skrandžio sieneles” tirštu apsauginiu sluoksniu” ne blogiau už pepto bismolį iš reklamos.
 
Pacientė pakliuvo į ligoninę su 30 cm dirbtiniu peniu, užstrigusiu užpakalyje. Po 2 valandų nuo ištraukimo, ją vėl atvežė su ta pačia diagnoze, kadangi, pasak jos, “skylutė jau turbūt bus prisitaikiusi”
 
97 metų senutė nukrito ir nejudėdama bei nekalbėdama išgulėjo ant grindų 9 dienas. Jos pagyvenusi atžala, kurios lytis nenurodoma, nusprendė, kad mama miega. Kai mama atšalo, ji buvo apklota ir apstatyta šildytuvais. Kvapas puikiąjai atžalai nesukėlė jokių įtarimų. Po 9 dienų visgi buvo iškviesta “greitoji” – o gal mamai visgi negera?
 
Juk žinojo pacientas, kad jo pažįstama kenčia nuo nekontroliuojamų konvulsijų… Ir vis tiek nutarė užsiimti su ja oraliniu seksu
 
Kenčiantis nuo nutukimo (200+ kg) pacientas atveštas su nepakeliamais skausmais papilvėje. Diagnozė: sutraiškė savo paties kiaušinius, ant jų atsisėsdamas.
 
Vyrukas grįžo namo,praleidęs naktį biliardinėje. Įsirėžė į medį. Dievai žino, kaip tai įvyko, bet medikai jį rado su lazda užpakalyje.
                                                                     

 Politika man – tamsus miškas. Visos mano kūno ląstelės ima žiovauti, kai televizoriuje politikai vapa apie ekonomiką ir socialines problemas. Esu per buka, kad rimtas kalbas suprasčiau. Tačiau balsuoti – pilietinė pareiga. Privalau neleisti, kad už mane nuspręstų kiti. Tačiau kaip išsirinkti partiją, jei labiau už politiką man seksas rūpi?

„Tai tu ir balsuodama galvok apie seksą", – vakar leptelėjo draugė, kuriai prie vyno butelio pasiguodžiau negalinti atlikti pilietinės pareigos. Bingo! Nuo tokios genialios minties širdis ėmė linksmiau plakti. Mano politinė orientacija miglose skendi, tačiau lytinė orientacija – labai aiški. Todėl balsuosiu už tuos, kurie yra tikri vyrai.

Pagalvokite, koks būtų rojus, jei visi ministrai būtų vyrai mūrai ąžuolai. Lietuvos moterys išsyk taptų laimingiausios Europoje. Būtų į ką per televizorių paspoksoti. Būtų ką apkiautėliams vyrams kaip pavyzdį parodyti.

Šįryt į darbą ėjau pakiliai nusiteikusi. Atidžiai apžiūrinėjau ant namų sienų ir stulpų iškabintus politikų veidus. Pirmasis man nusišypsojo Artūras Paulauskas. „Priversime valdžią dirbti", – dingtelėjo mintis, kad žodžiai apie priverstinį darbą labai netinka prie kazanoviškos šypsenos. „Esu seksualus", – skambėtų kur kas geriau.

A.Paulauskas – pagyvenusių moteriškių svajonė. Prieš penkiolika metų šis vyras buvo galinga sekso bomba. Tik Seimas – ne SPA centras, nuvargo žmogus, oda suvyto. Reklaminiame plakate dailiai „nufotošopintas" – lyg plastinę operaciją būtų pasidaręs. Bet aš juk žinau – per senas jis man, tikrai per senas.

Senatvė – baisus dalykas. Štai į Andrių Kubilių išvis neįmanoma kaip į vyrą žvelgti. Tėvukas griežtas - nuo žodžio „seksas" jį galėtų infarktas ištikti. Girdėjau viena ausimi, jog kažkokią labai krikščionišką šeimos politiką kuria. Tikiuosi, kamasutros pozų neuždraus. Net ir man, neišmanėlei, aišku, kad kamasutra ir A.Kubilius – tik kaip vynas su pienu dera.

Didžiausi gašlūnai man atrodo Arūnas Valinskas ir Viktoras Uspaskichas. Gal dėl to toks įspūdis, kad abu pakalbėti prieš kameras moka – jei liežuvis gerai sukasi, turbūt ir kitos kūno dalys gerai veikia.

Tačiau A.Valinskas man panašus ne į gerą meilužį, o į viešnamio direktorių. Labai gerai jį įsivaizduoju pusplikių mergų būryje. Neapdairiai jis pasielgė, kad papais išgarsėjusios dainininkės Natalijos Zvonkės ir papais išgarsėjusios advokatės Svetlanos Proninos į savo partiją nepakvietė. Tautos vyrus būtų tikrai ištikęs prisikėlimas.

Viktoras Uspaskichas – gal ir neblogas eržilas. Tačiau jis ne mano skonio. Gitara gražiai groja, bet kažkoks per šiurkštus. Garsiai riaugėti mėgstančio vyro į teatrą nenusivesi. Toks mieliau degtinę su draugais mauks, agurkėlius kramsnodamas. Be to, girdėjau, kad jis su kažkokia „fyfa" žmoną apgaudinėjo. O dar ta Juozuko kekšiškai padažyta Loreta Graužinienė paskui jį slankioja. Bjauru.

Į teatrą eičiau su Artūru Zuoku. Kultūringas, dailiai sudėtas – prie baltojo vyno taurės toks labai tinka. Išradingas – jis juk tą oranžinių dviračių akciją sugalvojo, matyt, mėgsta naujoves ir ne vieną kamasutros pozą yra išbandęs. Tik įdomu, kaip toks miestietis bulves kastų ir mėšlą mėžtų. Tikras vyras turi gerai ūkio darbus dirbt. A.Zuoko laimė, kad į partiją pasikvietė Žydrūną Savicką. Sportininko raumenys visas buvusio Vilniaus mero nuodėmes atperka. Perki A.Zuoką, kartu gauni ir Ž.Savicką – labai neblogas derinys „du viename".

Štai Rolandas Paksas bando atrodyti lyg penki galingi vyrai viename. Tačiau aš jį regiu kaip pačių blogiausių lietuviškų vyrų savybių rinkinį. Skraidžioja lyg erelis, kietuolį vaidina. Tačiau vaizdas – lyg gaidys kaimo kieme skardžiu balsu gieda ir išdidžiai sparnais plasnoja. Tik vištas toks vyras žavėti gali. Žvelgia kaip rūpintojėlis, bet netikėtai gali mostelt kumštuku ir mėlynę į paakį įstatyti. Didžiai ugningas kalbas rėžia, o po to ašarotomis akimis guodžiasi, kad aplink vien priešai, kurie trukdo jam žygdarbius daryt.

Dar vienas paukštelis nupiepęs – Algirdas Paleckis. Viščiukas apipešiotas liesutis. Kostiumu aprengtas lyg mokyklos abiturientas atrodo. Tačiau irgi klykauja kažką, vaidina. Svorio jam trūksta. Apie tokį net nėra ką šnekėt.

Vyriškiausias kandidatas – Kazimiera Prunskienė. Net vadint „ja" sunkiai liežuvis apsiverčia. Tokia kolchozo pirmininkė, komanduojanti visiems, kaip reikia mėšlides už Europos Sąjungos pinigus statyti. Jei ji agituotų „Moterys, ragana būti yra gerai", tikrai už ją balsuočiau. Bet ta ragana kažką apie kietas derybas ir darnų gyvenimą nusišneka. Teeina velniop – nebalsuosiu.

„Seksas ir Seimas" – gražiai skamba pasakymas, bet jis taip toli nuo realybės. Po kruopščios rinkiminės situacijos analizės suvokiau – rasti tikrų vyrų partijose ne lengviau negu kaimo šokiuose rasti pasakų princą. Bėda. Tikra bėda.

Taip ir nenusprendžiau, už ką aš balsuosiu
Jei pas mus yra dar nemegstanciu futbolo, tai siulau si vakara
pasiklausyti
> dar vieno Dariaus Kuodzio ir Rimo Mackeviciaus sou. Tai fantastika.
>
> Cia minciu, isrinktu is sestadienio susitikimu, nuotrupos:
>
> 1. strauso polka
>
> 2. Nugriuvus J.Cole :
> "Jis tvirtas vyras, is tu, kurie neiseina is aikstes, jis is tu,
> kuriuos isnesa.
>
> 3. nepaisant to, kad svedai dideles valstybes atstovai, trinidadas
> irgi zaidzia simpatiskai
>
> 4. "Gynyba spragota"
>
> 5. "cia labai trauma gali but"
>
> 6. "panasu, kad gali pradeti tikseti laikrodis"
>
> 7. "Nu ka, nulis nulis. Ir tas nulis nulis gaunasi trinidado ir tobago
> naudai"
>
> 8. "Na laimei, dievas padeda jiems ir trinidade ir tobage neuzlieja
> ugnikalniai"
>
> 9. "Na kagi, panasu, kad trinidadas ir tobagas zaisdami jaucia malonuma"
>
> 10. "Meksikieciai naudoja vudu apeigas. Ir is viso jie naudoja apeigas"
>
> 11. "Mes galime zavetis, kaip zmones zavisi futbolu. Aisku tie zmones
> vokieciai, nes svedai pilnu vietu neuzpildytu"
>
> 12. Jamaikieciai taip pergyveno po pralaimejimo Argentinai, kad net
> viena rusu grupe sukure daina "Tiek skausmo tiek skausmo -
> Argentina-Jamaika- 5:0".
>
> 13. Na ka svedija didziule, trinidadas ir tobagas mazas. Bet vis delto
> cia zaidzia vienuolika pries vienuolika vyru
>
> 14. Vienas: Ispudingai verciasi trenerio pavarde. Berndhakeris. Tai
reiskia
> kaulu lauzyma. Kitas: tai matyt senovine pavarde"
>
> 15. o ba
>
> 16. "Ir visdelto tas Berndhakeris. Kaip ji vadina senasis lapinas"
>
> 17. "Jeigu mes kada nors patektumem i cempionata tai ir suzaistume"
>
> 18. ,,Geda buti svedu, nes jie zaidzia su trinidadu ir tobagu"
>
> 19. "Bus tu ivarciu matyt, bet dabar po 40 min. dar nulis nulis. O
> jeigu antra kelini keturiasdesimt minuciu nulis nulis, tai jau neramu"
>
> 20. "Na kagi, vartininkas nera jaunas, bet jo amzius dar nera kritinis"
>
> 21. ,,Oba, jie vel arteja. Tai baltaveidis futbolininkas"
>
> 22. "Kiekvienas ju judesys tampa istorija"
>
> 23. Trinidado ir tobago zaidejai tai piratai kovojantys su ateiviais...
>
> 24. ..oi kaip linksmai zaidzia trinidadas...oi kaip fainai, nu va, jau
> apsigyne...oi kaip linksma...
>
> 25. "Labai atkakli pradžia, net nėra kada supažindinti su komandų
sudėtimis,
> bet dabar truputėlis istorijos, kaip buvo rekonstruotas šis stadionas..."
>
> 26. "Oi oi, geras smūgis, bet pažiūrėkit, koks gražus šis stadionas..."
>
> 27. "Na įvartis tai tikrai bus, gal ne šiame kelinyje, gal ne šiose
> rungtynėse..."
>
> 28. "kodel vat butent del to trinidadas patenka i labiausiai
> issivysciusiu valstybiu sarasa"
>
> 29. "Na, Beckhamas tokia žvaigždė, kad kartais jam aikštėje kovoti gal
> ir nereikėtų..."
>
> 30. "Laikas stringa ju naudai"
>
> 31. ,,Vilkina laika, turbut gaus kortele kada nors"
>
> 32. "ai!! oj!! i veida su ranka!!! o taip!!! kaip jum patinka?"
>
> 33. "Na kagi stebuklas tesiasi. Karnavalas tesiasi"
>
> 34. oba atmuse
>
> 35. "Svedams kaista nervai. Labai negerai."
>
> 36. na jau visai laikas eina, visai laikas eina
>
> 37. "Bugnai, jus girdit bugnus. Tai trinidado aistruoliai"
>
> 38. "Na futbolininkas traumuotas, bet aistruoliai susirupine"
>
> 39. ...na, smugis buvo...buvo, nors netikslus, bet tai nesvarbu.
>
> 40. ,,Trinidade bus karnavalas be eiles"
>
> 41. ,,Kas ten bega? Jorkas, ne?"
>
> 42. "Jie kovoja, Jie zino, kad vaikai mokysis zaisti futbola pagal siu
> rungtyniu irasa. Ir jie sakys: ziurek, kaip mes kovojome"
>
> 43. "Trinidade yra daug prietaru. As nezinau, gal yra kokie prietarai.
> As nezinau, ar dortmunde jie galejo zirnius uzkasti prie vartu, kad
> kamuolys nelektu i vartus"
>
> 44. As garantuoju. Tie vartai uzburti. Tris zirnius uzkase prie virpsto"
>
> 45. "As atsimenu, kaip baltarusiai ledo rituli zaide su svedais. ir
> jie sypsojosi. ir jie laimejo pries svedus. Trinidadas irgi sypsosi.
> Aisku jie dar nelaimejo"
>
> 46. "Ai, oi ei, kur kamuolys?"
>
> 47. atakuoja oi kas atakuoja?
>
> 48. kas prasizenge,svedas,ane?
>
> 49. "Jus paziurekit. Jie svencia. Ir kas bus su sitais zmonemis, jeigu
> jie nepraleis"


1. Šimtas Anekdotų
2. Anekdotai
3. Anekdotai
4. Anekdotai
5. Rinktiniai Anekdotai
6. Superiniai anekdotai
7. Anekdotai
8. Rinktiniai Anekdotai
9. A n e k d o t a i
10. Anekdotai
11. Anekdotai
12. Anekdotai
13. Anekdotai
14. Anekdotai
15. Anekdotai
16. A n e k d o t a i
17. Anekdotai
18. skaitiniai: Močiutės anekdotai
19. Chotabyčiaus anekdotai
20. skaitiniai: Močiutės jaunystės anekdotai
21. Naujametiniai ir Kalėdiniai anekdotai
22. Anekdotai
23. Linksmas Anekdotų Rinkinys
24. skaitiniai: Anekdotai
25. anekdotai: Anekdotai gydo nuo visko...