Nor??iau palink?ti kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Visada šypsokit?s, b?kit visada laimingi, myl?kit vienas kit?.
Po eglute linkiu rasti pa?i? brangiausi? dovan?:
Nauj? min?i?, skamban?i? dien?, stipryb?s, svaj?..
Uždekit žvakeles prie k??i? stalo, be pyk?io ir skriaud?

Puoškite kartu eglut? su gražiais, linksmais žaisliukais,
Raskite žaisliukuose laim? ir džiaugsm?, atšv?skite linksmai Šv. Kal?das!

B?kime kartu!

dykai.lt važiuoja ? nauj? server?
Mieli lankytojai, did?jant J?s? gretoms ir lankomumui, esamas serveris jau nebesusitvarko su poreikiais, tod?l dykai.lt pakuojasi daiktus, dedasi ? lagamin? ir ruošiasi išvažiuoti ? nauj?, dvigubai našesn? server?.
2012 kovo 13 dien?, po penkioliktos valandos dykai.lt bus nepasiekiamas por? valand?.
2012 kovo 14 dien?, po dvidešimtos valandos - dykai.lt v?l pakvies pasiži?r?ti linksm? naujien?.

flash pokštai: Su Moters diena!

 

Du iškankinti pavasarinio mor?iaus katinai sveikina visas merginas su kovo aštunt?ja!

flash pokštai: Kovo 8-toji (flash)

 

Pati nuostabiausia ir reikalingiausia švent? Žem?je! Svarbiausia- teisingai pasveikinti!

Sunki moters dalia...(flash)

Kiekvienai merginai po princ?,
Kiekvienai merginai po nor? išsipildym?!
Ir lai Vidurnakty nepavirsta karieta ? moli?g?...

K? reiškia b?ti Moterim (flash)

 

Ar lengva b?ti moterim?
Ar bent vienas vyras žino k? tai reiškia?..
Ir nors vien? dien? metuose leiskime joms atsip?st...

Tekstai:

Mergait? taip ieškojo romantikos. Ieškojo visur: internete, žmon?se, gamtoje..
Ieškojo, nes at?jo toks metas, kai nebeužteko saldainio, kad b?t? laiminga.
Ži?r?jo mergait? ? degan?i? žvak?, žvaigžd?t? dang?, klaus? lietaus.
Ir visur rasdavo tik li?des?.
Ji buvo gird?jusi, jog romantika yra kažkas steb?klingo, šilto ir atpalaiduojan?io.
Galiausiai mergait? nusprend?, kad romantika – svajon?, draskanti šird?.
B?go metai, mergait? virto panele, o jos šird? vis drask? romantika.
Kol neju?iomis ji susipažino su vaikinu.
Romantika pasimiršo, jos nebereik?jo.
Galiausiai graži draugyst? virto ? graži? meil?.
..lijo lietus, jie sušal? tup?jo po pastoge, vienas kit? apsikabin?, ir tyl?dami g?r?josi vaizdu.
Mergait? staiga prisimin?, kaip ji ieškojo romantikos lietuje ir j? rado – skaudinan?i? ir li?dn?.
Dabar ji supranta, jog romantikai reikia meil?s. Ji supranta, jog romantika - ne svajon?...
heartheart

width="750" height="550" title="su naujaisiais 2012-taisiais!" alt="su naujaisiais 2012taisiais!" src="http://www.dykai.lt/images/stories/su-naujais(1).gif" />

Na, o jeigu jau reklama variklis, tai kol mes ilsim?s... Lai ji ir dirba
Na, o jeigu jau reklama variklis, tai kol mes ilsim?s... Lai ji ir dirba
Na, o jeigu jau reklama variklis, tai kol mes ilsim?s... Lai ji ir dirba

Kartu mes sukursime geresn? pasaul?

1. Prisitrenk? tiesiai poloicijos akivaizdoje 
1. Prisitrenk? tiesiai poloicijos akivaizdoje
2. Pavojingas pos?kis
2. Pavojingas pos?kis
3. Savižudžio gelb?jimas
3. Savižudžio gelb?jimas
4. Pavojingas pasiv?žinimas kalnuose
4. Pavojingas pasiv?žinimas kalnuose

DArbastalio fon? rinkinys
(65 Foto) Nemenkas kiekis darbastalio fon? su ?vairiomis tematikomis. ?ia atrasime ir gamtos motyv?, ir technikos, ir gyv?nyjos, na, ir žinoma mergin?.

Kaip išsiaiškinti kas g?jus, o kas ne
(16 Foto) Nagi ir kaip išsiaiškinti kas g?jus, o kas ne?
Ogi visai paprasta, tereikia panaudoti login? sek?.
Paklausite kaip?
Visai paprastas atsakymas slypi ?ia.

tikri-geri-naujausi-anekdotai Vyriškis ateina pas gydytoj?. Šis klausia jo vardao, pavard?s.
- P-p-p-pedro P-p-p-peres.
-J?s mik?iojate?
-Ne, mano t?tis buvo mik?ius, o tasai, kuris ?registravo gimus? mane, buvo tikras idiotas.
***
Veiksmas vyksta bare
- Aš Bondas. Džeimsas Bondas.
- O aš Linas. ?ipo...Linas.
***
-Ir taip, ligoni, kiek gi jums met??
-Greitai, daktar?li, bus šešiasdešimt.
-Nesijaudinkit, nebus...
***
Tu kokios žmonos nor?tum: bjaurios, bet namis?dos, ar gražios bet m?gstan?ios pasišlaistyti? 
-Ar aš? Aš tai nor??iau bjaurios bet m?gstan?ios pasišlaistyti, kad tos bjauryb?s namie n? nematy?iau.

Darbastalio fon? rinkinys
(88 Foto) Didelis darbastalio fon? rinkinys. Kiekvienas atras k? nors sau, nes atrinkti gražiausi vaizdai be bendros temos.

flash-games: LOL Bubbles!


Superinis žaidimas administrator?ms, sekretor?ms, vadybinink?ms ir kitoms merginoms m?gstan?ioms sprogdinti vienos spalvos burbulus
Valdymas: pele
Žaidimo dydis – 1.87 MB

1. Pavojingas aplinkiniams katinas 
1. Pavojingas aplinkiniams katinas
2. Pranc?z? spec-b?rio operacija
2. Pranc?z? spec-b?rio operacija
3. O ?ia tai susimov?
3. O ?ia tai susimov?!
4. Virš miesto numuš? naikintuv?
4. Virš miesto numuš? naikintuv?